Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Ogłoszenia i Kronika parafialna

Treść


.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Grudzień 2012 r.
 
Ogólna: Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.
Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.
.

.
♦  24 grudnia (poniedziałek) - wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. w tym dniu rano: godz. 6.00, 6.30 i 7.00. Wieczorem nie ma Mszy św.
♦  25 grudnia (wtorek) - uroczystość Bożego Narodzenia.
♦  26 grudnia(środa) - święto św.Szczepana - pierwszego męczennika
♦  30 grudnia (niedziela) - święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - jubileusz małżeństw.
 
Parafialna Rada Duszpasterska
 
W dniu 18.11.2012 r. w całej diecezji odbyły się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. W naszej parafii oddano 435 głosów. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii św.Elżbiety Węgierskiej - V kadencji weszli:
z urzędu: proboszcz - ks.prałat Marek Tabor, kapelan Sióstr Klarysek - ks.Roman Stafin, wikariusz - ks.Paweł Pilas, siostra przełożona Sióstr Służebniczek - Elżbieta Andreasik, przedstawiciel stowarzyszeń katolickich - p.Halina Borowska, przedstawiciel pracowników kościelnych - p.Dariusz Porwoł;
z wyboru państwo:.Czesław Basta, Józef Król, Jacek Lelek, Zbigniew Matys, Maria Ogorzały, Stanisław Radzik, Stanisława Skwarło, Daniel Śmierciak, Stanisław Śmierciak, Grzegorz Wolski, Halina Król;
z nominacji państwo: Dariusz Adamek, Bogdan Jamiński, Lidia Pietrzyk, Zdzisław Szewczyk
 
Frekwencja w parafii św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu:
Kościół św. Elżbiety: kobiety - 1241      , mężczyźni - 1069
Klasztor: kobiety - 822, mężczyźni - 548
Kaplica w Popowicach: kobiety - 179, mężczyźni - 168
Frekwencja ogółem: 4027
.
PODZIĘKOWANIE
Ks.rektor Jacek Nowak i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz księża Proboszczowie Starego Sącza bardzo serdecznie dziękują za dary, które 20 października zostały zawiezione do seminarium. Wszystkim dobroczyńcom a także p.Józefowi Mikulcowi, który użyczył bezpłatnie samochodu ciężarowego oraz kierowcy do przewiezienia tych darów - Bóg zapłać!
W seminarium codziennie sprawowana jest Msza św. w intencji wszystkich dobrodziejów seminarium.
.

 

.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
Szymon Marek Waniczek - 7.10.
Karolina Aleksandra Drzyzga - 4.11.
Dominik Marcin Woźniak - 4.11.
Milena Łoboda - 10.11.
Mateusz Rafał Lizoń - 25.11.
Nikodem Łukasz Sokół - 2.12.
Ewa Tokarczyk - 2.12.
Krystian Damian Skałka - 2.12.
Grzegorz Maślanka - 9.12.
     Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych
     członkach naszej Wspólnoty parafialnej
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
Katarzyna Kutak i Kamil Kasperski - 3.11.
Monika Plata i Piotr Burnagiel - 10.11.
    Nowożeńcom życzymy obfitych łask Bożych
 
ODESZLI DO WIECZNOŚCI:
Wiktoria Gromala - lat 77
Krzysztof Sowiński - lat 51
Adam Marczyk - lat 55
Stanisław Ziebowicz - lat 69
Anna Chojnacka - lat 71
Rozalia Kurpaska - lat 89
Zbigniew Szypka - lat 70
Zofia Nowak - lat 74
Marek Golonka - lat 56
Teofila Pierzga - lat 89
    Niech Miłosierny Bóg obdarzy ich
    szczęściem wiecznym

.
Sprostowanie
 
W ostatnim numerze pojawił się błąd informacyjny dotyczący wieku ś.p. Marii Bobrowskiej.
Pani Maria przeżyła tylko 79 lat, za pomyłkę przeprasza autorka tekstu.
 
327580