Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Sprawozdanie z działalności POAK w Starym Sączu za rok 2012

Treść


.

.
Sprawozdanie z działalności POAK
przy parafii p.w. św.Elżbiety Węgierskiej
w Starym Sączu
za rok 2012
 
   Starosądecki Oddział Akcji Katolickiej należy do aktywnie działających stowarzyszeń i realizuje swoje programowe zadania przez dawanie świadectwa Chrystusowi. Nie tylko dba o duchowy rozwój swoich członków, ale obdarowuje się wzajemnie przyjaźnią, dobrocią i radością potrzebną ludziom.
   W ogólnopolski program roku 2012 - „Kościół naszym domem” wpisała się treść naszych modlitewno-formacyjnych spotkań przygotowanych przez poszczególnych członków, którzy podkreślali i przedstawiali działalność Akcji Katolickiej w służbie Kościoła.
Na 12 spotkaniach opracowano i przedyskutowano następujące tematy problemowe:
- Sakrament chrztu św. włączeniem w życie Kościoła
- Kościół naszym domem
- Kościół Ludem Bożym
- Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa
- Katolicyzm i patriotyzm - Kościół na straży polskiej wolności
- Kościół świątynią Ducha Św.
- Maryja Matką Kościoła
- Jedność Kościoła
- Świętość Kościoła
- Powszechność (katolickość) Kościoła
- Apostolskość i misyjność Kościoła.
 
   Ciekawą i dobrze organizowaną formą nowej ewangelizacji były wspólnie z Klubem Seniora organizowane wycieczki pielgrzymkowe do Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej, ale nie tylko.
   „Lubimy to wędrowanie do miejsc kultu, sanktuariów, duchowych centrów przeżywania. Główną pobudką zawsze jest pobożność, zamanifestowanie swej wiary, głód duchowy obcowania z sacrum. Kieruje nami także ciekawość świata, chęć poznania czegoś nowego, możliwość kontaktu z kulturą i sztuką, doświadczenie wspólnoty i więzi, i co może najważniejsze potrzeba doskonalenia się wewnętrznego” - napisała p.Zosia Gierczyk, której ciekawe reportaże z tych spotkań w terenie drukuje Redakcja parafialnego pisma „Z Grodu Kingi”.
W okresie sprawozdawczym odwiedziliśmy:
- Jaworki - Szlachtową - Krościenko - z Klubem Seniora - maj - 100 osób
- Jasną Górę - w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki - czerwiec
- Pasierbiec - Szczyrzyc i Limanową - z Klubem Seniora - czerwiec - 90 osób
- Tuchów - z Klubem Seniora - lipiec - 70 osób
- Trzebinia - Czerna - Mogiła - sierpień - 80 osób

We wrześniu wędrując śladami bł.Jana Pawła II odwiedziliśmy Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Łagiewniki, a w październiku Tyniec - Okulice oraz Litmanową na Słowacji. Najważniejszym wydarzeniem każdej rozśpiewanej pielgrzymki było wspólne uczestnictwo w odprawianej przez naszego kapłana Mszy św. a później niekończące się rozmowy.
    Poprzez swoich przedstawicieli braliśmy także udział w spotkaniu prezesów POAK w Tarnowie oraz w Gródku, gdzie zorganizowano „dzień społeczny” - i w rekolekcjach w Ciężkowicach. W listopadzie nasze święto patronalne - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - wyjazd do Tarnowa.
     Z uznaniem spotkały się organizowane wspólnie z innymi Oddziałami AK spotkania modlitewno-formacyjne i towarzyskie. Uczestniczyli w nich razem z nami członkowie AK z Barcic i z Czarnego Potoka:
- styczeń - spotkanie opłatkowe - Czarny Potok
- kwiecień - święto Wojciecha - patrona AK - Stary Sącz
- maj - spotkanie modlitewno-formacyjne - Jamna (dla wszystkich oddziałów)
- wrzesień - spotkanie dekanalne - Barcice
 
Inne formy pracy:
- opieka nad Klubem Seniora - organizowane wycieczki, wyświetlane filmy
- prowadzenie Biblioteki Parafialnej przy parafii św.Elżbiety
- współpraca z Redakcją „Z Grodu Kingi”
- prowadzenie dokumentacji: ksiąg-protokołów, kroniki POAK i Klubu Seniora.
 
Tyle o naszej pracy i formacyjnych spotkaniach, na które serdecznie zapraszamy do Domu Parafialnego. Zbliżają się święta.
            „Jest w moim kraju zwyczaj - pisał C.K.Norwid - że w dzień wigilijny
            Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
            Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
            Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Uczyńmy to również, życząc sobie wzajemnie radosnych świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku bogatego miłością i nadzieją.
 
Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Starym Sączu
327409