Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

VIII kwesta na odnowę starosądeckich pomników nagrobnych

Treść


.
VIII KWESTA NA ODNOWĘ
STAROSĄDECKICH POMNIKÓW NAGROBNYCH
 
    Zorganizowana została 1 listopada 2012 r. przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.
Na obydwu starosądeckich cmentarzach z każdym rokiem rośnie liczba zabytkowych pomników nagrobnych odnowionych, dzięki ofiarności odwiedzających w dniu Wszystkich Świętych, groby swych bliskich.
Ratowanie, od nieuchronnych, destrukcyjnych skutków upływającego czasu, cennych zabytków jest wielkim wyzwaniem i koniecznością, możliwą do realizacji dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, którzy z wielkim sercem poświęcają swe środki i chęci służenia dobrej sprawie.
Od zniszczenia ocalone zostały cenne zabytki. W latach 2006-2012, dzięki zebranej przez kwestarzy kwocie 41070 zł, odnowiono dwadzieścia sześć cennych pomników nagrobnych. Ich renowacje przeprowadziła nowosądecka firma ART-Stec. Ze środków uzyskanych w roku 2011 na starym cmentarzu odnowione zostały nagrobki: Antoniego Wiśniowskiego, Józefa Pasiuta, Małgorzaty Przybylskiej i Romusia Łuckiego oraz Franciszka Japoła, Marii z Pawlikowskich Pasiutowej i dr Władysława Cichockiego na nowym cmentarzu. Całkowity koszt ich renowacji wyniósł 9900 zł.
W bieżącym roku dotacja Banku Spółdzielczego w Starym Sączu umożliwiła TMSS wydanie widokówki - z fotografiami Piotra Droździka - pomników: Jana Niepokoya oraz Józefa i Katarzyny Kmietowiczów - odnowionych dzięki społecznej ofiarności w 2011 r.
.

.
Kwestowali: Karol Hopek, Wojciech Setlak, Kazimierz Gizicki, Małgorzata Wilusz-Kołdras, Ewa Zielińska, Jacek Lelek, Marian Gargula, Sławomir Szczepaniak, Andrzej Rams, Paweł Broniszewski, Adam Górski, Andrzej Sojka, Marek Skuła, Ignacy Kurowski, Marian Kuczaj, Agata Godawska - Nicpońska, Ewa Zięba, Zofia Kucharska i niżej podpisana. Kwestującym towarzyszyła młodzież ze starosądeckich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie, z Prywatnego Gimnazjum oraz Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego: Angelika Piszczek, Ewelina Siedlarz, Kinga Stec, Sylwia Sikora, Agnieszka Kubowicz, Maria Śmierciak, Sebastian Bator, Agnieszka Kaliciecka, Mateusz Palonek, Gabriela Wilczyńska, Barbara Tokarczyk, Katarzyna Witowska, Dominika Piszczek, Kinga Skoczeń, Magdalena Michalak, Mateusz Pierzchała, Robert Olesiak, Dominika Wójcik, Gabriela Tokarz, Anna Wojnarowska, Aleksandra Wokacz, Dominika Ostrówka, Małgorzata Wojsław, Mateusz Kowalczyk, Michał Pawlik, Paulina Syjud, Izabela Mordarska, Agata Wąchała, Justyna Citak, Jakub Smoter, Kasper Janik. Tą drogą Towarzystwo składa gorące podziękowania wszystkim kwestującym.
2 listopada w „Domu na Dołkach”, w celu podliczenia pieniędzy ofiarowanych do puszek, zebrała się komisja w składzie: Jolanta Młodkowska-Czech, Andrzej Długosz, Magdalena Fryźlewicz, Adam Górski, Ignacy Kurowski i Paweł Broniszewski.
Komisja podpisała protokół, w którym stwierdzono, że w sumie do puszek zebrano 8680 złotych. W poszczególnych puszkach znajdowało się od 250 do ponad tysiąca złotych, co związane było z miejscem i czasem kwestowania.
Zebrane pieniądze, za które ich ofiarodawcom, tak kwestujący, jak i Towarzystwo Miłośników Starego Sącza serdecznie dziękują, wzorem lat ubiegłych przeznaczone zostaną na renowacje kolejnych wytypowanych zabytkowych pomników nagrobnych.
 
Jolanta Młodkowska-Czech
 
324541