Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zakończony

Treść


.
PROCES BEATYFIKACYJNY JANA PAWŁA II
ZAKOŃCZONY
.

.
    Ta wiadomość obiegła świat w piątek 14 stycznia 2011 roku. Biskupi i Kardynałowie z Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych uznali cud za wstawiennictwem Jana Pawła II, jakim jest niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia, nagłe uzdrowienie z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre. Papież Benedykt XVI podpisał dekret i wyraził zgodę na jego ogłoszenie. Tym samym (wraz z jego publikacją) zakończył się proces beatyfikacyjny polskiego Papieża.
Termin uroczystości beatyfikacyjnych ustalony został na 1 maja 2011 r., kiedy to w bieżącym roku wypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miejscem celebry będzie Plac Świętego Piotra w Rzymie.
Święto Miłosierdzia Bożego (przypadające w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) ustanowił w 2000 roku Jan Paweł II, który zmarł w jego wigilię w sobotę 2 kwietnia 2005 roku.
Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 czerwca 2005 r., mimo, że nie upłynęło pięć lat od śmierci kandydata na ołtarze. Benedykt XVI podjął decyzję o skróceniu tego czasu.
Beatyfikacja, czyli liturgia związana z wyniesieniem do chwały ołtarzy sługi Bożego Jana Pawła II, jest zwieńczeniem i ukoronowaniem pracy ponad pięcioletniego procesu beatyfikacyjnego, którym kierował postulator ks.Sławomir Oder i odpowiedzią na wołanie ludu podczas pogrzebu Ojca Świętego: „Santo subito” (natychmiast święty).
Mszy świętej beatyfikacyjnej będzie przewodniczył papież Benedykt XVI. Po uroczystościach ciało Jana Pawła II zostanie przeniesione z Grot Watykańskich do kaplicy św. Sebastiana, w prawej nawie świątyni, między Pietą Michała Anioła, a kaplicą Najświętszego Sakramentu. W bazylice św. Piotra prace już się rozpoczęły.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II:
.
Rok 2005
2 kwietnia - o godz. 21.37 w czasie I nieszporów święta Miłosierdzia Bożego w swym pokoju w Watykanie zmarł Jan Paweł II.
Hołd zmarłemu przed jego trumną wystawioną w Bazylice Świętego Piotra do czasu pogrzebu złożyło ponad 3 mln osób z całego świata. Ludzie stali przez wiele godzin w kolejce, by przez chwilę popatrzeć po raz ostatni na Jego doczesne szczątki i pomodlić się za Niego
8 kwietnia - na Placu św. Piotra odbył się uroczysty pogrzeb Jana Pawła II pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard.Josepha Ratzingera. Obecne były oficjalne delegacje 169 państw, w tym 69 głów państw (10 monarchów) i 17 szefów rządów oraz niezliczone rzesze wiernych.
9 maja - dokument prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że nowy papież Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od zaraz.
18 maja - 85. urodziny Jana Pawła II - edykt kard.Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej, w którym: „zachęca wszystkich i poszczególnych wiernych, aby nas informowali bezpośrednio bądź przekazywali Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (...) wszelkie informacje, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko opinii świętości wspomnianego sługi Bożego”.
Dokument ten wisiał odtąd dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Krakowskiej Kurii Metropolitalnej oraz został ogłoszony na łamach rzymskiego informatora diecezjalnego „Rivista Diocesana” i dzienników „Osservatore Romano” i „Avvenire”.
28 czerwca - oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem sprawy zostaje mianowany ks.Sławomir Oder.
4 listopada - rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej, w katedrze na Wawelu pierwsze posiedzenie Trybunału Rogacyjnego pod przewodnictwem ks.bpa.Tadeusza Pieronka.
.
Rok 2006
Marzec - we Francji rozpoczęło się osobne postępowanie kanoniczne w sprawie cudu, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Chodzi o niewyjaśniony z medycznego punktu widzenia przypadek nagłego uzdrowienia z zaawansowanej choroby Parkinsona, czego doznała 45-letnia zakonnica Marie-Simon-Pierre, pracująca w szpitalu na oddziale położniczym. Gdy zakonnica była już tak chora, że musiała zrezygnować z pracy i z trudem pisała, jej wspólnota zakonna zaczęła modlić się do Jana Pawła II. W ciągu jednej nocy siostra odzyskała pełnię sił i zdrowia.
1 kwietnia - w katedrze na Wawelu zakończono proces rogatoryjny w archidiecezji krakowskiej, połączony z ingresem kardynalskim metropolity krakowskiego ks.Stanisława Dziwisza, wieloletniego osobistego sekretarza Jana Pawła II. W wygłoszonym kazaniu ks.Kardynał ujawnił, ze w procesie przesłuchano ponad 100 świadków.
27 maja - podczas pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach swej podróży apostolskiej do Polski papież Benedykt XVI wyraził nadzieję na „rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II”.
.
Rok 2007
23 marca - trybunał diecezjalny w Rzymie, badający sprawę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic za wstawiennictwem papieża Polaka, potwierdził fakt zaistnienia cudu, nie ujawniając na razie żadnych danych o niej (później podano, że nosi ona imiona zakonne Marie-Simone Pierre i należy do zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego.)
2 kwietnia - zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezji rzymskiej, po czym przekazano całą dokumentację sprawy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Rok 2009
13 maja - komisja teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II.
16 listopada - na Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przegłosowano decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego Papieża na ołtarze.
19 grudnia - Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamykał zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego.
Rok 2010
21 października - posiedzenie Komisji Lekarskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pozytywna opinia o autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy, s.Marie-Simone Pierre Normand, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II
14 grudnia - posiedzenie Komisji Teologicznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która jednomyślnie wypowiedziała się za uznaniem cudu.
.
Rok 2011
12 stycznia 2011 - posiedzenie kardynałów i biskupów - członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy wyrazili opinię pozytywną na temat przypisywanego wstawiennictwu sługi Bożego, Jana Pawła II.
14 stycznia - Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy, s.Marie-Simone Pierre Normand.
    A dla nas nastał radosny czas godnego przygotowania się do uroczystości beatyfikacyjnych.
 
Na podstawie serwisu ekai.pl opracowała Jolanta Czech
 
324497