Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

LUTY - kalendarium

Treść


.

.
2 lutego - Ofiarowanie Pańskie i Święto
                Matki Bożej Gromnicznej
 
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Miało to miejsce 40. dni po narodzeniu. Wtedy to starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. Dlatego w kościele dokonuje się wówczas poświecenia gromnic.
Zapaliłam gromnicę jeszcze raz
w zawieruchę zdarzeń, zamęt myśli...
I spotkałam Ciebie, Piękna Pani,
ze światłem nadziei dla nas wszystkich!
Jakże można nie ufać przy Tobie?
Jak się można zapłakać, mając Ciebie?
I jak zwątpić, że się coś tam wali,
gdy Twa miłość jest w każdej potrzebie?
Więc z gromnicą na wszystkie gromy,
przez lutowe i inne dni,
ofiarując, zawierzając wbrew nadziei,
będą Matko Twoje dzieci szły...
Zapaliłam gromnicę na cmentarzu,
zapaliłam dziś gromnicę w kościele,
zapaliłam w domu - teraz czekam...
Dobra Matko i mam nadzieję,
że zapalisz ją w moim sercu,
tak, iż żaden wiatr jej nie zwieje...
                  (S.Gracja Krystyna Wasilewska
                   „Zapaliłam gromnicę”)
.

.
11 lutego - Światowy Dzień Chorego
 
Od 1993 Kościół katolicki na całym świecie obchodzi 11 lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Dzień był inicjatywą Jana Pawła II, który ustanowił go 13 maja 1992 roku. Była to zarazem konkretna odpowiedź na zgłaszane, od wielu lat z różnych stron świata, prośby i postulaty, aby przynajmniej jeden dzień w roku poświęcić w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z uroków życia.
.
Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna,
I mija tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co (…)
               (Czesław Miłosz „Walc” fragm.)
Kinga Bednarczyk
 
324503