Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KU WYŻYNOM - Miłość

Treść


.
KU WYŻYNOM - Miłość
 
    Cnoty teologiczne, inaczej zwane Boskie, to wiara, nadzieja i miłość. Z nich najważniejsza jest miłość, bo wiara skończy się z chwilą ujrzenia Boga, nadzieja skończy się z chwilą otrzymania wiecznej nagrody, a miłość zostanie na wieczność. To też św.Paweł pisze: Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1 Kor 13,13). Dalej podkreśla niezastąpione znaczenie miłości. Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (1 Kor 13,3). Podaje też cechy i przejawy miłości:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. (1 Kor 13,4-7).
Idąc za myślą św.Pawła, święci nieustannie podkreślają wartość i znaczenie cnoty miłości. Znamienne słowa zapisał św.Augustyn: A jeśli wyrugować miłość, to czym staną się państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników.
Czy nie doświadczamy tego w całym świecie? Walki rasowe, ataki terrorystyczne, antagonizmy polityczne itd. Dalej pisze św.Augustyn: Bogu można służyć tylko z miłością. Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.
Jedynie miłość trwa wiecznie.
Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłością; gdy karcisz, karć z miłością; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości, wyrośnie z tego tylko dobro. Miłość - to moc; kto prawdziwie miłuje, znosić może wszystko dla tego, co miłuje. Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha. (św.Bernard)
.

.
Miłość nie szuka racji, ani zysku poza sobą. Jej zysk polega na istnieniu. Kocham, aby kochać. Nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy, nie ma nic trudnego dla tego, kto kocha. Wiedza bez miłości nadyma, miłość bez wiedzy błądzi, wiedza z miłością - buduje. (św.Edyta Stein)
Czy mamy obowiązek dążenia do czystej miłości? Oczywiście! Jesteśmy do tego stworzeni. Miłość właśnie będzie naszym życiem wiecznym i juz tu musimy do niej zbliżyć się, tak jak to tylko możliwe. Miłość jest życiem na szczytach doskonałości. Wszystko zależy od miłości, gdyż na końcu sądzeni będziemy z miłości. Wszystko, co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jestcelem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością. (św.Franciszek z Asyżu)
Miłość czyni największy ciężar lekkim i wszelką gorycz w słodycz przemienia. (św.Ignacy Loyola)
Miłość prawdziwa własnego zysku nie szuka; kto go szuka, ten nie ma prawdziwej miłości. Prawdziwa miłość jak słońce wszystkich ogarnia i wszystkim chce być pożyteczną. (św. Jan od Krzyża)
Tam, gdzie nie ma miłości, wprowadźcie miłość, a stanie się miłość. W godzinę śmierci będziemy sądzeni z wyświadczonej miłości. Kochać, zawsze kochać wszystkich w każdej okoliczności, nawet wtedy, kiedy głos czy pióro mają obowiązek skazywać (bł. Jan XXIII)
Sama tylko miłość wchodzi do nieba po królewsku, w orszaku zasług wszelkich innych cnót... Zaciągnęliśmy u Boga dług, który trzeba uiścić, to znaczy oddać miłość za miłość. Z miłości i z miłością spływa i napływa miłość, (św.Katarzyna ze Sieny)
Miłość nie zna granic. (św.Maksymilian Maria Kolbe)
Miłość jest miarą, według której Pan będzie sądził nas wszystkich.  Miłość jest królową cnót. Tak jak perły trzymają się razem na sznurze, tak samo cnoty trzymają się razem na sznurze miłości. I tak jak perły się rozsypują, kiedy się zerwie sznur; tak cnoty giną, kiedy zabraknie miłości. Trzeba kochać, kochać, kochać i nic więcej. (św.Ojciec Pio)
Bez Miłości wszystkie dzieła są niczym, nawet takie najwspanialsze jak wskrzeszanie zmarłych i nawracanie narodów. (św.Teresa z Lisieux)
Dla serca spragnionego nawet pośpiech jest zwłoką. Nie może być niesmaczne to, co jest zaprawione solą miłości, co skropione miodem serca. (bł.Wincenty Kadłubek)
Niech nam pozostaną w pamięci dwa wskazania:
1. Tam, gdzie nie ma miłości, wprowadźcie miłość, a stanie się miłość - św.Jana od Krzyża
2. Nie przestanę wam nigdy tego powtarzać: w miłości siła, w miłość błogosławieństwo Boże, w miłości nadzieja na przyszłość. bł.Urszuli Ledóchowskiej
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
324542