Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> KRYSZTAŁY SOLI < dla > GNIAZDA <

Treść


.
Odrobina soli nadaje smak potrawie
„KRYSZTAŁY SOLI” DLA „GNIAZDA”
 
    Ustanowiona w 2005 roku Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego ma na celu promowanie działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Promocja w tym wypadku, to chęć przedstawienia i zaprezentowania działalności takich stowarzyszeń, które dla nas wszystkich, także poczynając od lokalnych społeczności, są ewangeliczną „solą” Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą dla ziemi. (Mt 5, 13,16). Staje się oczywiste, dlaczego jako symbol nagrody dla tych, którzy codzienną, mozolną pracą budują wspólne dobro, wybrano sól. Jest ona przyprawą, bez której potrawy i …życie nie miałoby smaku, a solą dla tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego są właśnie organizacje pozarządowe.
Nazwa honorowej nagrody, do której organizacje wyłaniane są w drodze konkursu, nawiązuje do potocznego określenia „sól ziemi”, które oznacza ludzi szczególnie wartościowych, wyjątkowych, godnych szacunku i naśladowania. Ludzie ci żyją wśród nas, w naszych małych społecznościach, a ich uhonorowanie i docenienie na szerszym forum jest powodem do radości, satysfakcji i dumy. Tak dla organizacji i ludzi w nich działających, jak i dla miejsc, z których pochodzą. Często są i powinny być niemym wyrzutem sumienia dla „możnych tego świata”, bo działają siłą rozpędu, bez zaplecza lokalowego, bez dotacji, dzięki swym pasjonatom zaangażowanym w działanie na rzecz dobra drugiego człowieka. Ich cisi działacze, to często ludzie sami poszkodowani przez los, będący w nieco tylko lepszej sytuacji od swych podopiecznych, dają z siebie wszystko, aby w sercach innych zagościła radość, a ich twarze rozjaśniał uśmiech.
Tym razem władze samorządowe województwa doceniły działalność starosądeckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”.
.

.
    Do nagrody kandydaturę Stowarzyszenia wysunęło Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, po tym jak „Gniazdo” w kwietniu 2010 roku wyróżnione zostało Złotym Jabłkiem Sądeckim przyznanym przez p.Starostę Nowosądeckiego. Sekretarz Stowarzyszenia p.Ania Górz zebrała i opracowała w formie pisemnej szczegółową dokumentację obrazującą dokonania i sukcesy „Gniazda” w czasie niespełna pięciu lat swego istnienia. Po zakwalifikowaniu się do grona półfinalistów Stowarzyszenie gościło przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, który na miejscu zapoznał się z jego działalnością i sporządził raport przekazany następnie Kapitule Nagrody.
O tytuł laureata organizacje mogą ubiegać się w następujących kategoriach: polityka społeczna; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; edukacja i nauka; sport, zdrowie i turystyka; aktywizacja gospodarcza i obywatelska. Kandydatury mogą zgłaszać sami zainteresowani, lub mogą też być zarekomendowani przez samorządy gmin, powiatów i województwa, inne organizacje, a także osoby fizyczne. Podczas tegorocznej VI edycji, do grona półfinalistów zakwalifikowało się 21 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
    Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia jego wyników i wręczenia statuetek miała miejsce w Auli „Florianka” Akademii Muzycznej w Krakowie w czwartek 16 grudnia 2010 r., a uświetnił ją spektakl Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego działającego pod patronatem starosądeckiego Stowarzyszenia: „Dziura, czyli tajemnica pewnej pracowni naukowej“, który wzbudził aplauz publiczności.
Wcześniej, jako przedstawiciele Stowarzyszenia mieliśmy możliwość uczestniczenia w XIII Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych „Partnerstwo - przyszłość sektora pozarządowego”
Uczestników konferencji powitał i przedstawił jej program ks.Jacek Stryczek współprzewodniczący Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, prezes Stowarzyszenia „Wiosna”, który zainteresował zebranych zwięźle przedstawionym, bardzo ciekawym zagadnieniem „Partnerstwo - nowa tożsamość NGO. (organizacji non profit). O tym, że organizacje te mogą i powinny stawać się partnerami dla biznesu, i że jest to tak możliwe, jak i niezbędne dla obydwu stron przekonywali, jednocześnie udzielając cennych wskazówek ks.Jacek Stryczek, Maryla Moszyńska - trener biznesu, mówiąca o komunikowaniu się z przedsiębiorcami i Iwona Sarachman dyrektor działu korporacyjnego Tesco Polska Sp.z o.o.
Szczególne wyzwanie dla lokalnych stowarzyszeń stanowi zdobywanie funduszy na swą działalność. Partner biznesowy stwarza takie możliwości, ale trzeba umieć przedstawić korzyści płynące z obopólnej współpracy, potrafić umotywować swe intencje, znać wartość swego działania. Nieocenionym skarbem, jest oczywiście wiedza na temat potrzeb mieszkańców danej społeczności - mówiła p.Iwona. To trudna rzecz zainteresować firmę swoją organizacją, jest to możliwe, o ile przedstawimy jej przedstawicielowi konkretne korzyści z współpracy, zrobimy dobre wrażenie, czymś szczególnym zainteresujemy.
Zgromadzeni w auli „Florianka przedstawiciele najlepszych organizacji pozarządowych, półfinalistów konkursu „Kryształy Soli 2010” z emocjami wysłuchali słów Witolda Latuska: „Nagrodę tę przyznajemy, jako wyraz uznania za to, co robicie dla całego regionu. Chcemy docenić wasz wkład w życie publiczne: w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie solidarności lokalnej, rozwiązywanie problemów społecznych. Swą postawą i zaangażowaniem udowadniacie, że można osiągnąć nieosiągalne, a zwykłą codzienną pracą dokonać rzeczy niezwykłych. Jesteście solą tej ziemi, kryształem w naszej społeczności”.
Przewodniczącym kapituły odznaczenia był marszałek Województwa Małopolskiego poprzedniej kadencji Marek Nawara, jego zastępcą wicemarszałek poprzedniej kadencji - Leszek Zegzda, a w jej składzie m.in. Anna Dymna. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” statuetkę laureata w kategorii: „polityka społeczna”, z rąk Witolda Latuska i Elżbiety Zięby odebrała p.prezes Zofia Wcisło. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: „Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ze Starego Sącza nagrodę przyznano „Za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przełamywanie społecznych uprzedzeń i stereotypów. Za kreowanie pozytywnego wizerunku i stosunku do osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności, a w szczególności za kompleksowy i konsekwentny program aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez muzykę i teatr z równoczesną promocją sztuki osób niepełnosprawnych“.
.

.
Do Krakowa zarząd Stowarzyszenia przyjechał w komplecie. Oprócz p.Prezes byli państwo: Grażyna Bednarczyk, Anna Górz Barbara Konieczny i Wojciech Lasek, który po zakończeniu gali stwierdził, iż to honorowe wyróżnienie motywuje nas do jeszcze efektywniejszego działania.
Grand Prix Konkursu zdobyło Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z Tarnowa przyznane za: „całokształt działalności służącej rozwojowi nauki i oświaty w duchu chrześcijańskich norm i wartości. Za szeroką i niezwykle bogatą ofertę edukacyjną kierowaną do różnorodnych grup społecznych, dzieci i młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych, pomagającą rozwiązywać lokalne problemy społeczne, w tym problemy rynku pracy, za istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Tarnowa i okolic“.
Rozmawiając po zakończeniu uroczystości z dyrektorem tarnowskiej „Kany” księdzem Jakubem Drwalem, gratulując sukcesu i wspaniałych osiągnięć, życzyliśmy sobie nawzajem podjęcia współpracy miedzy naszymi organizacjami, co mogłoby być korzystne dla każdej ze stron.
Pobyt w Krakowie dał okazję do odwiedzenia uroczej kawiarni „Hamlet” na krakowskim Kazimierzu, którą od 1994 r. prowadzi fundacja o tej samej nazwie, zatrudniająca osoby niepełnosprawne.
 
Uroczysta gala w Krakowie, to radość świąteczna. Należały do nich także odwiedziny św.Mikołaja, poprzedzone Mszą św. odprawioną w kaplicy Miłosierdzia Bożego na os.Słonecznym. Życie w „Gnieździe”, to radości codzienne; prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach, którego personel i podopieczni tradycyjnie już zaprosili nas na Wigilię, próby do kolejnych przedstawień, które pokażą aktorzy Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego należą do tych drugich. Niebawem zobaczymy premierę jasełek, a później trzecia już edycja projektu teatrzyku pod nazwą „Nie rezygnuj z marzeń”, do którego scenariusz przygotowała Halina Wąsowska -. Schrimer.
Projekt, podobnie jak dwa poprzednie („Akademia naszych marzeń” i „Wystarczy tylko chcieć”), został sfinansowany przez pieniądze unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wezmą w nim udział niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia, uczniowie starosądeckich gimnazjów: prywatnego i publicznego. Próby pod kierunkiem pań: reżyser Haliny Wąsowskiej - Schrimer, Jolanty Koszkul i Aleksandry Skoczeń terapeutki ŚDŚ odbywają się w każdą sobotę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, a nie w Klubie „Omen”. O oprawę muzyczną dba p.Marek Kanik, a swą troską ogarnia wszystkich nieoceniona wolontariuszka p.Krystyna Brynecka i rodzice niepełnosprawnych aktorów.
Pomyślności, wielu radości, osiągnięć, a przede wszystkim radości z bycia razem we własnym „Gnieździe”.
Jolanta Czech
 
324542