Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej w 225-lecie jej powstania

Treść


.
Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej
w 225-lecie jej powstania
 
    W diecezji tarnowskiej rozpoczął się Rok Jubileuszowy z okazji 225. rocznicy jej powstania. W niedzielę 9 stycznia 2011 z okazji jubileuszu we wszystkich kościołach diecezji został odczytany specjalny list apostolski papieża Benedykta XVI W tym dniu wierni odnowili też przyrzeczenia chrzcielne.
Jubileusz rozpoczęło zawierzenie Kościoła Tarnowskiego Świętej Bożej Rodzicielce Maryi przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Uroczystość ta odbyła się 1 stycznia 2011 r. w bazylice katedralnej, podobne miały miejsce we wszystkich parafiach diecezji tarnowskiej.
Cały 2011 Rok Jubileuszowy będzie obfitował w liczne wydarzenia. Będą go przeżywać biskupi, kapłani, siostry zakonne, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Zaplanowano uroczystości dla wszystkich stanów Kościoła, różnych duszpasterstw, m.in. dla rodzin, dzieci, młodzieży, chorych, rolników i więźniów.
W uroczystościach religijnych w ciągu całego roku udział wezmą także goście spoza diecezji, w tym wielu biskupów. 25 stycznia do Tarnowa ma przyjechać kardynał Stanisław Dziwisz oraz biskupi z metropolii krakowskiej, 12 lutego abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 1 czerwca, podczas Jubileuszu Dzieci Niepełnosprawnych, modlitwie będzie przewodniczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W czerwcu, podczas Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz uroczystości w Starym Sączu gościć będzie kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. 4 sierpnia, podczas jubileuszu księży seniorów, obecny ma być kardynał Józef Glemp. 8 września do Tarnowa na jubileusz diecezji przyjadą abp Józef Michalik i biskupi pochodzący z diecezji tarnowskiej, natomiast w połowie września będzie spotkanie biskupów z krajów, w których posługują kapłani diecezji tarnowskiej.
Z okazji 225. rocznicy powstania diecezji będzie można zyskiwać odpusty zupełne, odwiedzając wyznaczone świątynie i uczestnicząc w obchodach jubileuszowych, publicznie sprawowanych nabożeństwach, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny. Odpusty będzie można zyskiwać w bazylice katedralnej w Tarnowie, w bazylikach: w Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu i Tuchowie oraz w kościele parafialnym w Grybowie.
Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy nie mogą wyjść z domu, też mogą zyskiwać odpusty, po wyzbyciu się wszelkiego grzechu i z intencją wypełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy tylko będzie to możliwe, jeśli duchowo połączą się z uroczystościami jubileuszowymi albo pielgrzymkami.
Będą też jubileuszowe koncerty, wystawy i wydawnictwa. Diecezja będzie również zbierać ofiary na budowę tarnowskiego hospicjum, odnowienia krzyża jubileuszowego na Górze św.Marcina w Tarnowie. Będzie to też czas zatroszczenia się o krzyże i figury przydrożne.
Zaplanowano też jubileuszowe koncerty, wystawy i publikacje. Zbierane będą ofiary na budowę tarnowskiego hospicjum oraz odnowienie krzyża jubileuszowego na Górze św. Marcina w Tarnowie.
Kalendarium całego jubileuszu 225-lecia diecezji tarnowskiej:
.
http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/kalendarium/kalendarium-jubileuszu.html
.
Akt zawierzenia wspólnoty Kościoła tarnowskiego Bożej Rodzicielce Maryi wypowiedziany przez Biskupa Tarnowskiego i Kapłanów Diecezji Tarnowskiej w dniu rozpoczęcia Jubileuszu 225-lecia utworzenia Diecezji Tarnowskiej 1 stycznia 2011 r.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…
Matko Przedwiecznego Słowa, Piastunko Syna Bożego, naszego brata Jezusa Chrystusa.
W godzinie, gdy rozpoczyna się jubileusz tarnowskiego Kościoła, wzywamy Ciebie z sercem przepełnionym wdzięcznością za dar wspólnego z Tobą pielgrzymowania po ziemi Świętych i Błogosławionych: Andrzeja Świerada i Benedykta z Tropia, Stanisława ze Szczepanowa, matki Kingi ze Starego Sącza, brata Szymona i sióstr Urszuli i Teresy Ledóchowskich z Lipnicy Murowanej, księdza Stanisława Papczyńskiego z Podegrodzia, Karoliny Kózkówny z Wał-Rudy i Zabawy, księdza rektora Romana Sitki z Tarnowa, siostry Celestyny Faron z Łącka, siostry Julii Rodzińskiej z Nawojowej i ojca Krystyna Gondka z Zakliczyna.
Razem z nimi śpiewamy radosne „Te Deum” i Twój, Maryjo, „Magnificat”. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich Świętych!
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza
Przeczysty Kwiecie zrodzony z Joachima i Anny, Maryjo w tajemnicy Narodzenia z tarnowskiej katedry, Opiekunko!. Zawierzamy Tobie naszą diecezję, Kościół, który ponad tysiąc lat temu wrósł w ziemię naszych ojców i matek, braci i sióstr w Chrystusowej wierze. U swego Syna wypraszałaś dla nas świątobliwych biskupów i prezbiterów, siostry i braci wiernych ewangelicznym radom ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, świętych matki i ojców, gorliwych wiernych świeckich. Jesteśmy dumni z latorośli diecezjalnego drzewa, które w ciągu minionych wieków wydało owoce świętości, wzbogacając glebę naszych serc i przygotowując je na przyjęcie łaski. Chcemy ten dar dziejów wiary i pobożności naszych przodków przyjąć i rozwijać w duchu wspólnej, solidarnej odpowiedzialności.
Bądź nam w tej pracy Wspomożeniem Wiernych, Gwiazdą Nowej Ewangelizacji i Jutrzenką zbawienia!
Niepokalana Dziewico, Piękna Pani z Krużlowej, Porąbki Uszewskiej i Nowego Sącza!
Twej opiece zawierzamy dzieci, młodzież i dziewice poświęcone Bogu. Uproś dla nich łaskę czystych serc, wolnych od zepsucia grzechem i zgorszenia. Niech ich udziałem stanie się oglądanie Boga twarzą w twarz, według Chrystusowego błogosławieństwa. Matko, Strażniczko i wzorze wszystkich matek, tak czule opiekująca się Jezusem w Tuchowie, Zawadzie koło Dębicy, Okulicach, Odporyszowie i Domosławicach!
Macierzyńskim płaszczem otul wszystkie matki utrudzone przyjmowaniem i wychowaniem potomstwa.
Niech nigdy nie zabraknie im odwagi, determinacji i duchowej mocy do pełnienia zaszczytnej służby życiu. Taką odwagę uproś również dla mężów i ojców, by w duchu odpowiedzialności wspierali swoje żony i razem z nimi tworzyli wspólnotę życia, miłości i służby. Królowo rodzin z Chorzelowa! Matko Nieustającej Pomocy, Wspomożenie Wiernych z Mielca i tylu innych miejsc! Czysta Małżonko Józefa i Matko Bożego Syna, która służyłaś im obu, niosąc zmęczonym swą pomoc i ulgę w codziennych troskach.
Ty, której nieobce były trudy, obawy i ubóstwo, wysłuchaj ludzi znękanych, co proszą o Twoją pomoc. Przyjdź z nią wszystkim rodzinom, a zwłaszcza rodzinom: wielodzietnym, z utęsknieniem oczekującym potomstwa, adopcyjnym i zastępczym, ubogim, dotkniętym rozmaitymi nieszczęściami, rozdzielonym emigracją, zagrożonym rozbiciem. Niech zawsze czują ciepło Twej dyskretnej obecności, macierzyńską czułość i troskę. Ustrzeż wszystkie wspólnoty życia i miłości przed nienawiścią, brakiem pracy i nadziei na przyszłość. Niech pod Twym przewodnictwem rodziny naszej diecezji będą domowymi Kościołami zjednoczonymi z Bogiem i szkołami bezinteresownej służby bliźnim.
Królowo Różańca Świętego, Bocheńska Pani zasłuchana w słowo Boże, wpatrzona wiarą i miłością w swego Syna! Pani Szkaplerzna z tarnowskiego Burku, Przydonicy i zakonnego Karmelu! Naucz nas rozważać w sercu tajemnice Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie i udzielanej nam w Kościele. Wskaż nam drogę modlitwy, prowadzącej do kontemplacji Bożej Obecności. Bądź szczególną Nauczycielką dla powołanych do kapłaństwa: alumnów tarnowskiego Seminarium Duchownego, kleryków z Tuchowa i nowicjuszy z Zakliczyna. Pomagaj im każdego dnia wypływać na głębię duchowej przyjaźni z Chrystusem, by odważnie szli za Jego głosem, dokądkolwiek ich pośle. Nie opuszczaj też tych, którzy wybrali samotne życie w świecie. Niech czas ich pielgrzymowania wypełni miłość, bezinteresowna służba bliźnim, rodzinom i lokalnym społecznościom. Niech czują się w nich kochani i szanowani.
Matko Jezusa Chrystusa Najwyższego i Jedynego Kapłana!. Byłaś przy Nim u początków Jego życia i misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn. Służebnico Słowa i Pierwsza Uczennico Chrystusa! Zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów pracujących w diecezji oraz tych, którzy posłuszni poleceniu Pana żniwa poszli na cały świat z Dobrą Nowiną o zbawieniu i są prawdziwym fidei donum, darem wiary - tarnowskiego Kościoła! Twojej macierzyńskiej opiece polecamy kapłanów pracujących w krajach Europy, Stanach Zjednoczonych Ameryki, misjonarzy z Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu, Argentyny, Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Peru i Kazachstanu. Gwiazdo Ewangelizacji! Przygarniaj ich wszystkich, wspomagaj w życiu i posłudze Twoich synów!
Bolesna Królowo, trzymająca umęczone ciało swego Syna w Limanowej, Czarnym Potoku i w tarnowskiej katedrze! Ty znasz, czym jest cierpienie - ów miecz boleści, przeszywający Twe serce. W Twoje matczyne dłonie składamy wszystkich chorych i osoby w podeszłym wieku. Niech znajdą ulgę w cierpieniu i umocnienie w dolegliwościach związanych z upływem lat i sił.
Matko Pocieszenia z Pasierbca, Nowego Sącza, Pilzna i Grybowa!
Matko Niezawodnej Nadziei z Jamnej! Uchroń samotnych, smutnych, wątpiących, załamanych na duchu, zrozpaczonych i dotkniętych depresją od pokusy rezygnacji i ucieczki w nicość. Bądź w ich ciemnościach Światłem, Bożą Latarnią prowadzącą do odkrycia sensu życia, a kiedyś do portu zbawienia.
Niewiasto obleczona w światło! Wniebowzięta Królowo z Bruśnika, Przeczycy i Szczyrzyca! Apokaliptyczna Pani z Czermnej!
Łodzi z koralu, serc Przewoźniczko, ponad głębiną Kładko cedrowa w nas przerzucona!
Z Synem swoim nas pojednaj, Swojemu Synowi nas polecaj, Swojemu Synowi Najmilszemu nas oddawaj…
Gdy otwieramy dziś czas jubileuszu diecezji i patrzymy w przyszłość Kościoła, znaczoną nadzieją na nadejście nowego nieba i ziemi nowej, prosimy Cię,ucz nas, Maryjo, cierpliwego budowania Królestwa Twojego Syna, siania ewangelicznego ziarna w glebę serc przyszłych pokoleń. Wstąp w nasze miasta i wsie, w nasze wspólnoty parafialne, wspólnoty ruchów i stowarzyszeń. Pozostań z nami i dla nas Obrazem Kościoła, Nieskalanej Oblubienicy Boga, czuwającej i oczekującej na Jego ostateczne przyjście.
Piękna Pani z Fatimy, czczona w Tarnowie i Borkach Szczucińskich!
Świadomi naszych grzechów, zaniedbań i niewierności, pragniemy czynić pokutę, o którą tak bardzo prosiłaś podczas objawień w dolinie Cova da Iria.
Niech wizja Sądu i powtórnego przyjścia Chrystusa nas nie przeraża, lecz pobudza do pogłębiania wiary, nadziei i miłości, aby Pan dziejów, kiedy powróci, zastał nas czuwających i z płonącą lampą w ręce.
Prowadź nas, Maryjo po drogach czasu na spotkanie z Jednorodzonym Synem Twoim, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Tarnów, 1 stycznia 2011 r., w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 
Na podst. serwisu internetowego opracowała Jolanta Czech
324542