Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki >O Wawrzyn Sądecczyzny<

Treść


.
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„O Wawrzyn Sądecczyzny”
 
    Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Sądecka Biblioteka Publiczna im.J.Szujskiego w Nowym Sączu ogłaszają konkurs poetycki pod hasłem:
 
Człowiek i miejsce
 
    Utwory nawiązujące do tego bardzo wieloznacznego, dającego różne możliwości interpretacyjne tematu, należy nadsyłać do 14 maja 2011 roku na adres: Sądecka Biblioteka Publiczna, 33-300 Nowy Sącz, ul.Franciszkańska 11 - z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.
    Wiersze nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy, w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach, prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim.
    Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy. W konkursie mogą wziąć udział najwyżej dwa wiersze jednego autora, przy czym obowiązuje zasada, że nie zostały one przysłane oddzielnie.
Jury przyzna następujące nagrody: I nagroda - 700 zł, II nagroda - 500 zł, III nagroda - 400 zł, 2 statuetki Starosty Nowosądeckiego - „Srebrne Pióro Sądeckie” dla: - najlepszego autora w kategorii młodzieży do lat 20, - najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi Sądeckiej.
   Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs (wyróżnienia drukiem).
    Nagrodzeni i wyróżnieni poeci otrzymają egzemplarze autorskie tej książki podczas ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród, które odbędzie się we wrześniu 2011 roku w Nowym Sączu.
.
    Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.
.
          Dodatkowych informacji udziela sekretarz jury
         (Grupa Literacka „Sądecczyzna”) - tel. 606 957 138,
          e-mail: oksymoron2@gmail.com

.
        Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.
 
324542