Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Życzenia

Treść


.
„Porodziła Ona Syna,
którego niebiosa nie mogły ogarnąć (…)
tylko dusza wierna
jest Jego mieszkaniem i siedzibą,
a to jedynie przez miłość.”
                                  (Św. Matka Klara)
 
Stary Sącz, Boże Narodzenie 2016
 
W tym szczególnym czasie, gdy ciemność nocy została rozdarta
przez Słońce nieznające zachodu, życzymy z miłością i modlitwą:
niech Ten, który zamknął swą wszechmoc w bezbronnej kruszynie -
      zamieszka w Was pokorą,
Ten, który cierpiał całą bezdomność świata - zamieszka w Was kochaniem,
Ten, któremu zeszpecona grzechem ziemia kaleczyła stopy -
     zamieszka w Was pięknością,
Ten, który był prześladowany - zamieszka w Was bezpieczeństwem,
Ten, któremu duszę zorały diamentowe łzy - zamieszka w Was ukojeniem,
Ten, który całe wieki przygotowywał świat do Betlejemskiej Nocy -
      zamieszka w Was cierpliwością,
Ten, który przyjmując ludzkie ciało skazał się na pocałunek śmierci -
      zamieszka w Was życiem wiecznym, abyście szli i głosili…
s.M.Elżbieta Wielebińska z Siostrami
.


 
A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami…
J 1,14
Niech święta Bożego Narodzenia będą rzeczywistym doświadczeniem Jezusa - Emmanuela, czyli „Boga z nami”. Niech On będzie z Wami w Waszych rodzinach, pracy i szkole. Niech przenika Waszą codzienność, by odczuwać Jego tak bliską obecność, nie tylko w święta Bożego Narodzenia, ale także w codzienności ludzkiego życia.
„Bóg się rodzi”! Niech narodzi się na nowo w żłobach ludzkiego zwątpienia, wśród ludzi, którzy stracili już nadzieję, którzy zapomnieli, że na świecie jest więcej dobra niż zła! Niech narodzi się na nowo tam, gdzie już po ludzku brakuje słów. „Podnieś rączkę Boże Dziecię” i błogosław naszej nadziei, naszym planom, naszym rodzinom, naszej przyszłości!
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!
Duszpasterze starosądeckich parafii
 
310706