Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE

Treść


.
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
 
    Tradycyjnie już 10 listopada, w przeddzień święta Odzyskania Niepodległości, w Domu Pielgrzyma „Opoka” odbyła się miła, wzruszająca uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, która poprzedzona została Mszą św. odprawioną w intencji Jubilatów i ich rodzin przez ks.prałata Marka Tabora.
Tegoroczni Jubilaci to: Józefa i Mieczysław Bobrowie świętujący 56. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
50-lecie pożycia małżeńskiego tradycyjnie zwane Złotymi Godami obchodzili: Zofia i Stefan Berdychowscy, Gabriela i Czesław Bołazowie, Zofia i Józef Citakowie, Krystyna i Jan Dudarowie, Anna i Konstanty Dziedzicowie, Zofia i Stefan Gabrysiowie, Maria i Michał Gawlakowie, Anna i Jan Gonciarzowie, Teresa i Jan Gucowie, Czesława i Antoni Hazowie, Emilia i Edward Homoncikowie, Krystyna i Stanisław Jabroccy, Władysława i Józef Kaliszowie, Władysława i Teodor Kołbonowie, Anna i Kazimierz Kożuchowie, Maria i Jan Listkiewiczowie, Teresa i Wojciech Łabudowie, Stanisława i Czesław Majewscy, Weronika i Mieczysław Marczykowie, Stanisława i Władysław Mąkowie, Ludwika i Józef Obrzudowie, Józefa i Józef Padulowie, Lidia i Henryk Pietrzykowie, Aniela i Władysław Pierzchałowie, Joanna i Roman Porębowie, Weronika i Jan Ramsowie, Maria i Józef Ramsowie, Krystyna i Franciszek Sopatowie, Helena i Marian Szczepaniakowie, Stanisława i Stanisław Witowscy, Krystyna i Adam Wnękowie.
.

.
    W tej radosnej, podniosłej uroczystości udział wzięli: burmistrz Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miasta Ewa Zielińska i kierowniczka starosądeckiego Urzędu Stanu Cywilnego Alfreda Wastag.
- Rodzina stanowi fundament społeczeństwa i państwa. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego idziecie razem przez życie i wspierając się wzajemnie, pokonując przeciwności losu, zasłużyliście sobie na tak piękny jubileusz jakim są Złote Gody - powiedziała, witając zebranych w sali konferencyjnej dostojnych Jubilatów, Alfreda Wastag. Należą się Państwu wyrazy uznania nie tylko od Waszych najbliższych. Za trud i poświęcenie wdzięczne są dzisiaj Wasze dzieci a burmistrz Starego Sącza w dowód uznania wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Wam odznaczeń państwowych.
Wszystkie pary udekorowane zostały medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Medale w imieniu prezydenta RP wręczał burmistrz Jacek Lelek, a przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska i wiceburmistrz Kazimierz Gizicki wręczali pamiątkowe legitymacje, dyplomy i kosze z upominkami.
    Z montażem słowno-muzycznym wystąpił zespół „Pokolenie Jana Pawła II”.
Uroczystość zakończył wspólny obiad przygotowany dla jubilatów i zaproszonych gości oraz wspólny śpiew patriotycznych pieśni.
    Z okazji jubileuszu były serdeczne życzenia i gratulacje, do których dołącza się
Jolanta Czech
Fot.: Aneta Mamala
 
324503