Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - zakończony

Treść


.
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych
zakończony
 
    Tegoroczna szósta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, tradycyjnie organizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu, który promuje wiedzę o krajach anglojęzycznych wśród uczniów z powiatu nowosądeckiego, została zakończona. Nad sprawnym przebiegiem finału konkursu czuwały nauczycielki języka angielskiego Beata Damasiewicz, Anna Duda, Anna Mazur, Dominika Olech, Natalia Orzechowska oraz Karolina Puścizna. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Aleksander Palczewski, małopolski kurator oświaty w Krakowie, Marek Pławiak - starosta Powiatu Nowosądeckiego, Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza, prof.Ryszard Legutko - poseł do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Kazimierz Karasiński - konsul honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz wydawnictwa językowe Macmillan Polska, Oxford University Press oraz Egis & Express Publishing.
    207 gimnazjalistów z 21 szkół gimnazjalnych powiatu wzięło udział w konkursie na szczeblu szkolnym. 60 gimnazjalistów z 18 szkół gimnazjalnych zakwalifikowanych do etapu powiatowego rozwiązywało w języku angielskim test wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który sprawdzał wiedzę na temat kultury, historii, sławnych ludzi, literatury oraz atrakcji turystycznych, a także odpowiadało na pytania dotyczące życia i twórczości Williama Szekspira oraz jego dramatu „Romeo i Julia”. W tym samym czasie odbywał się również VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Na każdego uczestnika finału powiatowego konkursu czekały pamiątkowe kubki, ufundowane przez Szkołę Językową Perfect English z Nowego Sącza oraz mały poczęstunek przygotowany przez młodzież z kl. III TŻG pod kierunkiem pań: Doroty Kulig-Marcisz, Beaty Łęczyckiej oraz Małgorzaty Zięby. Dla wszystkich finalistów przygotowano warsztaty europejskie z językiem angielskim w tle na temat m.in. turystyki, ochrony przyrody, energii odnawialnej, żywienia, środowiska naturalnego. Dzięki przychylności IAT Verona - Biura Informacji Turystycznej z Werony we Włoszech, które przesłało dla uczestników warsztatów szereg materiałów promocyjnych o Weronie w postaci map i ulotek turystycznych, uczniowie w zespołach planowali wycieczkę do Werony, oczywiście pod okiem uczniów IV klasy Technikum Obsługi Turystycznej. Podczas warsztatów młodzież wykonywała różne zadania zespołowo, a spośród uczestników zabawy, którzy rozwiązali pomyślnie wszystkie zadania, wylosowano językowe nagrody - niespodzianki.
    Oficjalna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w kinie Sokół, podczas której wszyscy uczestnicy VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć adaptację sceniczną dramatu Szekspira „Romeo i Julia” w języku angielskim, w wykonaniu uczniów klasy III Technikum Obsługi Turystycznej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego Beaty Damasiewicz oraz Karoliny Puścizny. W tytułowych bohaterów szekspirowskiego dramatu wcielili się Kamila Nowak oraz Grzegorz Posobiec. Plakaty promujące sztukę teatralną oraz etap powiatowy konkursu zostały przygotowane przez uczniów kl.IV Technikum Informatycznego pod kierunkiem pani Olgi Wojciechowskiej. Autorem portretu Williama Szekspira był pan Zbigniew Jasiński, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Starym Sączu. Uroczystość finałową w kinie „Sokół” poprowadzili w języku angielskim i polskim uczniowie klasy IV Technikum Leśnego Alicja Dorula oraz Piotr Świętach. Nie zabrakło również sygnalistów myśliwskich z Technikum Leśnego, Jana Berowskiego, Doroty Król i Adama Pawlika.
   W uroczystości wręczenia nagród w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych wzięli udział dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Małgorzata Konstanty, Maria Jabłońska - zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a także ze względu na ekologiczny charakter konkursu plastycznego Władysław Samek z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu, Paweł Szczygieł - nadleśniczy Nadleśnictwa w Starym Sączu, Iwona Szczygieł z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, a także dyrektorzy i opiekunowie ze szkół gimnazjalnych powiatu nowosądeckiego.
   Zwycięzcą VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych został Bartłomiej Homoncik z  Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej,  który otrzymał voucher na wakacyjny kurs językowy ufundowany przez Szkołę Językową Perfect English z Nowego Sącza. II miejsce zdobyła Sylwia Lizoń z Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Bartłomiej Homoncik oraz Sylwia Lizoń otrzymali również nagrody w postaci wyjazdów studyjnych do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego prof.Ryszarda Legutko . Sylwia Banach z Zespołu Szkół w Chełmcu znalazła się na III miejscu. Wyróżnienia zdobyli: Karolina Cempa z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie, Zofia Romanek z Gimnazjum we Florynce, Katarzyna Pietrzak z Zespołu Szkół w Chełmcu, Paweł Domiter z Publicznego Gimnazjum w Krynicy Zdroju oraz Karolina Jop z Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu. W kategorii VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych I miejsce otrzymała Klaudia Bodziarczyk z kl. I Technikum Leśnego, a II miejsce Michał Pasiut z kl. I TiE. Klaudia oraz Michał również pojadą do Brukseli na zaproszenia prof.Ryszarda Legutko. III miejsce zdobyła Magdalena Ziemianek z kl. III TOT.
   Sponsorami VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych byli: Ryszard Legutko - poseł do Parlamentu Europejskiego, Szkoła Językowa Perfect English w Nowym Sączu, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Burmistrz Starego Sącza, Wydawnictwo ZNAK, wydawnictwa językowe Oxford University Press, Egis&Express Publishing, Macmillan oraz Bank Spółdzielczy w Starym Sączu.
.

.
   Tradycyjnie ogłoszony został również konkurs plastyczny o charakterze ekologicznym pod hasłem „Artystyczna wizja inspirowana wybraną budowlą/atrakcją turystyczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wykonana z odpadów ekologicznych”, a prace można było obejrzeć na wystawie w kinie Sokół podczas trwania finału VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Z uwagi na ekologiczny charakter przedsięwzięcia w jury konkursowym konkursu plastycznego znaleźli się również państwo: Grzegorz Skalski - prezes Ligi Ochrony Przyrody Oddział „Prehyba”, Wanda Michalik oraz Dominika Pasoń-Kozik. Patronaty nad konkursem plastyczno-ekologicznym „Artystyczna wizja inspirowana budowlą/atrakcją turystyczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” zostały dodatkowo przyznane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Laureaci powiatowego konkursu plastycznego „Artystyczna wizja inspirowana słynną budowlą/atrakcją turystyczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” w kategorii: uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce: Karol Żelasko - Gimnazjum w Przysietnicy
II miejsce: Kinga Tokarczyk - Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
II miejsce: Aleksandra Ogorzały - Gimnazjum w Przysietnicy
III miejsce: Dawid Wojtaczka - Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej, Robert Głąb-Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej
wyróżnienia:
Julia Sadłoń - Gimnazjum nr 3 w Jelnej
Klaudia Olszowska - Gimnazjum w Przysietnicy
Edyta Plata - Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
Mariusz Brzęczek - Gimnazjum w Marcinkowicach
Gabiela Bieryt - Gimnazjum w Chełmcu
Anna Mrzygłód - Gimnazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
Krzysztof Janusz - Gimnazjum w Ptaszkowej
W kategorii: uczniowie ZSP:
I miejsce - Faustyna Wiatr kl. I Technikum i/e
II miejsce - Michał Janczak kl. II Ti/ż.
Nagrody w konkursie „Artystyczna wizja inspirowana słynną budowlą/atrakcją turystyczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” zostały ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Burmistrza Starego Sącza.
Zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu.
Beata Damasiewicz
 
324428