Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Starosądeccy licealiści i zespół Pokolenie JPII w Nałęczowie

Treść


.
„Święci nie przemijają”
starosądeccy licealiści i zespół Pokolenie JPII w Nałęczowie
 
   Powoli mija rok od kanonizacji Jana Pawła II, ale niezmiennie jest to wydarzenie, które wciąż głęboko przeżywamy i dzielimy się radością, że ten Święty był wśród nas w Starym Sączu. Z tej okazji 25 kwietnia 2015 r. wyruszyliśmy z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu i zespołem Pokolenie JPII do dalekiego Nałęczowa (woj.lubelskie), by dać świadectwo wierności nauce Jana Pawła II Wielkiego. Organizatorem wyjazdu był pan Mieczysław Zagórowski - nauczyciel LO, a zarazem opiekun zespołu Pokolenie JP II, działającego przy liceum i parafii pod wezwaniem św.Elżbiety w Starym Sączu. Emocje, które towarzyszyły uczestnikom wyjazdu były ogromne. Nałęczów powitał nas piękną pogodą, wspaniałą scenerią oraz bardzo miłym przyjęciem ze strony pracowników Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.
    Zgromadzonej publiczności zaprezentowaliśmy widowisko słowno- muzyczne pt. „Święci nie przemijają” , przygotowane przez panią Małgorzatę Jawor i panią Teresę Szewczyk wraz z młodzieżą licealną z Koła Teatralnego oraz zespołem Pokolenie JPII. W naszym imieniu publiczność powitał ks. Paweł Gruszka, opiekun duchowy zespołu, który wspierał nas w tym przedsięwzięciu. W widowisku wzięli udział również przedstawiciele harcerzy z V Nowosądeckiej Drużyny Harcerskiej „Sokoły”, działającej przy Szkole Podstawowej w Starym Sączu.
.

.
    U wielu osób z publiczności było widać łzy wzruszenia, kiedy wspominaliśmy chwile wyboru Karola Wojtyły na papieża, czy Jego pielgrzymki do Polski. Z uśmiechem przyjmowano wspominane anegdoty związane z Janem Pawłem II czy wreszcie kremówki. Gorącymi oklaskami nagradzano utwory wykonywane przez zespół Pokolenie JPII. Wyjątkowa była chwila, kiedy wszyscy zapaliliśmy świece i wspólnie z publicznością zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Karola Wojtyły „Barkę'”.
    Na koniec serdeczne słowa podziękowania skierowała do nas dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury pani Jadwiga Sawa-Bednarczyk, która zaprosiła nas do ponownego przyjazdu do Nałęczowa i każdemu wręczyła pamiątkowe upominki.
    Cudowne chwile przeżyte w Nałęczowie są potwierdzeniem, że nauka Świętego Jana Pawła II to nasze dziedzictwo i zobowiązanie do życia według słów: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości.”
LO Stary Sącz
 
322508