Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

O współpracy PWSZ w Nowym Sączu ze starosądeckim LO

Treść


.
O współpracy PWSZ w Nowym Sączu
ze starosądeckim LO
 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu objęte jest patronatem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W rozmowie z panem Tomaszem Zacłoną - rzecznikiem oraz wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, możemy dowiedzieć się nieco więcej o tej współpracy.
 
Jak długo trwa współpraca między LO im.Marii Skłodowskiej-Curie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową?
    - Współpraca trwa dwa lata. Ja również już drugi rok mam przyjemność spotykać się podczas zajęć z młodzieżą z liceum ze Starego Sącza. Jest to owocna współpraca. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, wykazują się zaangażowaniem i dojrzałością oraz ciekawością poznawczą - jest to bardzo cenne i budujące. Młodzież interesuje się tematyką realizowaną w procesie studiowania. Udział uczniów w zajęciach to także szansa na integrację młodzieży licealnej ze środowiskiem studenckim, wymianę opinii, myśli i poglądów.
 
Na czym konkretnie polega współpraca pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a LO im.Marii Skłodowskiej-Curie?
    - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu objęła patronatem naukowym LO w Starym Sączu, co pozwala na uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w wybranych zajęciach dydaktycznych na uczelni. Wymaga to oczywiście wcześniejszego zgłoszenia wizyty uczniów z opiekunem i ustalenia dogodnego dla obu stron terminu oraz problematyki zajęć. W tym roku uczniowie, którzy są zainteresowani tematyką negocjacji i public relations, uczestniczą w zajęciach ze studentami co dwa tygodnie. Uważam, że przez to rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Wykładowcy z uczelni, na zaproszenie z liceum, mogą także wygłosić wykład otwarty na terenie szkoły lub przeprowadzić zajęcia ćwiczeniowe z wybranej przez młodzież tematyki.
 
Jakie korzyści czerpie każda ze stron w wyniku tego współdziałania?
    - Każda współpraca, której celem jest edukacja jest wartością dodaną. Nie da się jednak korzyści takiej współpracy jednoznacznie określić i wymierzyć, bo dotyczyć ona może bardzo wielu obszarów, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej. Przede wszystkim jest to szansa na to, aby uczniowie LO w Starym Sączu poznali ofertę edukacyjną i specyfikę naszej uczelni oraz aktywnie uczestniczyli w procesie kształcenia. Zatem istnieje możliwość pokazania uczelni, zaprezentowania przyszłym, ewentualnym studentom, jak się u nas studiuje, jaka jest atmosfera i jak są prowadzone wykłady oraz zajęcia w grupach audytoryjnych. Uczniowie dzięki tym spotkaniom, mają dodatkowe ciekawe doświadczenia edukacyjne w ramach różnych przedmiotów nauczania.
 
W jakich warsztatach uczniowie mogą uczestniczyć? Z jakimi tematami są one związane?
    - Jesteśmy w stanie zaproponować młodzieży zajęcia z różnorodnej problematyki, która wynika z programów kształcenia na uczelni. Uczniowie mogą wybrać z niej tematy dla nich najbardziej interesujące lub zaproponować tematykę szczegółową rozwijającą, czy pogłębiającą ich zainteresowania przedmiotowe. Oczywiście musi to być związane z kierunkami kształcenia na naszej uczelni. Zakres tematyczny jest szeroki i może dotyczyć nauk medycznych, technicznych, humanistycznych, społecznych, czy ekonomicznych. 
 
Jak z perspektywy czasu ocenia Pan tę współpracę?
   - Oceniam tę współpracę bardzo dobrze, bo obie strony porozumienia są aktywne i wspólnie zależy nam na pozytywnych relacjach oraz konkretnych efektach. Doceniam przede wszystkim fakt, że młodzież z Liceum Ogólnokształcącego jest naprawdę zainteresowana tym, co dzieje się na zajęciach i z zaangażowaniem bierze w nich udział. Uczniowie poświęcają swój czas, po to, żeby czegoś nowego się nauczyć, poznać zasady studiowania i bezpośrednio doświadczyć atmosfery uczelni oraz kontaktu z kadrą naukową. Pozytywna postawa licealistów i ich motywacja do uczestnictwa w zajęciach są inspirujące dla nauczycieli akademickich, aby przygotować dodatkowe materiały, pomoce dydaktyczne i urozmaicać proces dydaktyczny metodami aktywizującymi. Podsumowując, należy podkreślić, że życzliwa i partnerska współpraca tych dwóch podmiotów jest wartościowa i korzystna dla obu stron.
 
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Rozmawiały: Agnieszka Duda i Agnieszka Bołoz
uczennice klasy dziennikarskiej LO w Starym Sączu
 
324542