Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Kalendarium - lipiec-sierpień

Treść


.
24 lipca - wspomnienie św.Kingi
    Urodziła się na Węgrzech w 1234 roku, ale już w wieku pięciu lat trafiła na dwór księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. Osobowość księżnej Kingi po jej przybyciu do Polski kształtowały dwie bliskie jej kobiety: matka Bolesława - księżna Grzymisława oraz jego starsza siostra Salomea (późniejszą błogosławioną). Stały się nie tylko jej wychowawczyniami, ale i powiernicami. Dzięki nim poznała Kinga ducha franciszkańskiego, co potem znalazło odzwierciedlenie w jej postępowaniu względem ubogich. Zasłyszane opowiadania o św. Klarze i Franciszku wycisnęły na jej duszy niezatarty ślad i miały stać się dla niej wskazówką postępowania. Wychowana wśród takich wzorców rozpoczęła pracę nad sobą, aby zniszczyć w sobie ziemskie skłonności, stłumić zmysły i przypodobać się Bogu. Na dworze uczyła się także pisać, czytać, poznawała łacinę i podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, życie przodków własnych oraz męża. Po jego śmierci wstąpiła do założonego przez siebie klasztoru w Starym Sączu. Tam spędziła ostatnie 12 lat swojego życia. Przez cały czas pobytu w klasztorze Bóg nie szczędził jej cierpień. Ciężka choroba przykuwa ją do łóżka na 10 miesięcy. Mimo to miała jeszcze dość sił, by szyć odzież dla chorych, ubogich i sierot. Zmarła 24 lipca 1292 roku.
 
6 sierpnia - Przemienienie Pańskie
    Przemienienie Pańskie jest obchodzone uroczyście, jako święto chrześcijańskie. Wydarzenie to opisują trzej ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz. Jezus zabrał trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana na górę, gdzie zobaczyli go w nieziemskiej chwale, rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Ewangelie nie podają nazwy góry, przyjmuje się, że była to góra Tabor. Przemienienie Pańskie to wielka uroczystość w parafii św.Małgorzaty w Nowym Sączu, w sanktuarium Przemienia Pańskiego, a także w parafii w Kruźlowej.
 
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
    Nie wiemy kiedy i gdzie umarła Matka Boża, w Piśmie Świętym nie znajdziemy opisu Jej wzięcia do nieba, a jednak od wieków chrześcijanie wierzyli, że Matka Zbawiciela musiał w wyjątkowy sposób zakończyć swoje ziemskie życie. Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłoszono, jako dogmat wiary dopiero w 1950 roku. Uczynił to papież Pius XII. W polskiej tradycji święto Wniebowzięcia NMP zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Wielu wiernych przynosi tego dnia do poświęcenia wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. Symbolizują one duchową pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”
Oprac. Kinga Bednarczyk
 
324163