Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu - podsumowanie imprez

Treść


.
Podsumowanie imprez
 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu jest organizatorem konkursów, przeglądów, festiwali o różnym charakterze skierowanym do dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2012/2013 zorganizował i przeprowadził 16 imprez cyklicznych, w których wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników. Imprezy objęte są patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki.
 
1. XVIII Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów - Eliminacje:
    a) w dniu 7 lutego 2013 r. (kategoria I) udział wzięło 40 uczestników.
                Do finału zakwalifikowano: 13 osób
    b) w dniu 14 lutego 2013 r. (kategoria II) udział wzięło 80 uczestników.
                Do finału zakwalifikowano: 15 osób
    c) w dniu 21 lutego 2013 r. (kategoria III) udział wzięło 79 uczestników.
                Do finału zakwalifikowano: 19 osób
    d) w dniu 28 lutego 2013 r. (kategoria IV) udział wzięło 32 uczestników.
                Do finału zakwalifikowano: 9 osób
2. Do 8 lutego 2013 r. wpływały prace na VII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje wyjątkowe miejsce na ziemi-bliska sercu Sądecczyzna”.
Udział wzięło 420 uczestników, nad pracami czuwało 186 nauczycieli ze szkół i placówek powiatu nowosądeckiego. Została przyznana nagroda GRAND PRIX oraz Nagroda Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, 8 osób zdobyło I miejsca, 13 osób II miejsca, 15 osób III miejsca, 52 osób zdobyło wyróżnienia. Razem 88 osób nagrodzonych i wyróżnionych.
3. W dniu 8 marca 2013 r. odbyły się eliminacje rejonowe do Małopolskiego Konkursu Czytelniczego Bohaterowie Lektur Szkolnych „Potop” Henryka Sienkiewicza.
Udział wzięło 90 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza. Do finału w Krakowie zakwalifikowano 27 uczniów. W Krakowie podczas finału zdobyto I nagrodę, 6 wyróżnień.
4. W dniu 14 marca 2013 r. odbył się XI Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie.
Udział wzięło 73 uczestników. Do konkursu uczestników przygotowywało 59 nauczycieli. Nagrodzono 23 osoby.
5. W dniach 20-21 marca 2013 r. odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych.
Udział wzięło 510 uczestników z 25 grup teatralnych. Nagrodzono 22 teatrzyki i 5 uczestników dostało nagrody specjalne za wybitne kreacje aktorskie.
6. W dniach 10-11 kwietnia 2013 r. odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów.
W trzynastu kategoriach uczestniczyło 140 dzieci i młodzieży. O wysokim poziomie świadczy 112 nagrodzonych uczestników, w tym 1 Nagroda Grand Prix oraz 1 Nagroda Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki.
7. W dniu 18 kwietnia 2013 r. III Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego.
Udział wzięło 572 uczestników z 34 zespołów tanecznych, do Festiwalu przygotowywało 35 instruktorów. Nagrodzono 28 zespoły taneczne, wyróżniono 3. Dodatkowo przyznano 2 nagrody specjalne (1 Nagroda GRAND PRIX i Nagroda Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki).
8. W dniu 26 kwietnia 2013 r. odbył się Finał XVIII Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów.
Udział wzięło 56 uczestników zakwalifikowanych podczas eliminacji. Nagrodzono i wyróżniono 56 wokalistów w tym 1 Nagroda GRAND PRIX.
9. W dniu 16 maja 2013 r. odbył się XII Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów.
Udział wzięło: 310 uczestników z 3 chórów, 12 zespołów wokalnych. Nagrodzono i wyróżniono 15 zespołów (w tym 2 chóry).
10. W dniu 23 maja 2013 r. odbył się XII Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas.
Udział wzięło 234 uczestników z 14 zespołów. Nagrodzono 14 klas.
11. W dniu 28 maja 2013 r. odbył się XXX Jubileuszowy Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im.Jana Joachima Czecha.
Udział wzięło 45 podmiotów wykonawczych z Placówek Wychowania Pozaszkolnego z terenu Województwa Małopolskiego. Wszystkich uczestników 578 wykonujących swoje programy. Nagrodzonych zostało 39 zespołów, wyróżnionych 6 zespołów. Przyznano 1 Nagrodę Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki
12. W dniu 6 czerwca 2013 r. odbył się V Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych.
Udział wzięło 130 uczestników z 18 zespołów. Przyznano 14 nagród, 2 wyróżnienia oraz 1 Nagroda Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki.
We wszystkich imprezach udział wzięło 3504 uczestników, 151 zespołów/grup. Zaangażowanych we wszystkie imprezy było ponad 230 szkół, placówek i instytucji kultury z terenu powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza. Uczestników przygotowywało 885 nauczycieli, instruktorów oraz miłośników kultury i sztuki.
 
324163