Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Przedszkolaki w hołdzie bł.Janowi Pawłowi II

Treść


.
Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu - 20.VI 2013 r.
PRZEDSZKOLAKI W HOŁDZIE
BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI PAWŁOWI II
 
    Tradycyjna już, bo po raz trzeci organizowana przez starosądeckie Gminne Przedszkole, uroczystość rocznicowa ku czci Jana Pawła II otrzymała tym razem hasło przewodnie:
„BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II
- PRZYJACIEL DZIECI - APOSTOŁ MIŁOŚCI”
O dzieciach i miłości mówiło zresztą i motto pięknie wykonanych zaproszeń, wprowadzające niejako w temat:
 
                        „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
                        nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
                        przyszłością, która pozostaje otwarta”
 
                        „ Miłość mi wszystko wyjaśniła
                        Miłość wszystko rozwiązała
                        Dlatego uwielbiam tę Miłość
                        Gdziekolwiek by przebywała”
                                                           Jan Paweł II
 
    Przygotowany, z wielkim rozmachem, czwartkowy występ przedszkolaków przybrał charakter barwnego i emocjonującego widowiska artystycznego, dedykowanego Janowi Pawłowi II. Było kolorowo, radośnie i żywiołowo! Wystarczy wyobrazić sobie 55 osobową grupę dzieciaków na pięknie udekorowanej scenie starosądeckiego „Sokoła”, pięcio- i sześciolatków w barwnych, regionalnych strojach, przejętych wagą wydarzenia, skupionych, ale i spontanicznie reagujących, rozśpiewanych, roztańczonych , z wyczuciem recytujących wiersze, autentycznie przeżywających swe role aktorskie w prezentowanych scenkach. Pewni siebie, bo dobrze przygotowani, mali aktorzy robili wszystko, by się spodobać, a także pokazać, jak bardzo podziwiają i kochają Jana Pawła II. Przekonali o tym na pewno, udało im się też podbić serca publiczności i otrzymać duże brawa.
.

.
     O wyjątkowości spektaklu zadecydowało jeszcze kilka dodatkowych czynników, m.in.:
- głębokie treści, piękne cytaty, w repertuarze wierszy sięgnięcie do klasyki poezji, do Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Karola Wojtyły i innych; odtwarzane żywe słowo Jana Pawła II, obrazowo plastycznie i muzycznie ilustrowana biografia, w której dzieci współuczestniczyły poprzez śpiew, wiersze, taniec i inne wykonywane zadania, jak np. składanie róż w hołdzie, ofiarowanie czerwonych serduszek, zarzucanie sieci itp. Dodatkowe atuty to interesujący, dostosowany do wieku i możliwości scenariusz, z ważną rolą narratora, oraz wizualizacja multimedialna i wykorzystanie różnych technik: obrazów, zdjęć, symboli, podkładu muzycznego i śpiewu, dla spotęgowania efektów poznawczych, uwrażliwiających i emocjonujących.
    W dziecięcych recytacjach, wspomaganych narracją osoby prowadzącej, jak żywy jawił się Jan Paweł II, a jego przesłania trafiały prosto do serc, budząc wzruszenia i refleksje. Jak by to było dziś, tak aktualnie brzmiały słowa:
    Bardzo Was proszę, bądźcie zawsze ze mną! Nie lękajcie się iść drogą miłości, prawdy, wolności i pokoju! Nie lękajcie się być świętymi!
Dzieci dopowiadały:
 
                        „To wielki nasz Rodak! To Polak wspaniały!
                        Dlatego Go całym sercem kochamy.
                        I babcia i mama wciąż Go wspominają
                        A dzieci na zdjęciach w przedszkolu poznają.
 
                                   Dziękujemy Ojcze ogromnie
                                   Za Twoje mądre słowa
                                   Żadnego nie zapomnimy
                                   Bo w sercu będziemy je chować.
 
                        Nasze serca pełne są miłości
                        I wzruszenia nikt nie kryje
                        Ojciec Święty nasz kochany
                        Ze świętymi w niebie żyje!”
 
    Widownię wypełnili licznie przybyli goście (wśród nich władze samorządowe: burmistrz Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miejskiej p.Ewa Zielińska), rodzice, babcie i dziadkowie, znajomi krewni, i oczywiście całe gromadki dzieci. Wszystkim się podobało. Mimo że program był długi, nawet maluszki uważnie słuchały; rzęsistymi brawami często nagradzano wykonawców. Na zakończenie zabrała głos p. dyrektor Izabella Citak, dziękując małym artystom i ich opiekunkom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie programu, za ogromny wkład pracy i serca, a gościom i uczestnikom - za przybycie i udział w wydarzeniu rocznicowym. Zabrała również głos przewodnicząca Rady Rodziców p.Agnieszka Kot, a z zaproszonych gości, ks.katecheta Tomasz Stachel. W imieniu wszystkich mieszkańców przemówił burmistrz Starego Sącza p.Jacek Lelek - kierując słowa uznania i wdzięczności, za dostarczone wzruszenia i przeżycia, do Dyrekcji, personelu i oczywiście do dzielnie radzących sobie i z ogromnym zaangażowaniem prezentujących swoje umiejętności, przedszkolaków Gminnego Przedszkola.
    Występ pozostawił głębokie ślady, zrodził też wiele refleksji i pytań, na przykład to, trochę zawstydzające, czy nie staliśmy się, my dorośli, uczniami lekcji wychowania, danej nam przez dzieci? Przeprowadzonej przez Gminne Przedszkole - lekcji pamięci, miłości i wdzięczności dla Jana Pawła II? - Refleksjom towarzyszyły pytania: Kiedy zrodził się pomysł programu? Skąd inspiracja? Jakie motywacje? Kto autorem scenariusza? Czyj wkład największy? Na pytania te zgodziła się udzielić odpowiedzi osoba bardzo zaangażowana w przedsięwzięcie, bo autorka scenariusza, przygotowująca dzieci i prowadząca narracyjno - konferansjerską część występu, pani Monika Korona. Podzieliła się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, mówiąc:
    W wychowaniu przedszkolnym szuka się wzorów godnych naśladowania; to, co zapisze się w pamięci dziecka pozostaje na zawsze; przykłady troski, dobroci i miłości doświadczone w dzieciństwie stają się często fundamentem życia. Czy można znaleźć postać godniejszą do naśladowania od Jana Pawła II? Wybraliśmy Go również i dlatego, że bardzo ukochał dzieci, lubił spotkania z nimi; mówił wtedy, że dziecinnieje, że ubywa mu lat, a przybywa radości. Twierdził, że troska o dziecko i jego dobro jest pierwszym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Wszystkie dzieci miały wyjątkowe miejsce w Jego życiu. Był pierwszym papieżem w dziejach, który napisał list do dzieci. Ich modlitwie powierzał siebie i wszystkie rodziny. Był u nas, w Starym Sączu, zostawił bardzo ważne przesłanie dążenia do świętości, czyli godnego, szlachetnego i prawego życia. Za to wszystko stał się nam wyjątkowo bliski. „To, co niezniszczalne” w Nim trwa i ma trwać w nas.
    Zapragnęliśmy, by Jego nauka stała się dla dzieci i dla nas wzorem do kształtowania systemu wartości, do uwrażliwiania na nie.
Tym, co nas bezpośrednio zainspirowało do czczenia osoby i przybliżania nauczania papieskiego było włączenie naszego ukochanego Ojca Świętego w poczet błogosławionych. To właśnie beatyfikacja Jana Pawła II i Jego ponadczasowe przesłanie miłości, wolności, prawdy i pokoju stały się inspiracją do stworzenia cyklu uroczystości zatytułowanych: „Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Pierwsza w r. 2011 nosiła tytuł; „Jan Paweł II - Papież z Polski”, druga w 2012 - „Jan Paweł II - Papież rodziny i życia”, trzecia to już wiemy. Dla ubogacenia tegorocznej wersji przygotowaliśmy również wystawę prac plastycznych dzieci przedszkolnych, o tematyce związanej z osobą Jana Pawła II.
    Przedszkole Gminne w Starym Sączu, przez działalność wychowawczo - dydaktyczną, dąży do uwrażliwiania dzieci na świat pełen wartości, na piękno otaczającej przyrody, miłość ojczyzny, na kształtowanie postaw szacunku, przyjaźni, tolerancji i życzliwości. To właśnie wciąż żywa nauka Jana Pawla II wskazuje drogę, którą mamy iść i którą musimy prowadzić młode pokolenie. Sylwetka bł. Jana Pawła II jest nam szczególnie bliska.
    Zapytana o konkretne działania, związane z przygotowaniem uroczystości, o osoby, które w szczególny sposób były zaangażowane, p.Monika odpowiada:
    Tym wydarzeniem żyło całe Przedszkole, personel i dzieci, przygotowania i ćwiczenia trwały długo. Pani Dyrektorka czuwała nad całością, koordynowała prace. Występ artystyczny opracowywałyśmy w trójkę, z koleżankami: Kingą Rucińską i Jolantą Słowik. W trakcie uroczystości trudne zadanie opieki nad grupą w przerwach, za kulisami, pełniły panie Agata Essen i Agata Stelmach. W roli operatora multimedialnego, współpracującego z p.Ryszardem Garwolem, występowała p.Madzia Marczyk. W przygotowaniu wystawy prac plastycznych cenny wkład wniosła p.Urszula Skoczeń. Za udostępnienie sali „Sokoła” podziękowanie należy się dyrektorowi CKiS p.Wojciechowi Knapikowi. Kończąc swą wypowiedź, pragnę zapewnić, że w naszym Przedszkolu będziemy kontynuować „dzieło papieskie”, nie tylko w trosce o właściwe wychowanie i rozwój naszych podopiecznych, ale i w przekonaniu, że do pamięci i okazywania wdzięczności Janowi Pawłowi II, my tu, w Starym Sączu, jesteśmy w szczególny sposób zobligowani i serdecznie, po ludzku zobowiązani.
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
324163