Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Święto Rodzin przy Ołtarzu Papieskim

Treść


.
Święto Rodzin przy Ołtarzu Papieskim
 
    16 czerwca rodziny z całej diecezji tarnowskiej zjechały do Starego Sącza, aby wspólnie modlić się i bawić. Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Tadeusz Pikus, a koncelebrowali ją także bp Andrzej Jeż, bp Wiesław Lechowicz, licznie przybyli z całej diecezji kapłani i niedawno wyświęceni neoprezbiterzy.
    Na początku Mszy Świętej ordynariusz diecezji tarnowskiej przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił do rodzin podczas uroczystości kanonizacyjnej bł. Kingi 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu. "Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. (…) Wraz z patronką tej ziemi proszę wszystkich moich rodaków: niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was!”. Przypominając te słowa mówił: - niemal jeszcze po kilkunastu latach słyszymy w tym szczególnym miejscu, nosimy je w naszych sercach. Przyjmuje te papieskie słowa, jako szczególne duchowe dziedzictwo Jego pontyfikatu i pragniemy dziś ogarnąć modlitwą wszystkie rodziny naszej diecezji.
.

.
    Do słów bł. Jana Pawła II nawiązał także bp Tadeusz Pikus w homilii. Kapłan komentował przy tym działania zagrażające rodzinie. Mówił, że dzisiejsza sytuacja, z biblijnego punktu widzenia, przypomina Sodomę i Gomorę, gdzie milknie sumienie i gubi się rozsądek. Dodał przy tym, że drogą do odnowy rodziny jest między innymi działalność ruchów i stowarzyszeń kościelnych, które skupiają rodziny i stoją na jej straży.
    Oprawę muzyczną Liturgii zapewnił Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” z Tarnowa oraz Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta. Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej Jeż uhonorował diecezjalnym medalem „Regno Dei Servire” rodziny wyróżniające się przeżywaniem swego małżeństwa oraz rodzicielstwa a także aktywnym uczestnictwem w życiu religijnym i społecznym swych wspólnot parafialnych i lokalnych. Złoty medal otrzymali Barbara i Henryk Siedlarz z parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej oraz Zofia i Stanisław Klimek z parafii pw. bł.Karoliny w Tarnowie. Medale srebrne przyznano Bernadetcie i Piotrowi Pikul z parafii pw. św.Kazimierza w Radgoszczy, Władysławie i Kazimierzowi Urban z parafii pw. św.Kazimierza w Radgoszczy oraz Stanisławie i Janowi Zachwieja z parafii pw. św.Wojciecha B. M w Szczawnicy
    Po Mszy Świętej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu zaprosiło wszystkich na festyn rodzinny.
Kinga Bednarczyk
 
324163