Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Apel o udostępnienie arch. zdjęć budynku SP nr 1 im.Ks.prof.J.Tischnera

Treść


.
Apel o udostępnienie archiwalnych zdjęć budynku
SP nr 1 im.Ks.prof.J.Tischnera w Starym Sączu.
 
    Dyrektor SP nr 1 im.Ks.prof.J.Tischnera w Starym Sączu zwraca się z  uprzejmą prośbą o udostępnienie z domowych zasobów archiwalnych zdjęć związanych z budynkiem przy ul.A.Mickiewicza 59, w którym  funkcjonuje szkoła podstawowa.
    W odpowiedzi na hasło „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” podczas listopadowej sesji Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu w 1958 roku utworzono 21 osobowy Komitet Budowy Szkoły. Kamień węgielny pod budowę „Tysiąclatki” wmurowano w kwietniu 1962 roku, a w październiku 1963 roku oddano ją do użytku. Tak więc w tym roku budynek ten obchodzi swoje 50-lecie! Stąd też wynika ogromna prośba do Państwa o udostępnienie, w celu skopiowania, starych zdjęć lub innych dokumentów związanych zarówno z budową tej placówki, jak też jej funkcjonowaniem
w latach 1963-1990. Materiały zostaną poddane skanowaniu i niezwłocznie zwrócone właścicielom.
    Z dokumentami można zgłaszać się osobiście do dyrektora lub sekretarza szkoły codziennie w godz. od 8.00 do 15.00. Zachęcamy również do przesyłania posiadanych materiałów drogą elektroniczną na  adres email: zdzwoj@wp.pl
Dziękujemy za zrozumienie i przychylność.
 
324134