Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Z kulturą na ty: >W trosce o piękno języka ojczystego<

Treść


.
Z kulturą na ty
„W trosce o piękno języka ojczystego”

„Cóż wiem o pięknem?
Kształtem jest Miłości.
Bo piękno na to jest, by zachwycało.
Do pracy- praca by się zmartwychwstało.”
C.K.Norwid
 
    Początek roku szkolnego przynosi zawsze nowe wyzwania, marzenia i postanowienia. Tradycyjnym już zwyczajem rodzice i nauczyciele składają dzieciom i młodzieży życzenia, sukcesów w nauce, ambitnego równania do najlepszych, marzeń, które są motorem działania i odpowiedzialności za siebie. Dołączam do nich bardzo ważne, nie tylko dla dzieci, życzenia wrażliwości na poprawność j. ojczystego i odpowiedzialności za słowa. Język ojczysty to nie tylko najdoskonalszy sposób porozumiewania się między ludźmi i wymiany myśli, ale także warunek naszych sukcesów na różnych płaszczyznach. Jest on dorobkiem kultury narodowej, o której prof.Tischner powiedział, że: kultura to: „zwierciadło duszy. Gdy nie ma kultury, to nikt nie widzi duszy, a gdy duszy nikt nie widzi, to dusza marnieje. Człowiek traci pamięć tego, kim jest”.
    Poziom kultury językowej społeczeństwa jest jednym z najważniejszych mierników jego świadomości narodowej. Wyrazem przywiązania do języka ojczystego i dumy z jego wielowiekowej tradycji jest nasza dążność do jak najlepszego jego opanowania, bogacenia i doskonalenia jego środków. Stąd wyjątkowe zadanie domu rodzinnego i szkoły.
   Czasem wystarczy przysłuchać się codziennym rozmowom w szkole, na ulicy, w parku, czy w domu, by stwierdzić, że ten język ojczysty jest niedbały, prostacki, kaleczony wulgaryzmami. Słowa mają wielką moc, złe mogą zranić, poniżyć i zniszczyć człowieka, pokazują jego przeciętność, ale dobre nazywają jego bogactwo duchowe, moralne i intelektualne, odsłaniają świat ewangelicznych wartości, budzą radość, nazywają nasze uczucia i bronią nadziei. Stosunek do języka jest miarą naszego patriotyzmu, miłości do ojczyzny, a słowa, które są czynu testamentem wzywają do jej obrony i pracy dla jej rozkwitu.
   Jak to zrobić by posługiwać się piękną polszczyzną?
Trzeba znać podstawowe zasady gramatyczne, mieć poczucie odpowiedzialności za słowa, słuchać ludzi, którzy ładnie mówią i przede wszystkim dużo uważnie czytać. Kontakt z dobrą książką podnosi najbardziej kulturę naszego języka. Bądźmy dla innych wzorem do naśladowania, bo słowa uczą, a przykłady pociągają.  Dbajmy o piękno naszej codziennej mowy, piękno które ma kształt miłości i pamiętajmy przesłanie poety „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa”, był jasny jak spojrzenie w oczy i prosty jak podanie ręki.
Zainteresowanym polecam słownik poprawnej polszczyzny, z którego warto często korzystać.
Halina Ślazyk
 
327409