Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Przysłowia jesienne

Treść


.
Przysłowia jesienne
 
Pierwszy śnieg w październiku, gdy na błoto pada, łagodną zimę zapowiada
Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny
Jadwiga bez deszczu i chmury, listopad zimny i ponury
Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie deszczów pełno wszędzie
Jesień nie zrodzi niczego, czego wiosna nie zasiała
Październik ciepły, będzie luty skrzepły
Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima
Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola
W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada
Od świętych Szymona i Judy spodziewaj się śniegu i grudy
Koło Świętej Jadwigi wykopki na wyścigi
Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę
Święty Paweł ręczy za to, jakie będzie przyszłe lato
Gdy na Urszulę mokro, mróz szybko zakuje okno
Od Urszuli śnieżnej czekaj koszuli
Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny
Gdy już październik ze śniegiem przybieży, to na wiosnę długo śnieg na polach leży
Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada
Grzmot w listopadzie, urodzaj w polu i sadzie
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona
Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani pietruszki.
Najlepsza jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała.
Noc jasna na Michała, zima ostra i trwała, gdy noc słotna, zima do końca grudnia lekka i błotna.
 
322702