Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Dni Polsko-Węgierskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

Treść


.
DNI POLSKO-WĘGIERSKIE
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu
 
    Dwie złączone dłonie w kształcie serca, kolorami przypominające flagi Polski i Węgier, to tegoroczny symbol polsko-węgierskiej przyjaźni, który towarzyszył starosądeckim obchodom DNI POLSKO-WĘGIERSKICH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks.prof.Józefa Tischnera. Pomysłodawcą takiego symbolu, który w metaforyczny sposób odzwierciedla sens wydarzenia, był Michał Janczak, uczeń klasy III TŻ, a autorem ostatecznej wersji plakatu, który ozdobił korytarze szkoły, absolwent Technikum Informatycznego, Daniel Słowik. DNI POLSKO-WĘGIERSKIE zostały przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego, Beatę Damasiewicz, Annę Dudę, Annę Mazur, Dominikę Olech oraz Karolinę Puściznę, a także nauczyciela przedmiotów zawodowych Grzegorza Skalskiego.
    A tak to się zaczęło...
 
CZĘŚĆ I
10.06.2015 Powitanie grupy węgierskiej
 
    Grupa młodzieży węgierskiej z Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi na Węgrzech (jest to zespół szkół, w której mieści się szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna) wraz z nauczycielami przyjechała w ramach rewizyty do Gimnazjum im.Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Szkoły te od sześciu lat koordynują program współpracy międzynarodowej ze szkołą węgierską z Dunakeszi. Tegoroczny program współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze szkołą średnią na Węgrzech koordynowała Beata Damasiewicz wraz z Dominiką Olech, a w przypadku szkoły w Gołkowicach Ewa Jasińska oraz Iwona Łukasik. W uroczystości powitania Węgrów wzięła również udział Renata Burchel, dyrektor Gimnazjum w Gołkowicach wraz z z-ca dyrektora Gabrielą Szewczyk. Prowadzący uroczystość powitali również Węgrów w imieniu dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Małgorzaty Konstanty. W uroczystości powitania grupy węgierskiej, która odbyła się w Gołkowicach uczestniczyło również 3 uczniów z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
    Dla samych uczniów jest to świetna okazja do tego, aby doskonalić praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Program współpracy międzynarodowej trwający od sześciu lat przynosi wiele korzyści, gdyż umożliwia poznanie piękna naszych krajów, a także jest sposobem na to, by nawiązać polsko-węgierskie przyjaźnie. Węgrzy zostali powitani przez uczniów kl. III Technikum Obsługi Turystycznej Martę Srokę i Magdalenę Ziemianek oraz Karola Pierzchałę z Gimnazjum w Gołkowicach. Na stole pojawiła się symboliczna europejska łąka, na której zamiast kwiatów rosły polskie flagi i flagi Unii Europejskiej, a metaforycznymi kwiatami byli wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji programu współpracy.   
    Przyszła długo oczekiwana chwila, gdy zostały przedstawione nazwiska uczniów z Węgier oraz goszczącej ich młodzieży z Polski. Uczniowie wymienili się prezentami, była chwila na wspólne zdjęcia, grupa węgierska otrzymała program pobytu opatrzony logo tegorocznej edycji współpracy międzynarodowej z mottem 'Poland-Hungary: Learning a language together'. Zanim uczniowie z Polski w towarzystwie swoich nowych kolegów udali się do domu obejrzeli jeszcze skecze w języku angielskim w biurze informacji turystycznej oraz w biurze podróży. Część artystyczną na wesoło, której pomysłodawczynią była Anna Duda, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, poprowadziła Aneta Kachniarz z Gimnazjum w Gołkowicach, a aktorami byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu Karol Mikołajczyk, Daniel Podgórni, Agata Pasiut, Kamila Nowak oraz Grzegorz Posobiec. Uroczystość powitania grupy węgierskiej zakończyła się wesołym akcentem, a na Węgrów czekało jeszcze wiele atrakcji, m.in. warsztaty językowo-kulturoznawcze w języku angielskim, konkurs przyrodniczy, wycieczka górska, a przede wszystkim okazja do tego, by przez te kilka dni szlifować język angielski.
 
CZĘŚĆ II
11.06.2015 Gdzieś w górę przez kamienie
w towarzystwie Węgrów
 
    „Het na hore bez skole” to ścieżka przyrodnicza utworzona na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Woli Kroguleckiej. W polsko-węgierskiej przygodzie, która rozpoczęła się w siedzibie oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, wzięła udział młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks.prof.Józefa Tischnera i Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, młodzież ze szkoły Radnóti Miklós Gimnázium z Dunakeszi na Węgrzech, a także gimnazjaliści z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Gołkowic.  To niecodzienne przedsięwzięcie odbyło się dzięki przychylności Marka Kroczka, kierownika oddziału ZPKWM w Starym Sączu; Grzegorza Skalskiego, nauczyciela przedmiotów leśnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, który był pomysłodawcą zorganizowania jednego z punktów programu DNI POLSKO-WĘGIERSKICH na ścieżce przyrodniczej w Popradzkim Parku Krajobrazowym, a także dzięki koordynatorom współpracy polsko-węgierskiej Beacie Damasiewicz i Dominice Olech, które opracowały w języku angielskim (również z elementami węgierskimi) karty pracy dotyczące informacji o bogactwie flory Popradzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o materiały informacyjne otrzymane od ZPKWM.
    50-osobowa grupa polsko-węgierska udała się pieszo od strony Barcic krętą drogą w górę do pierwszego przystanku ścieżki - Centrum Edukacji Przyrodniczej. Już od samego początku Węgrzy mogli podziwiać skąpane w słońcu krajobrazy. Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Cała grupa została oficjalnie powitana przez kierownika oddziału ZPKWM w Starym Sączu, Marka Kroczka. Uczestnicy wycieczki otrzymali również konkursowe karty pracy w języku angielskim. Na trasie ścieżki znajdowało się osiem przystanków wyznaczonych w postaci kamiennych głazów. Za każdym razem polska i węgierska młodzież poznawała różne gatunki roślin i miała okazję do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Gabriela Porębska oraz Jan Berowski, uczniowie Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu opowiadali w języku angielskim o gatunkach roślin typowych dla poszczególnych przystanków. Efektem współpracy polsko-węgierskiej było również to, iż młodzież węgierska poznawała nazwy polskie charakterystycznych dla tego terenu roślin, a uczniowie z Polski próbowali swoich sił w poprawnym wypowiedzeniu nazw tych samych roślin po węgiersku. Zarośla śródpolne, dąb bezszypułkowy, buczyna karpacka; sosna, jawor i jesion, lipa drobnolistna to nazwy kolejnych przystanków na trasie ścieżki. Dwie grupy prowadzone przez pracowników Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Marka Kroczka oraz Wojciecha Skocznia mogły zobaczyć bogactwo przyrodnicze gór, a także powierzchniowy pomnik przyrody Głęboki Jar. To tam nadszedł czas odpoczynku, ale było to także doskonałe miejsce na drugi etap polsko-węgierskiego konkursu przyrodniczego o Popradzkim Parku Krajobrazowym. Zadaniem uczniów było narysowanie w polsko-węgierskich parach siedmiu gatunków roślin, których nazwy zostały podane w języku polskim, angielskim i oczywiście węgierskim. Powstały szkice głogu, zawilca, lipy drobnolistnej, dębu bezszypułkowego, leszczyny pospolitej, skrzypu polnego i jesionu, które zostały ocenione przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Na zakończenie polsko-węgierskiej wyprawy była okazja do podziwiania pięknej panoramy Doliny Popradu z punktu widokowego znanego jako "Ślimak", znajdującego się na szczycie góry Dzielnica (539 m n.p.m.) w Woli Kroguleckiej.
 
CZEŚĆ III
12-13.06.2015  Trakt Królewski i pożegnanie
 
    Uroczystość pożegnania węgierskiej grupy młodzieży i nauczycieli z Dunakeszi, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, była doskonałą okazją do tego, aby podsumować tegoroczny projekt. W uroczystości zakończenia tegorocznej edycji programu polsko-węgierskiej współpracy w Starym Sączu uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (Jan Berowski, Karol Mikołajczyk, Gabriela Porębska, Aleksandra Mikołajczyk, Agata Pasiut, Kamila Nowak, Kamila Łakomy, Michał Jop, Daniel Podgórni) oraz trzech uczniów Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Joanna Ćwik, Aleksandra Pasiut, Kinga Majerska), a także Gabriela Policht z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach, która została zaproszona na uroczystość wręczenia nagród w polsko-węgierskich konkursach.
    Należy podkreślić, iż DNIOM POLSKO-WĘGIERSKIM w Starym Sączu już kolejny raz patronował Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. O znaczeniu DNI POLSKO-WĘGIERSKICH nie trzeba przekonywać. Niezbitym dowodem na to, iż ich coroczna organizacja ma sens świadczy chociażby jedna wymowna chwila, która miała miejsce tuż na zakończenie uroczystości pożegnania Węgrów w Starym Sączu. Niespodziewanie jeden z węgierskich uczniów wychodzi na środek sali z rozłożoną mapą Ziemi Sądeckiej i w języku angielskim kieruje nietypową prośbę do polskiej młodzieży o podpisanie się na tej właśnie mapie. Nietypową, bo nastolatek z Węgier postanawia zawiesić sobie taką pamiątkową mapę na ścianie w swoim pokoju po powrocie z Polski. Na pamiątkę nawiązanych przyjaźni. Obiecuje przyjechać do Starego Sącza ponownie w przyszłym roku w czerwcu. Jakże wymowna chwila będąca realnym odzwierciedleniem symboliki z plakatu promującego DNI POLSKO-WĘGIERSKIE w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. 
.

.
    Na stołach kwiaty kojarzące się z polskimi krajobrazami, białe rumianki i maki, a także lokalne słodkości ufundowane przez Cukiernię Jeziorek w Starym Sączu. Uroczystość poprowadziła w języku angielskim młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Kamila Łakomy oraz Gabriela Porębska. Wszyscy mogli obejrzeć również wyjątkową prezentację multimedialną pt 'Wspólna nauka języka', w której znalazło się mnóstwo zdjęć z tegorocznych DNI POLSKO-WĘGIERSKICH, w tym m.in. ze wspólnej wycieczki górskiej do Popradzkiego Parku Krajobrazowego czy zwiedzania zabytków na trasie Traktu Królewskiego w Krakowie z przewodnikiem w języku angielskim, skeczów w języku angielskim, warsztatów językowych o roślinności Popradzkiego Parku Krajobrazowego, polsko-węgierskiej współpracy podczas zmagania się z zadaniami w języku angielskim w konkursie "Królewski Kraków" opracowanym przez nauczyciela języka angielskiego Annę Mazur w autokarze w drodze do Krakowa. Zanim jednak młodzież z Węgier i Polski przystąpiła do rozwiązywania zadań konkursowych, uczennice klasy III Technikum Obsługi Turystycznej Magdalena Ziemianek oraz Agata Pasiut w profesjonalny sposób przedstawiły w języku angielskim ciekawostki krajoznawcze na temat okolic mijanych w drodze do Krakowa.  Grupa uczniów i nauczycieli z Węgier, która odwiedziła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu otrzymała również kalendarze z napisem 'Polska, byłem tutaj'. Symboliczne tym bardziej dlatego, iż pierwszym miesiącem na tym kalendarzu jest właśnie czerwiec 2015, a ostatnim miesiącem widniejącym na kalendarzu jest czerwiec 2016- to właśnie wtedy Węgrzy ponownie odwiedzą starosądecką szkołę.
    Zwieńczeniem tegorocznych DNI POLSKO-WĘGIERSKICH było zaproszenie młodzieży z Dunakeszi do nietypowego konkursu o Starym Sączu przygotowanego przez Karolinę Puściznę, nauczyciela języka angielskiego w ZSP w Starym Sączu. Każdy uczeń z Węgier otrzymał pakiet materiałów informacyjnych w języku angielskim na temat zabytków i historii Starego Sącza, a także specjalnie przygotowane na tę okazję karty pracy do wypełnienia w autokarze w drodze powrotnej na Węgry. Nie zabrakło pytań na temat wspólnych polsko-węgierskich korzeni, które nietrudno odkryć spacerując po Starym Sączu. Uroczystość wręczenia nagród w tym konkursie odbędzie się jesienią podczas rewizyty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dunakeszi.
Beata Damasiewicz
 
322508