Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Stulecie pobytu Sióstr Służebniczek w Starym Sączu

Treść


.
Stulecie pobytu Sióstr Służebniczek
w Starym Sączu
.
Siostry Służebniczki BDNP rozpoczęły pracę w Starym Sączu 24 marca 1908 roku. Siostry przybyły do tego miasteczka dzięki staraniom Koła Pań, które zwróciły się do Przełożonej Generalnej, Matki Doroty Biendary o otworzenie na terenie miasta ochronki dla dzieci. Pierwszą przełożona domu była s.M.Bogumiła Jaglewska. Pierwsza ochronka mieściła się w lokalu p.Czecha przy ulicy Wiejskiej następnie przy ul.Sobieskiego i ul.Dworskiej (obecnie ulica Daszyńskiego). Powodem tych przeprowadzek był ciągły wzrost ilości dzieci, którymi opiekowały się Siostry.

W roku 1915 zmarł dr Leopold Gawełkiewicz. W testamencie zostawił swój dom Siostrom z przeznaczeniem na ochronkę. Funkcję przełożonej w tamtym okresie pełniła siostra Januara Franczyszyn. Ona podjęła prace przysposabiając dom do warunków ochronki. Jak duże było zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi świadczy fakt, że w tamtym okresie do ochronki przychodziło ich ponad 100.
Siostry włączały się także w prace Katolickich Stowarzyszeń Młodzieżowych, organizowały kursy robót ręcznych. Podejmowały opiekę nad ludźmi chorymi i kościołem. W tym czasie pracowało w Starym Sączu tylko 2 siostry: s.Januara i s.Gertruda.
W czasie wojny i okupacji, w latach 1939-1945, prowadzona była ochronka dla ponad 50 dzieci. W dniu 8.04.1942 r. ochronka została zamknięta. Powstał tzw. punkt lotnej opieki nad dzieckiem. Organizowane były półkolonie dla dzieci. Od 1943 r. wprowadzono dożywianie dzieci w ochronce, pomoc wysiedlonym, uciekinierom i partyzantom. Udzielano także pomocy chorym i rannym przy furcie klasztornej i w terenie.
Od roku 1952 ochronka decyzją władz państwowych została przekształcona w na przedszkole Caritas. Działało ono przez dziesięć lat, a w roku 1962 zostało upaństwowione. Siostrom odebrano znaczną część budynku na ul.Jagiellońskiej. Od tego też czasu Siostry podejmowały pracę katechetyczną, obsługiwały kościół i odwiedzały chorych.
Obecnie, dzięki nowym i lepszym warunkom mieszkaniowym - w 1993 roku poświęcono nowy dom - mieszka osiem Sióstr. Pracują jako katechetki, opiekują się kościołem i pracują charytatywnie.
Jubileusz jest czasem błogosławionym dla wszystkich, którzy go przeżywają. Obecny rok jest dla nas, Sióstr pracujących w Starym Sączu, czasem szczególnym, czasem dziękczynienia Bogu za pracę naszych poprzedniczek, a także czasem naszej wdzięczności tak wielu mieszkańcom Starego Sącza, którzy obdarzają nas swoją przyjaźnią i życzliwością, spieszą z różnoraką pomocą.
Siostry Służebniczki
324542