Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Czytelnicy piszą

Treść


.

Jeszcze o rocznicy śmierci Jana Pawła II
.
Postanowiłam napisać do gazetki i zaapelować, nie tylko w swoim imieniu. Wiem z rozmów, które prowadzimy ze znajomymi, że wszyscy mamy podobne odczucia. Może nawet wyrzuty sumienia, że jako Stary Sącz i jego mieszkańcy - nie za bardzo się sprawdzamy i gorzej wypadliśmy od innych.
Dla wszystkich Polaków dzień 2 kwietnia to wyjątkowy dzień, i chociaż wiąże się on z bardzo smutnymi i tragicznymi przeżyciami, związanymi ze śmiercią naszego rodaka Jana Pawła II, to jednak ten dzień w sposób szczególny łączy i jednoczy wszystkich ludzi. Jest to bowiem czas szczególnej modlitwy o beatyfikację naszego Wielkiego Papieża. Jest to również czas składania wielu próśb w intencjach naszych i innych. Jest to również czas skupienia, refleksji, wyciszenia i wspomnień.
Drugiego kwietnia, również w Starym Sączu obchodziliśmy uroczyście trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II,- ale czy na pewno uroczyście?. Czy nie powinniśmy zadać sobie więcej trudu i wysiłku, aby uświetnić ten dzień, jakże ważny i pamiętny? Z bólem serca trzeba wyznać, że my starosądeczanie już kolejny raz zaniedbaliśmy nasz obowiązek godnego i wzniosłego uczczenia rocznicy śmierci Papieża.
Uwierzmy głęboko w możliwość lepszego i bardziej uroczystego zorganizowania tego dnia!
Każdego roku na tę okazję do Starego Sącza na błonia zjeżdżają się tłumy wiernych. Przybywają piesi pielgrzymi z Łącka, z Nowego Sącza i okolic oraz setki młodzieży chętnej do uczestniczenia w modlitwach. Nie zmarnujmy tej okazji, włóżmy w organizację więcej wysiłku i pomysłu.
Dla ułatwienia tych celów powołajmy komisję organizacyjną. Do działania zaangażujmy nauczycieli, młodzież i dzieci. Tak, aby program realizowany przyciągnął młodych ludzi i pogłębiał w nich wiarę. Nie pomijajmy w tym dniu wieczornej Mszy św. na błoniach przy Ołtarzu Papieskim, i co bardzo ważne, odtwarzajmy przemówienia Ojca Świętego. Niech jego głos rozbrzmiewa na całym placu i dociera do każdego z nas. Cytujmy jego dzieła i encykliki, korzystajmy z jego homilii, przytaczajmy fragmenty jego słów, aby się spełniła jego wola. Gdy podczas audiencji dziękowano mu za “Listy do Rodzin” powiedział - “Nie dziękujcie, tylko czytajcie”.
Jak wielu ludziom mnie również bardzo zależy na godnym i pięknym dawaniu świadectwa pamięci i wdzięczności dla Jana Pawła II, dlatego ten apel kieruję do wszystkich, do siebie też. Cieszę się, że gazetka umożliwia kontakt i stwarza okazję dzielenia się własnymi myślami i wspólnymi problemami.
Stała czytelniczka AO
324428