Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

KONKURSY

Treść


.
KONKURSY
.
Wiedzy o Karolinie Kózka na podstawie książki
Jadwigi i Zbigniewa Martyków pt.:
“Karolina - niezwykłe życie zwykłej dziewczyny”
- rozstrzygnięty
.
Konkurs odbył się 23 lutego 2008 r. w Domu Parafialnym. Licznie zgromadzeni uczestnicy odpowiadali na pytania zawarte w testach. Pytania dopasowane do trzech grup wiekowych opracowały Anna Jojczyk i Barbara Gomółka.

 
Wyniki oceniała komisja w składzie: Janina Matys, Anna Pinczer, Anna Jojczyk, Zbigniew Matys, Witold Adamski.
Stwierdziła co następuje. Do konkursu przystapiło 61 osób:
Szkoła Padstawowa nr 1 w Starym Sączu - 38 osób
Szkoła Podstawowa w Popowicach - 9 osób
Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu - 4 osoby
Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego - 5 osób
Szkoły ponadgimnazjalne - 5 osób
Po dokonaniu oceny wiedzy komisja postanowiła przyznać:
.
Wśród szkół podstawowych:
I miejsce - Gabriela Orzeł
II miejsca - Alicja Wójcik, Anna Warcholak, Angelika Sopata, Katarzyna Dziedzic, Mateusz Perz
III miejsca - Mariola Mirek, Klaudia Sajdak, Michał Królikowski, Justyna Gutowska.
Wśród uczniów gimnazjów:
I miejsce - Marzena Gancarczyk,
II miejsce - Łokasz Kowalczyk,
III miejsce - Katarzyna Łomnicka
Wśród szkół ponadgimnazjalnych uczniowie ZSZ nr 2 zajęli:
I miejsce - Dominika Rusin
II miejsce - Sylwia Kołodziej
III miejsce - Anna Nicpońska
Cieszymy się tak licznym uczestnictwem młodzieży. Jest to zasługa samej młodzieży, jak również ich katechetów i rodziców. To ich zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu do konkursu podopiecznych dało tak dobre rezultaty, za co im gorąco dziękujmy.
Sam przebieg konkursu miał miłą i twórczą atmosferę dzięki prowadzącej p.Barbarze Gomółkowej i dobrze przygotowanej grupie członków Akcji Katolickiej. Duże brawa należą się paniom Elżbiecie Szczepaniak i B.Tobiasz za piękną dekorację, przygotowanie posiłku i dyplomów.
Szczególne podziękowanie składamy dzieciom, dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły w Popowicach, za liczne uczestnictwo w konkursie i montaż słowno-muzyczny o Błogosławionej.
Obiecana nagroda - pielgrzymka do sanktuarium bł.Karoliny w Zabawie planowana jest na 2 maja.
.
Konkurs “Stop pornografii”
.
Na konkurs wpłynęło 21 prac, w tym 8 prac dotyczących tematu konkursu. Pozostałe prace nawiązywały do zagadnienia czystości przedmałżeńskiej, dlatego też komisja konkursowa nie wzięła ich pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. Spośród zakwalifikowanych wyróżniono trzy prace:
    1. Praca zbiorowa: Renata Stec, Ewelina Stawiarska, Sylwia Kołodziej, Iwona Tokarczyk, Dominika Rusin, Anna Nicpońska.
    2. Paweł Wojtas (klasa V SP w Popowicach)
    3. Mateusz Pych (klasa V SP w Popowicach)

Przewodniczącą komisji oceniającej plastyczne prace konkursowe była p.Bogusława Pasoń. Akcja Katolicka gorąco jej dziękuje za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, które zawsze może na nią liczyć.
.
Diecezjalny Konkurs Plastyczny Akcji Katolickiej
“Anioły - Duchy Niebieskie”
.
Na konkurs wpłynęło 29 prac. Najlepsze prace zostały wysłane do Tarnowa. Żadna z nich nie zakwalifikowała się do nagrody. Jedynie 13 osób otrzymało dyplomy za udział.
.
PROŚBA
.
Akcja Katolicka ma zamiar po raz trzeci przeprowadzić “Aukcję
na rzecz chorych dzieci z terenu parafii”,
toteż, gorąco prosi o nadsyłanie przedmiotów mogących
brać udział w licytacji. Mile widziane własne wyroby artystyczne.
Zarząd POAK
310706