Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

W trosce o przyszłość naszych dzieci

Treść


.
W trosce o przyszłość naszych dzieci
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
“Przykazanie nowe daję wam
byście się wzajemnie miłowali...”
Działo się to w Szkole Podstawowej im.Ks.prof.J.Tischnera w Starym Sączu. Kiermasz wielkanocny organizowany w okresie przedświątecznym ma już w naszej szkole wypracowaną przez dzieci tradycję. Poprzedzający go okres przygotowawczy był dla uczniów źródłem radości, lekcją twórczych inicjatyw artystycznych i szlachetnego współzawodnictwa, a dla rodziców i nauczycieli jedną z metod wychowawczych,
Żyjemy w czasach ciągłego pośpiechu. W pogoni za tym, aby mieć, gubimy często sprawy najważniejsze. Jak w tym zabieganym świecie wzbudzić w małych dzieciach wrażliwość na piękno i na ludzką biedę? Jak obudzić współczucie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i kogoś drugiego? Jak wychowywać dla jutra już dzisiaj? Oto pytania, na które odpowiedzi szuka każdy, komu bliskie jest przygotowanie dzieci do życia; więc szczególnie rodzice i nauczyciele profesjonalnie odpowiedzialni za przyszłość swoich wychowanków.

Organizatorami tej imprezy, pomyślanej dla klas I-III były samorządy klas II b i II e pod opieką wychowawczyń, przy wybitnej pomocy rodziców. Przygotowane przez dzieci stroiki wielkanocne i małe śliczne drobiazgi świąteczne najpierw zdobiły salę gimnastyczną i były centrum zainteresowań całej szkoły, a później w ciągu 2 dni, na przerwach sprzedawane licznym zainteresowanym.
Dochód przeznaczono na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Rozdano je wychowawcom poszczególnych klas, które imiennie już adresowały ten świąteczny dar serca. Było przy tym dużo radości, samorzutnej ofiarności i trochę dumy, że potrafimy zrobić takie piękne kwiaty, pisanki i stroiki.
Dzieciom niewiele trzeba, by je uwrażliwić na dobro, a jeśli w tym dziele towarzyszą rodzice, a one spotykają się z uznaniem, efekty tej pracy wnet są widoczne. Dlatego już teraz trzeba uczyć dzieci, by umiały marzyć, chciały więcej być niż mieć, co w świecie dorosłych jest też wartością zdobywaną, by kochane - same umiały kochać i zrozumiały, że większą radość sprawia dawać niż brać.
Rodzicom z naszych klas, którzy o tym wiedzą, pragniemy gorąco podziękować za współpracę, za dawanie pięknego przykładu i wszelką pomoc, bez której tegoroczny Kiermasz Wielkanocny nie byłby tak udany i piękny.
Dzieciom życzymy zapału inwestowanego teraz w naukę i radości, jaką wg św.Pawła daje czynienie drugim dobrze.
H.Ślazyk, E.Kulig
324541