Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Podziękowanie

Treść


.

PODZIĘKOWANIE
.
W życiu różnie bywa... Częściej prosimy niż dziękujemy, a dziękować trzeba
zawsze, bo jest za co; np. za nowy dzień i słonko za oknami, kwiaty
zapowiadające wiosnę i za ludzi spotkanych po drodze, i nawet za to,
co zawsze najtrudniejsze - za cierpienie, które zbliża do Chrystusa.
Tak trzeba pod każdą szerokością geograficzną wszędzie i zawsze - bez końca.
Ja pragnę to dzisiaj uczynić w imieniu świątecznie i szczodrze obdarowanych,
co było możliwe nie tylko dzięki ofiarnej i bezinteresownej pomocy wielokrotnie
wymienianych sponsorów i przyjaciół Caritasu, ale indywidualnych ofiarodawców,
którzy składali na ten cel ofiary pieniężne. Bóg zapłać za wszelkie formy
pomocy, czasem w cenie wdowiego grosza z ewangelicznej przypowieści
Chrystusa, ale zawsze jako wyraz gotowości na Jego wezwanie:
"Coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych - Mnieście uczynili."
Powtarzam się. Nie pierwszy raz powołuję się na te słowa, ale one są
ponadczasowe i wieczne, jak Dekalog, jak Miłość Miłosierna naszego
Zbawiciela, jak chrześcijański obowiązek dawania Mu świadectwa wierności.
Bóg zapłać za tę Miłość przełożoną na służbę najsłabszym.
.
S.Eleonora Salamon

324502