Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

KRZYŻÓWKA

Treść


.
KRZYŻÓWKA  nr 5 (132)

  1.Odmierza  miesią-
     ce, tygodnie...
  2. Dwie dychy
  3. Droga Mleczna
  4. Miejsce ufortyfi-
      kowane
  5. Członek parla-
      mentu
  6. Mityczny wła-
      ściciel stajni
  7. Szósty przypa-
      dek w deklinacji
  8. Targ inaczej
  9. Pierwszy palec
10. Pismo pochyłe
11. Anoda lub ka-
     toda
12. Komunia inaczej
13. Pod marynarką
14. Grecka bogini
      płodności
15. Wymarły słoń
16. 100 kilogramów
17. Córka hrabiego
18. Poobiednie spanko
19. Do malowania
20. Mieszkanka
      Japonii
21. Ranny posiłek
22. Listonosz inaczej
23. Przydrożna z figu-
      rą świętego

 

PYTANIA KONKURSOWE
.
1. Kto, gdzie i kiedy kanonizował Stanisława, biskupa i męczennika?
2. Przytocz słowa, jakie umieścił Jan Paweł II w telegramie po śmierci ks.Józefa Tischnera.
3. Czym dla nas jest śpiew “Apelu jasnogórskiego” (o godz. 21.00 każdego dnia)?
4. Dokończ myśl ks.prof.Tischnera: “O klęsce możemy mówić wtedy...”
.
Rozwiązanie konkursu z numeru 131
    Hasło krzyżówki: LEPSZE ŁADNE NIŻ BRZYDKIE
    Odpowiedzi na pytania konkursowe: ad 1. Przebaczenie, ad 2. Między 22 marca a 25 kwietnia,
         ad 3. 80 tys. stron, ad 4. 24 marca 1908 r., 27 kwietnia o godz. 16.00 w kościele św.Elżbiety
    Nagrody wylosowali: Arkadiusz Skrężyna ul.Węgierska 42 a, Karol Nakielski Cyganowice 3 d,
         Anna Mamala Moszczenica Niżna 207 - “Apostołowie i Ewangeliści”
.

.
Uwaga:
Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w losowaniu nagród,
prawidłowe rozwiązania należy wrzucić do skrzynki
w kościele parafialnym św.Elżbiety w Starym Sączu
.
310706