Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Ogólnopolski Turniej o Bezpieczństwie w Ruchu Drogowym

Treść


.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BRD
ELIMINACJE GMINNE I POWIATOWE
.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu, odbyły się w dniu 28.03.2008 gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Konkurs miał na celu wyznaczenie drużyn, które będą reprezentować gminę na szczeblu powiatowym dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 p.Zdzisław Wojnarowski oraz aspirant sztabowy p.Jerzy Dyjas z ramienia Komisariatu Policji w Starym Sączu, który był również głównym sędzią turnieju. Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka szkolna p.Lucyna Śledź.
Konkurs został przeprowadzony i przygotowany przez nauczycieli w/w szkoły: państwo: Wiesława Warcholaka, Annę Wokacz, Mirosława Haczka i Małgorzatę Platę.
Turniej przebiegał w dwóch etapach: I etap - pisemny sprawdzian wiedzy o ruchu drogowym , II etap - tor sprawnościowy.
Szkoły biorące udział w turnieju:
  • szkoły podstawowe - SP Barcice, SP Przysietnica, SP Gołkowice Górne, SP nr 1 Stary Sącz;
  • szkoły gimnazjalne: Gimnazjum w Barcicach, Gimnazjum Gołkowice Górne, Gimnazjum w Przysietnicy oraz Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu.
Każda szkoła reprezentowana była przez trzech uczniów. Łączna suma punktów z obu etapów pozwoliła wyłonić reprezentacje do wyższego etapu powiatowego.
W kategorii szkół podstawowych, reprezentować nas będzie Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu, w kategorii szkół gimnazjalnych -Gimnazjum w Barcicach.
Głównym sponsorem nagród był Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki. Indywidualni zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Uśmiechnięte twarze uczniów świadczyły o miłej atmosferze, pomimo zaciętej rywalizacji.

W dniu 11 kwietnia 2008 roku uczestniczyliśmy w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego BRD. Nasza reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu w składzie: Anna Warcholak, Joanna Warcholak i Patryk Kołbon po zaciętej rywalizacji w finale z drużynami ze szkół Podola oraz Tęgoborzy wywalczyła trzecie miejsce, przegrywając niewielką ilością punktów - co jest znakomitym osiągnięciem. Na czwartym miejscu indywidualnie uplasował się Patryk Kołbon, a najlepszą z dziewcząt w całym turnieju, zajmując indywidualnie ósme miejsce, była Anna Warcholak. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku uda się osiągnąć pierwsze miejsce i zakwalifikować się do finału ogólnopolskiego.
Wiesław Warcholak
322508