Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Aktywne działania starosądeckiego POAK

Treść


.

AKTYWNE DZIAŁANIA
STAROSĄDECKIEGO POAK
.
Przewodnicząca, Halina Borowska, nie kryje podziwu i słów uznania dla członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Starym Sączu za ogromne zaangażowanie, wkład pracy i pomoc w różnorakich działaniach, za ofiarność i dobre chęci. Nikogo nie wyróżnia z nazwiska, bo musiałaby wymienić wszystkich. W ostatnim czasie odnotowaliśmy dwie udane formy działania: spotkanie w Popowicach, umyślnie zaplanowane w tym terminie dla uczczenia 87. rocznicy urodzin Jana Pawła II, z udziałem zaprzyjaźnionego Oddziału POAK z Czarnego Potoka. Również konkurs zatytułowany: “Świętości uczą nas także święci” w związku z 800-leciem urodzin patronki parafialnego kościoła św.Elżbiety Węgierskiej.
.
“SURSUM CORDA - bo zawsze zostanie wśród nas!”
.
Napis wielce wymowny, przy nim podobizna Jana Pawła II, płonące czerwone znicze, korowód dziecięcy, piękne głosy, wzruszający program artystyczny - to już druga część uroczystości, do której jeszcze wrócimy. Wcześniej jednak członkowie obu oddziałów Akcji Katolickiej, czarnopotockiego i storosądeckiego, 19 maja br. w dzień po urodzinach Jana Pawła II zgromadzili się w popowickiej kaplicy na Mszy św. Głównym celebransem był ks.prałat Alfred Kurek, koncelebrowali księża: Józef Grzegorzek, Paweł Tyrawski i Augustyn Dzięgiel za Starego Sącza oraz Józef Słowik i Piotr Grzanka z Czarnego Potoka.

We wstępnym słowie usłyszeliśmy zapowiedź: Dni wdzięczności obchodzimy, 18 maja 1920 roku przyniósł wielki dar dla Polski i świata w osobie Wielkiego Papieża - Polaka. W chórze wdzięczności wyśpiewujemy też radość z pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu i osobiście dokonanej kanonizacji św.Kingi.
Słowa homilii, głoszonej przez ks.dziekana Pawła Tyrawskiego, podkreślają pewne fakty i akcentują treści nauczania:
- 700 lat czekała bł.Kinga, by mógł ją kanonizować Polak i do tego w miejscu, w którym żyła. Popowice winny uznawać za dar patronat św.Kingi, tak świetlanej patronki swej szkoły, ale drugi dar dla nich i dla wszystkich mieszkańców Ziemi Sądeckiej to kanonizacja i pobyt Jana Pawła II u nas. Zabraknie życia na przestudiowanie przeogromnego zasobu papieskich dzieł i nauk, ale dwie zasady, dwa zdania winniśmy przyjąć na codzienne użytkowanie i postępowanie, dwa nakazy Jana Pawła II jako drogowskazy na drogi życia:
1. “Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Drzwi i granice państw, urzędów, instytucji i swoich serc.
2. “Nie bójcie się być świętymi!” Świętość jest powszechnie dostępna dla wszystkich,
    wystarczy podjąć postanowienie takiego życia, by po prostu czynić dobro, a unikać zła.
Po zakończeniu mszy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Popowicach pod kierunkiem p. Renaty Nosal dla uczczenia 87. rocznicy urodzin Jana Pawła II wystąpiły z pięknym programem artystycznym podkreślającym Jego przykład, wiarę i rolę w życiu młodych ludzi. W scenariusz wplecione zostały wspomnienia, historia pontyfikatu, wszystko, co kochał, czym żył, co dawał światu i czego uczył Jan Paweł II.
- Nieba dosięgał za życia, święty, a jednocześnie zwyczajny. Rzecznik wartości uniwersalnych, który uczył, że trzeba żyć godnie, a nie łatwo i wygodnie. W programie słyszeliśmy pouczenia: “Musimy od siebie wymagać. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich. Świat bez krzyża nie może istnieć. Bogu dziękujcie! Ducha nie gaście! Świętymi bądźcie!”
Program zakończyła odmówiona przez wszystkich uczestników modlitwa o szybką beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II. Szkoła z Popowic użyczyła lokum na gościnne spotkanie i wspólny, smakowity poczęstunek przygotowany przez członków POAK ze Starego Sącza. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w miłej atmosferze toczyły się rozmowy i dyskusje, wymieniano doświadczenia. Wśród wielu osób przygotowujących spotkanie szczególne słowa podziękowania należą się głównej organizatorce p.Halinie Borowskiej, p.dyrektor Grażynie Smaga i Gronu nauczycielskiemu za gościnne przyjęcie oraz p.Renacie Nosal za przygotowanie występu artystycznego.
.
Konkurs wiedzy o św.Elżbiecie Węgierskiej
“ŚWIĘTOŚCI UCZĄ NAS TAKŻE ŚWIĘCI”
(Jan Paweł II)
.
Taki tytuł nosił międzyszkolny konkurs zorganizowany w dniu 1 czerwca br. przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z pomocą katechetów i nauczycieli. Pomysłodawczynią i główną organizatorką była p.Halina Borowska, pytania i regulamin konkursu opracowały panie: Barbara Gomółka i Anna Jojczyk. W przygotowanie sali Domu Parafialnego i przeprowadzenie konkursu włączyli się wszyscy członkowie POAK, w wykonaniu napisów pomagała również s.Małgorzata z młodzieżą z ZSZ nr 2. W przygotowanie uczestników konkursu zaangażowali się nauczyciele i katecheci: Ludwika Wójcik, Beata Nowak, Renata Drobiszewska, Bożena Tokarczyk i ks.Marek Tabor. Dla wszystkich uczestników konkursu, również z okazji przypadającego właśnie Dnia Dziecka, ufundowano słodycze, soczki, książki i piłki. Darczyńcami wspomagającymi fundusze na zakup książek byli państwo: Barbara Gomółka, Czesław Basta i Edward Golonka, którym w imieniu obdarowanych dziękujemy.
Celem konkursu było wgłębianie się w życie św.Elżbiety i za jej wzorem odkrywanie dróg świętości dla siebie. W jury zasiedli: jako przewodniczący Bogdan Jamiński, członkowie: ks.prałat Alfred Kurek, Anna Pinczer i Zofia Gierczyk. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 27 uczniów rywalizujących w trzech grupach wiekowych, najliczniej reprezentowane były: Szkoła Podstawowa im.Ks.Jósefa Tischnera w Starym Sączu i Szkoła Podstawowa im.Św.Kingi w Popowicach. Mimo zgłoszenia zawiodły Mostki i nikt nie dotarł na eliminacje. W poszczególnych grupach I miejsce i najlepsze wyniki uzyskali: Paweł Wojtas z Popowic, Dariusz Ząbkowski - SP nr 1 Stary Sącz, Łukasz Kowalczyk - Gimnazjum, Krystyna Lachner i Jakub Kowalczyk - I LO. Obdarowanie wszystkich upominkami było bardzo miłym akcentem i sprawiło uczestnikom dużo radości w Dniu Dziecka. Zbiorowo I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Popowicach, II miejsce Szkołą Podstawowa w Starym Sączu.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
Zofia Gierczyk
324163