Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wyniki konkursów organizowanych przez PMDK

Treść


.
W ramach obchodów 750-lecia lokacji Starego Sącza
KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
.
Począwszy od końca marca przez cały kwiecień i maj trwała w Starym Sączu radosna wiosna kulturalna, pełna muzyki, śpiewu, tańca, występów teatralnych i zdrowej rywalizacji dzieci i młodzieży w walce o nagrody i trofea. Tym razem wszystkie konkursy (a prócz przeglądów i eliminacji naliczyliśmy ich 8) nabrały szczególnego wymiaru i oprawy w związku z wpisaniem ich do programu jubileuszowych obchodów miasta. Zorganizowanie tylu przeglądów, pokazów, przesłuchań i konkursów finałowych, również współudział z pracach jury, stwarzanie szans rozwoju zainteresowań i zamiłowań oraz ujawnienia zdolności i talentów setkom młodych ludzi z całego powiatu to wielki wysiłek i ogrom pracy dyrekcji (w osobie p.Józefa Puścizny) i wszystkich pracowników Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.
O tym, jak liczny był udział dzieci i młodzieży w poszczególnych konkursach i konkurencjach, i jakie miejsca zajmowali najlepsi można znaleźć informacje w PMDK. Nagrodzonych i wyróżnionych było naprawdę wielu. Z przyjemnością wymienilibyśmy wszystkich na łamach gazetki, ale niestety, ograniczają nas rozmiary i miejsce. Zdecydowaliśmy się przy każdym z wymienionych konkursów podać jedynie nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych z terenu starosądeckiego dekanatu (ze względu na bliższy zasięg terytorialny i możliwość nabycia gazetki parafialnej.
.
XII Starosądecki Konkurs
Młodych Muzyków Instrumentalistów
29 marca 2007 r.
.
Jury w składzie: Stanisław Strączek, Leszek Mieczkowski, Marta Leśniak i Renata Gierczyk po wysłuchaniu uczestników postanowiło przyznać:
W kategorii pianino (grupa młodsza)
   Wyróżnienie - Jan Horwath SP w Starym Sączu
W grupie starszej:
   I miejsce - Mateusz Perz SP w Popowicach
   III miejsce - Łukasz Kałużny PMDK w Starym Sączu
   Wyróżnienie - Paweł Mikulec PMDK w Starym Sączu
W Kategorii akordeon:
   I miejsce - Piotr Zając SP w Starym Sączu
W kategorii skrzypce (grupa młodsza):
   II miejsce - Mikołaj Horwath SP w Starym Sączu
W grupie starszej:
   Wyróżnienie - Alicja Klimczak SP w Barcicach
W kategorii gitara:
   Wyróżnienie - Samuel Grabczak PMDK w Starym Sączu
.
V Starosądecki Konkurs
Młodych Muzyków Grających na Keyboardach
19 kwietnia 2007 r.
.
Jury w składzie: Marta Leśniak, Renata Gierczyk, Jarosław Kuśnierz i Zbigniew Kogut po wysłuchaniu 65 uczestników postanowiło przyznać:
W kategorii wiekowej 5-9 lat dziewcząt:
   I miejsce - Anna Kałużny PMDK
W kategorii wiekowej 5-9 lat chłopcy:
   III miejsce - Wiktor Biel SP w Gołkowicach
W kategorii wiekowej 10 lat do ukończenia SP dziewcząt:
   II miejsce - Alicja Klimczak SP w Barcicach
   Wyróżnienie - Kinga Mazur Stary Sącz
W kategorii wiekowej 10 lat do ukończenia SP chłopcy:
   I miejsce - Łukasz Kałużny PMDK
   II miejsce - Paweł Mikulec PMDK
   Wyróżnienie - Krzysztof Mazur Stary Sącz
W kategorii wiekowej szkoły ponadgimnazjalnej dziewcząt:
   I miejsce - Aneta Radomska PMDK
   II miejsce - Joanna Janik Stary Sącz
W tej samej kategorii wiekowej chłopców:
   III miejsce - Łukasz Klimczak Barcice
.
XII Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów
26 kwietnia 2007 r.
.
Jury w składzie: Jacek Zieliński, Marta Leśniak, Zbigniew Kogut po wysłuchaniu 65 uczestników postanowiło przyznać:
W kategorii wiekowej 5-9 lat:
   II miejsce - Przemysław Jurek SP w Gołkowicach
W kategorii wiekowej od 10 lat do ukończenia SP:
   I miejsce - Justyna Jojczyk PMDK
   III miejsce - Natalia Olszowska PMDK
   Wyróżnienie - Edyta Sędzik PMDK
W kategorii wiekowej Gimnazjum:
   II miejsce - Agnieszka Cabała PMDK
W kategorii wiekowej szkoły ponadgimnazjalne:
   I miejsce - Klaudia Leśniak PMDK
   II miejsce - Katarzyna Cabała PMDK
   III miejsce - Iwona Pietrucha PMDK
.
XII Starosądecki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
.
Jury w składzie: Maria Sosin, Marta Leśniak, Agnieszka Majoch, Małgorzata Tarsa-Bielak, Krzysztof Szewczyk i Zbigniew Kogut po obejrzeniu 23 spektakli teatralnych, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii dzieci ze szkół podstawowych I-III:
   I miejsce - “Teatralinki” SP w Starym Sączu (“Królewna Śnieżka”)
W kategorii dzieci ze szkół podstawowych IV-VI:
   II miejsce - Koło Teatralne SP w Moszczenicy Niżnej (“Królewna Śnieżka”)
   II miejsce - Teatrzyk “Jak się patrzy” SP w Żeleźnikowej Wilekiej (“Mitologia ekologiczna”)
   Wyróżnienie - “Rajskie Ptaszki” SP w Popowicach Kabaret “Adam i Ewy”
.
II Starosądecki Konkurs
Zespołów Instrumentalnych i Instrumentalno-Wokalnych
17 maja 2007 r.
.
Jury w składzie: Marta Leśniak i Krzysztof Szewczyk po wysłuchaniu 18 zespołów postanowiło przyznać:
W kategorii zespołów instrumentalno-wokalnych:
   III miejsca - Zespół z ZSZ nr 2 w Starym Sączu, Zespół “Blue Eyes” PMDK
W kategorii instrumentów dętych:
   III miejsca - Kwartet Instrumentów Dętych Drewnianych PMDK, Zespół Instrumentów Dętych PMDK
W kategorii zespołłów rockowych:
   I miejsca - Zespół “Stereo-Typ” PMDK, Zespół “Anamniesis” PMDK
   II miejsca - Zespół “Twister” PMDK, Zespół “TCSTD” PMDK
.
VI Starosądecki Konkurs
Zespołów Wokalnych i Chórów
23 maja 2007 r.
.
Jury w składzie: Marta Leśniak, Renata Gierczyk, Zbigniew Kogut postanowiło przyznać:
W kategorii chórów:
   Wyróżnienie - Chór Szkolny “Wiolino” SP w Podegrodziu
W kategorii zespołów wokalnych mieszanych:
   I miejsce - “Studio Piosenki” PMDK
   II miejsce - “Bambino” PMDK
W kategorii duetów, tercetów i kwartetów:
   I miejsce - Kwartet PMDK
.
VI Starosądecki Konkurs Rozśpiewanych Klas
24 maja 2007 r.
.
Jury w składzie: Marta Leśniak, Renata Gierczyk, Zbigniew Kogut, Krzysztof Szewczyk postanowiło przyznać:
W kategorii klas I-III:
   I miejsce - “Słoneczka” Zespół Szkół w Przysietnicy
   III miejsca - “Rozśpiewane Skrzaty” SP w Popowicach, “Rozśpiewana Klasa II” SP w Gołkowicach
W kategorii klas IV-VI:
   I miejsce - “Klasa IV” Zespół Szkół w Barcicach
   II miejsce - “Klasa VI” Zespół Szkół w Barcicach
W kategorii Gimnazjum:
   I miejsce - “Amadeo” Zespół Szkół w Przysietnicy
.
XXIV Wojewódzki Festiwal
Zespołów Artystycznych im.Jana Joachima Czecha
Stary Sącz 31 maja 2007 r.
.
Jury w składzie: Stanisława Morańda, Jarosław Kuśnierz i Krzysztof Szewczyk postanowiło przyznać:
W kategorii tańca nowoczesnego:
   I miejsce - Zespól Taneczny “Best” PMDK
   II miejsce - Zespół Taneczny “Ups” PMDK
   III miejsce - Zespół Taneczny “Allegro” PMDK
   Wyróżnienie - Zespół Taneczny “Babeczki” PMDK
W kategorii zespołów wokalnych:
   I miejsca - Kwartet PMDK, Zespół Wokalny “Studio Piosenki” PMDK
   II miejsce - Zespół Wokalny “Bambino” PMDK
W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych:
   Grand Prix - Zespół Wokalno-Instrumentalny “Stereo-Typ” PMDK
   I miejsce - Zespół Wokalno-Instrumentalny “Anamnesis” PMDK
   II miejsce - Zespół Wokalno-Instrumentalny “TCSTD” PMDK
   III miejsce - Zespół Wokalno-Instrumentalny “Twister” PMDK
322682