Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Konkurs: Ulice Starego Sącza

Treść


.
Konkurs z okazji 750-lecia lokacji miasta
“ULICE STAREGO SĄCZA”
Siostry moje ulice,
chcę wam dzisiaj miłość wyznać:
wy jesteście moja ojczyzna,
mój deszcz i wiatr, i śnieg...”
      K.I.Gałczyński - “Przemówienie do ulic”
 Pomysł konkursu podsunął ks.prałat Alfred Kurek, o czym pisaliśmy w styczniowym numerze “Z Grodu Kingi”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w maju inicjatywę organizacyjną konkursu podjęła p.Małgorzata Konstanty, dyrektor ZSZ nr 2 w Starym Sączu, skupiając wokół niej przedstawicieli miejscowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szybkim tempie opracowano regulamin, rozesłano do szkół, rozpropagowano ideę wśród młodzieży i w dniu 18 czerwca rozlosowano ulice. Konkurs to ze wszech miar pożyteczny i wartościowy, ma na celu przybliżenie piękna grodu św.Kingi, ukazanie historii i zabytków, wzmocnienie tożsamości narodowej i regionalnej, edukację patriotyczną młodego pokolenia i uwrażliwianie na piękno otoczenia. Zaplanowany na wakacyjne dni pozwoli zainteresowanym zespołom młodzieży spędzić czas w sposób interesujący, twórczy i pożyteczny.
.
Każdy zespół wykonuje pracę poświęconą jednej z ulic, a składającą się z trzech części składowych:
1. Opis ulicy zawierający historię, etymologię nazwy, ważne wydarzenia z nią związane itp.
2. Dokumentacja (fotografie, ilustracje, prace plastyczne itp. ciekawych obiektów architektonicznych, kamienic, kościołów, pomników, tablic.) Wspomnienia o sławnych ludziach i wydarzeniach historycznych związanych z opisywanym miejscem.
3. Wywiady, reportaże, świadectwa życia interesujących ludzi, współczesnych mieszkańców ulicy, ich rodzin i rodów starosądeckich, rozsławiających miasto, mających wielorakie osiągnięcia. Również tradycyjnych zawodów np. garncarskich, kuśnierskich, szewskich, czy związków historycznych, kulturalnych, naukowych itp.
Z wiadomych powodów nie mogły być brane pod uwagę ulice i osiedla nowe. W związku z trzecim zadaniem konkursowym apelujemy do naszych Czytelników i wszystkich mieszkańców miasta o udzielenie pomocy młodzieży. Zgłosiło się do konkursu 38 zespołów, w większości 3-osobowych, a więc pomysł chwycił i zainteresował sporą grupę młodych ludzi. W wakacyjne dni do niektórych domów zapukają uczniowie z prośbą o podzielenie się informacjami, życiem, osiągnięciami swoimi jak i również swych bliskich, historią i rodowodem. Prosimy, byście Państwo przyjęli ich życzliwie i wzbogacili historię i rzeczywistość Starego Sącza opowieściami, które mogą zainteresować nas wszystkich i ocalić pamięć życia, wydarzeń i dokonań mieszkańców naszego miasta. Spośród wielu osób, zaproponowanych do odwiedzenia, los padł właśnie na Was, uczniowie wylosowali Wasze nazwiska, domy i ulice. Pomóżcie im Państwo, by w konkursowych szrankach wypadli jak najlepiej. Najwartościowsze prace pozostaną w archiwum Muzeum, wszystkie wyróżnione będą też publikowane na łamach gazetki “Z Grodu Kingi”. Rozstrzygnięcie konkursu planuje się na przełom października i listopada, oczywiście z nagrodami rzeczowymi (uzależnionymi od hojności sponsorów) i o trofeum, jakim będzie Puchar Miłośników Starego Sącza. Bliższe informacje o patronacie, składzie jury i przewidywanych nagrodach podamy w kolejnym numerze gazetki.
Życzymy wszystkim zespołom uczniowskim powodzenia, wytrwałości i bogatych, atrakcyjnych materiałów dokumentujących spotkania z ciekawymi ludźmi. A my wszyscy potraktujmy to zadanie jako nasz wkład i przyczynek do ubogacenia jubileuszowych obchodów miasta.
.
W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul.Mickiewicza rodzą się również inne inicjatywy aktywizujące uczniów. Ciekawym pomysłem był ostatnio organizowany I Przegląd Kabaretowy, w którym ujawniły się uczniowskie talenty i rozbudziły zainteresowania. Udane próby i występy mogą być zachętą do coraz większych osiągnięć, życzymy ich Radkowi Dąbrowskiemu i Krystianowi Klimkowi, którzy za scenki szkolne zebrali gromkie brawa. Warto również podzielić się informacją, że ZSZ nr 2 odnowił kontakty z miejscowościami nadmorskimi i znowu, jak przed laty, uczniowie będą mogli odbywać wakacyjne praktyki nad polskim morzem. To na pewno kolejna dobra wiadomość dla młodzieży wybierającą tę szkołę.
Zofia Gierczyk
324542