Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kronika parafialna

Treść


.

lipiec - sierpień 2007 r.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
.
Karol Borgieł
Karol Bomba
.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych
członkach naszej Wspólnoty Parafialnej.
.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
.
Maciej Rosiek i Katarzyna Hedwik
Sławomir Sołtys i Dorota Drożdż
Ryszard Burzawa i Marta Ogrodnik
Paweł Cygan i Ewa Matys
.
Nowożeńcom życzymy obfitych łask Bożych
.
ODESZLI DO WIECZNOŚCI:
.
Emilia Comber - 84 lata
Kinga Szynka - niemowlę
Dorota Buchman - 57 lat
Henryk Muszyński - 49 lat
Kazimierz Galus - 72 lata
Zofia Smoter - 68 lat
Joanna Nowak - 81 lat
Andrzej Fiut - 22 lata
.
Niech Miłosierny Bóg obdarzy ich
szczęściem wiecznym.
324503