Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

50 rocznica powstania Muzeum Regionalnego w Starym Sączu

Treść


.
Jubileuszowe spotkanie muzealników
5O ROCZNICA POWSTANIA
MUZEUM REGIONALNEGO
im.SEWERYNA UDZIELI W STARYM SĄCZU
1956 - 2006
.
Właściwie powinna być obchodzona w minionym roku, jednak w tym jubileuszowym roku lokacji miasta mija również 60 lat od założenia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, które powołało Muzeum do życia i prowadzi go do chwili obecnej.
Pamiętamy ubiegłoroczne lato, gdy przebudowywano Rynek i otaczającą go starówkę. Uzgodniono więc iż obchody tych jubileuszy zostaną połączone.
Zaproszono wielu gości w tym prezesa Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie ks.Władysława Pilarczyka oraz sekretarza tego związku p.Ewę Skrobiszewską. Obecna była dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie p.Ewa Wiśniewska.
W spotkaniu uczestniczyli starosądeccy samorządowcy i burmistrz MiG Marian Cycoń oraz p.Zbigniew Czepelak dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, p.Jadwiga Duda przewodnicząca zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Przyjaciół Wieliczki oraz wielu innych znamienitych gości - przyjaciół Muzeum i Towarzystwa.

W swoim wystąpieniu prezesujący od 25 lat Towarzystwu Jan Koszkul powiedział: “Istnienie organizacji takich jak nasze stowarzyszenie, działalność regionalnych muzeów i izb regionalnych, zaistniały z autentycznych potrzeb społecznych. Funkcjonowanie starosądeckiego Towarzystwa przez okres 60 lat jest niezbitym dowodem, że istotnym czynnikiem i motorem działania była autentyczna pasja i miłość do własnego środowiska, własnej małej ojczyzny. Jestem przekonany, że podobne zdanie o swoim stowarzyszeniu czy muzeum mogą potwierdzić wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania. W naszym Towarzystwie są członkowie, którzy bezinteresownie działają już od czterdziestu lat i dłużej. Takiej pracy nie można przeliczyć na etaty i nakłady pieniężne. Pasja społecznikowska pozwoliła nam przetrwać 60 lat, mimo różnych zmian administracyjnych i zawirowań politycznych. Pasja pasją, ale bez zrozumienia i wsparcia lokalnych władz samorządowych, byłoby trudno pokonywać wciąż piętrzące się trudności. Dlatego tez poczuwam się do obowiązku, aby za minione lata, na ręce obecnego włodarza miasta p.Mariana Cyconia, za zrozumienie, a także wsparcie finansowe starosądeckiego Muzeum złożyć słowa głębokiego podziękowania”.
W programie spotkania nie mogło zabraknąć prezentacji bogatych zbiorów starosądeckiego Muzeum i ciekawych wykładów: prof.dr hab. Ryszard Kantor mówił o “Kulturotwórczej roli działaczy i liderów lokalnych w ratowaniu historii i tradycji małych ojczyzn”; dr Robert Ślusarek przedstawił “Rolę lokalnych placówek muzealnych w zabezpieczaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego regionu - zarys problematyki”.
W imieniu nieobecnej z powodu choroby p.Ireny Styczynskiej jej wykład pt. “Okruchy historii klasztoru franciszkańskiego - braci mniejszych w Starym Sączu” odczytała p.Anna Totoń, dzięki uprzejmości której otrzymaliśmy od jego Autorki zgodę na wydrukowanie tego niezwykle ciekawego opracowania na łamach naszej gazety parafialnej “Z Grodu Kingi”.
W tym miejscu składam obu Paniom, w imieniu własnym i Czytelników, serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość, dzięki której nasi Czytelnicy otrzymują niezwykle ważny i doniosły materiał do zgłębiania i pogłębiania wiedzy na temat historii Starego Sącza.
Zwiedzanie naszego miasta i odsłonięcie tablicy upamiętniającej istnienie klasztoru oo.Franciszkanów oficjalnie zakończyło to owocne spotkanie.
Jolanta Czech
324010