Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sesja popularno-naukowa

Treść


.
UROCZYSTA SESJA POPULARNO-NAUKOWA
Z OKAZJI 750-lecia MIASTA i 60-lecia BIBLIOTEKI
.
Na 24 maja 2007 r. Burmistrz MiG oraz Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zaprosili na uroczystą sesję popularno-naukową z okazji 750-lecia miasta i 60-lecia Biblioteki.
W Klubie “OMEN” otwarto retrospektywną wystawę “Biblioteka wczoraj i dziś” po czym licznie przybyli zaproszeni goście - bibliotekarze z całej Małopolski, przedstawiciele władz samorządowych nauczyciele i czytelnicy udali się do Gimnazjum.

Po przywitaniu zebranych przez burmistrza Mariana Cyconia i dyrektor Marię Sosin wygłoszono cykl wykładów i dokonano multimedialnej prezentacji Biblioteki.
Prof.dr hab. Feliks Kiryk wygłosił wykład “Stary i Nowy Sącz w XIII i XIV stuleciu” - studium dotyczące genezy i początku miast, w którym przedstawił wiele informacji na temat działalności księżnej Kingi i naukowych poszukiwań pierwotnego sądeckiego grodu.
Prof. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut przedstawił; “Związki literatury w Starym Sączu” cytując wiele fragmentów prozy i poezji poświeconych miastu, a wykład prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego “ Biblioteki w komunikacji publicznej” przybliżył ten temat zebranej publiczności.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie Jadwiga Kosek opowiedziała o jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Zasłużonej w działalności na rzecz miasta i jego mieszkańców Jubilatce życzono wielu jeszcze osiągnięć.
 
Jan Czech
324007