Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sanktuaria maryjne

Treść


.

Matka Boża Łaskawa ze Lwowa
.
     “O, Matko Boska,
     co w Katedrze od wieków rządzisz nam łaskawie,
     Uczyń, niech słońce to się przedrze
     Już nie w snach naszych, lecz na jawie -
     Bo sprawiedliwa nasza sprawa,
     Wstaw się za nami, o Łaskawa”...
                       (fragment wiersza Witold Szolginia)
.
Najdonioślejszym wydarzeniem, związanym z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej we lwowskiej katedrze, były słynne śluby Jana Kazimierza złożone 1 kwietnia 1656 roku. Tego dnia król osobiście przeniósł obraz z kaplicy do katedry i umieścił w ołtarzu głównym, a nuncjusz papieski Piotr Vidoni odprawił uroczystą sumę z udziałem całego dworu królewskiego, szlachty, senatorów i duchowieństwa. Podczas Mszy św. król powierzył siebie, swoje królestwo, wojska obojga narodów i lud cały szczególnej opiece i obronie Matki i Panny Najświętszej, którą obrał za Patronkę i Królową Korony Polskiej.
W XVII stuleciu Lwów - miasto najbardziej katolickie (urbs catholicissima) - został uhonorowany tytułem, który stał się jego herbową dewizą: Leopolis Semper Fidelis.(Lwów zawsze wierny)
Na stałe obraz Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa znalazł się w katedrze w roku 1765. W rok później abp Wacław Sierakowski oficjalnie uznał wizerunek za cudowny i ustanowił święto archidiecezjalne w dzień Najświętszej Marii Panny Łaskawej, a 12 maja 1776 ukoronował go koronami przysłanymi z Rzymu przez papieża Piusa VI; od tego czasu obraz nosi nazwę Matki Bożej Łaskawej.
 

Niewielki (61x42 cm) wizerunek z lwowskiej katedry, przy którym zrodziło się królowanie Maryi w Polsce, został namalowany na sosnowej desce temperą Przedstawia Matkę Bożą w czerwonej sukni i zielonym płaszczu, siedzącą na tronie wśród obłoków na tle promienistej, tęczowej aureoli. Maryja oburącz podtrzymuje stojącego na jej prawym kolanie małego Jezusa. Postać Madonny z Dzieciątkiem otacza krąg główek aniołów, dwa anioły wkładają koronę na głowę Maryi, dwa inne siedzą u jej kolan.
W 1904 roku na zakończenie Kongresu Mariologicznego przed obrazem wystawionym w ołtarzu, zbudowanym na lwowskim rynku abp Józef Bilczewski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego (beatyfikowany przez Jana Pawła II we Lwowie w 2001 roku), odnowił śluby Jana Kazimierza. W 1910 roku katedra lwowska uzyskała tytuł bazyliki mniejszej.
Po zmianie granic w 1946 roku władze sowieckie zmusiły metropolitę lwowskiego abpa Eugeniusza Baziaka do opuszczenia miasta. Biskup - wygnaniec zabrał ze sobą cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej i udał się z nim do Polski. W tym czasie w katedrze lwowskiej umieszczono pośpiesznie namalowaną kopię, przykrytą srebrną sukienką. W 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza, 26 sierpnia 1956 roku, na Jasnej Górze odczytano nowy tekst Ślubowań Narodu, ułożony przez uwięzionego w Komańczy Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.
Lwowska Madonna w 1974 roku znalazła miejsce w głównym ołtarzu prokatedry w Lubaczowie, na skrawku archidiecezji lwowskiej pozostałej w granicach Polski. Po gruntownej konserwacji obraz koronował na Jasnej Górze Jan Paweł II 19 czerwca 1983 roku. Oryginał cudownego wizerunku zdeponowano potem w skarbcu katedry wawelskiej w Krakowie. Obecnie zarówno w Lubaczowie, gdzie Ojciec Święty przebywał w 1991 roku, jak i w katedrze lwowskiej, którą nawiedził w 2001 roku, znajdują się wierne kopie Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa. Lwowską kopię Papież koronował 26 czerwca 2001 roku podczas mszy św. we Lwowie; Matka Boża Łaskawa otrzymała w darze od Jana Pawła II złotą różę.
.
Na podstawie: “Miejsca święte - Cuda Polski”
opracował ks.Paweł Tyrawski
322722