Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

III Pielgrzymka Rowerowa...

Treść


.
III Pielgrzymka Rowerowa
Szlakiem Wizyt Jana Pawła II
na Podhalu i Sądecczyźnie
.
Odbyła się w dniach:15-16.06.2007. Trasa prowadziła z Zakopanego, przez Cyrhlę, Bukowinę Tatrzańską, Łapsze, Niedzicę, Czerwony Klasztor, Leśnicę, Szczawnicę, Przełęcz Rodziele, Litmanową, Mniszek do Starego Sącza na Ołtarz Papieski.
Przed wyruszeniem w drogę w autobusie powitali nas pracownicy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego: dyrektor Wiesław Śledź, Kazimierz Król, Antoni Sułkowski i Edward Olech.

Na rozpoczęcie imprezy przeprowadzony został test z wiedzy o ruchu drogowym poprzedzony wykładem A.Sułkowskiego, dotyczącym bezpiecznego poruszania się na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
Nagrodami były 4 kaski rowerowe, gdyż dwie osoby zdobyły równorzędne trzecie miejsce.
W czasie pielgrzymki towarzyszył nam wóz techniczny prowadzony przez Edwarda Olecha, uczynnego, sympatycznego szefa transportu MORD, gdyż cała impreza zorganizowana była dzięki wydatnej pomocy pracowników MORD na czele z dyr.Śledziem. Wszystkie wymienione osoby były wolontariuszami i szczególnie im za okazaną pomoc dziękujemy.
Pielgrzymka ma swojego kapelana ks H. Homoncika, który całą trasę przemierza wraz ze wszystkimi uczestnikami, których w bieżącym roku było 19.
Przedsięwzięciu patronują ks.prałat Alfred Kurek jako prezes Stowarzyszenia Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II oraz starosta nowosądecki Jan Golonka. Wręczono Puchary w kategorii kobiet, mężczyzn oraz rodzin. Na szczególne uznanie i wyróżnienie zasługuje postawa Danuty Oleksy, która podjęła z nami trud pielgrzymowania.
Pogoda dopisała, widoki były urzekająco piękne a Tatry, Babia Góra, Beskid Sądecki jak na dłoni. Następna wyprawa już za rok.
Krzysztof Sztafa i Karol Hopek
310706