Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

IV Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń

Treść


.

Rodzina wspólnotą życia i miłości
IV DIECEZJALNE FORUM RUCHÓW
I STOWARZYSZEŃ
Tarnów 9 czerwca 2007r.
.
“Rodzina, jako wspólnota życia i miłości, zakorzeniona w Bogu, pozostaje uprzywilejowanym miejscem przekazu wiary. Wspierajmy rodzinę modlitwą! Nie ustawajmy w coraz bardziej niezbędnym w dzisiejszych warunkach społecznych działaniu na rzecz małżeństwa i rodziny!”
Słowa te wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI na V Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji stały się mottem IV Diecezjalnego Forum Ruchów i Stowarzyszeń, które odbyło się w Tarnowie w dniu 9 czerwca 2007 r.
Spotkanie, na które zaprosił Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, odbyło się w budynku miejscowego Urzędu Wojewódzkiego. Otworzył je ks. bp.Wiktor Skworc.
Dr Irena Kowalska wygłosiła referat pt.: “Społeczno - kulturowe uwarunkowania przemian rodziny polskiej na początku XXI wieku”, ks.dr Władysław Szewczyk - “Rodzina pomiędzy mądrością zamysłu Bożego a pomysłami ludzkimi” a red. Bogdan Sadowski - “Relacje w rodzinie a media”.
Na spotkaniach panelowych omawiano następujące tematy: “Rodzina wspólnotą pokoleń”, “Kryzys wiary w rodzinie szansą duchowego rozwoju”, “Rodzina środowiskiem wzrastania młodzieży”, “Sytuacja polskiej rodziny w obliczu nowej fali emigracji’, “Pomocnicze działania Kościoła wobec rodziny”.
Msza św. w katedrze pod przewodnictwem ks.bpa. Wiktora Skworca zakończyła Forum.
Halina Borowska
Przewodnicząca POAK w Starym Sączu
324428