Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Msza św. w Moszczenicy Niżnej

Treść


.
MSZA ŚW. W MOSZCZENICY NIŻNEJ
.
10 czerwca o godz. 15.00 spotkaliśmy się na comiesięcznej Mszy św. dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz ludzi dobrej woli działających w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Gniazdo”. Tym razem w wędrówkach po kosciołach starosądeckiego dekanatu znaleźliśmy się w parafii Moszczenica Niżna, gdzie proboszczem jest ks.Tadeusz Brzeziński. Eucharystię sprawowali: o.Stanisław Olesiak wraz z o.Marianem Tyrpakiem.

Nabożeństwo odbyło się w zabytkowym XVI wiecznym kościółku pw. św.Mikołaja Biskupa.
Jest to drewniany świątynia pokryta jednokalenicowym, dwuspadowym, stromym, blaszanym dachem. Na kalenicy znajduje się wieloboczna wieżyczka, zwieńczona kopułką. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy jest otoczone sobotami. Nawa jest szersza od prezbiterium. We wnętrzu znajdują się pozorne sklepienia kolebkowe z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach. Zgodnie z gotycką tradycją okna są tylko po stronie południowej.
Ołtarz główny w stylu późnorenesansowym pochodzi z XVII w. Umieszczony jest w nim barokowy obraz św.Mikołaja, a nad nim współczesny obraz św.Kingi - Pani Ziemi Sądeckiej.
Na północnej ścianie prezbiterium umieszczony jest gotycki obraz św.Zofii z córkami z 1480 r.; malowany na desce. Ciekawostką jest to, że trzy córki św.Zofii zostały przedstawione na nim w nietypowy sposób: każda z nich trzyma jako atrybut miecz, choć zazwyczaj są przedstawiane z różnymi narzędziami męki: rusztem, piecem i mieczem. Na belce tęczowej znajduje się późnogotycki krucyfiks. Przed kościołem usytuowana jest wolno stojąca dzwonnica drewniana, zbudowana na przełomie XVIII i XIX w.
(oprac. na podst. “Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia” Oficyna Wydawnicza “Rewasz” 2001 r.)

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie do remizy OSP w Moszczenicy Wyżnej, zorganizowane przez mieszkańców tej miejscowości, skupionych wokół działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Komendantem straży jest p.Stanisław Marduła.
Organizatorami i sponsorami tego wspaniałego, pełnego ciepła i serdeczności przyjęcia byli: Maria Nowak, Bożena i Mieczysław Platowie, Elżbieta Dudek, Krystyna Szewczyk, Stanisława i Stanisław Mardułowie, Maria i Stanisław Kałuzińscy, Krystyna Słowik, Małgorzata Plata, Paulina Szewczyk, Natalia Marduła, Maria Kołdras i Bronisława Olszowska.
Będąc w tak szczególnym miejscu nie zabrakło, rzecz jasna, pokazu umiejętności strażackich w wykonaniu drużyny pod dowództwem Iwony Garwol - w składzie: Józef Marduła - kierowca, Grzegorz Marduła, Paweł Marduła, Władysław Kołdras i Tadeusz Dudek.
Wszyscy niepełnosprawni uczestnicy spotkania zostali obdarowani upominkami.
Niezwykle miła i sympatyczna atmosfera, serdeczne przyjęcie i smaczny poczęstunek, a także urokliwe miejsce sprawiły, że spotkanie to na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.
Jan Czech
327579