Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

VIII Rocznica kanonizacji bł.Kingi

Treść


.
“Święta Kingo prowadź nas do Chrystusa”
.
VIII ROCZNICA KANONIZACJI BŁ.KINGI
.
Jak ten czas szybko płynie; a z każdym mijającym rokiem coraz bardziej wydaje się, jakby to było wczoraj. Pamięć przywodzi wspomnienia tamtego dnia, tak bardzo bliskiego i szczególnego dla nas mieszkańców Starego Sącza, dnia, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II był wśród nas. Swoją obecnością tutaj i wyniesieniem na ołtarze Pani Ziemi Sądeckiej sprawił, iż rozpoczął się nowy etap dziejów w przebogatej historii Starego Sącza.
Mimo, że jak mówi łacińskie przysłowie: miniony czas nigdy nie wraca, my uczestnicy uroczystości kanonizacyjnej - tego wspaniałego wydarzenia, (i trzeba mieć nadzieję, że wszyscy, którym dane będzie tu żyć po nas), wracać i pamiętać będziemy o nim.
Pamiątkowy Ołtarz Papieski gromadzi u swych stóp setki pielgrzymów przybywających na uroczystość rocznicową, której organizatorem jest Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II. Szczególnie podniosły charakter miały tegoroczne obchody przypadające w roku jubileuszu lokacji miasta i ogłoszenia św.Kingi patronką samorządów.

W związku z tym na Mszę św. w niedzielę 17 czerwca 2007 r,. na starosądeckie błonia, z modlitwą dziękczynną, pod hasłem: “Święta Kingo prowadź nas do Chrystusa” przybyła I Pielgrzymka Gmin, Powiatów i Województw.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył kard.Franciszek Macharski, któremu bp Skworc podziękował “za wszelkie dobro, które przez lata posługi kardynała stało się udziałem tarnowskiej diecezji”. Diecezja tarnowska przechowuje we wdzięcznej pamięci wpisaną na trwałe w jej najnowszą historię posługę biskupią Księdza Kardynała w różnych miejscach i z różnych okazji. Dodał, że nieoceniony jest wkład Kardynała w przygotowanie i przebieg wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu w 1999 roku, który w 1999 roku w obecności Ojca Świętego odczytał Jego homilię.
Współcelebransami byli m.in. ks.bp Wiktor Skworc i Władysław Bobowski w asyście kilkudziesięciu księży.
Witając zgromadzonych licznie pielgrzymów Biskup Ordynariusz zwrócił się również do starosądeckich Klarysek: “Od tego miejsca, od ołtarza, przy którym celebrował Jan Paweł II pozdrawiamy Siostry Klaryski - tworzące od czasów św.Kingi duchowy klimat Sądeckiej Ziemi. Jest to klimat na wskroś franciszkański streszczający się w dwóch słowach: “Pokój i Dobro”.
Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił ks. prałat Paweł Ptasznik, kierownik polskiej sekcji Sekretariatu Stanu w Watykanie - stojący na czele delegacji z Corato koło Bari we Włoszech, ze Stowarzyszenia Bożego Miłosierdzia, która przekazała na starosądecki Ołtarz Papieski, pomnik Jana Pawła II - pierwowzór tego, jaki stanął w ich mieście. Wśród włoskich pielgrzymów obecny był również ks.prałat Jan Główczyk i pochodzący z Albanii autor projektu pomnika Edmond Llalla.

Nie sposób, nie przytoczyć w tym miejscu fragmentu wygłoszonej homilii:
“Stajemy tu bowiem jako ci, którym Pan powierzył ziemię, aby na co dzień brali za nią odpowiedzialność. Stajemy w blasku świętości tych, którzy pozwolili przeniknąć się światłem Bożej łaski. Stajemy w końcu jako ci , którzy stąpając po ziemi w Bożym świetle, szukają pełni swojego człowieczeństwa. A jeśli dalej poprowadzić analogię, to trzeba w tym miejscu pozdrowić wszystkich mieszkańców tej pięknej Ziemi Sądeckiej. Z jak wielką miłością przed ośmiu laty patrzył na tę ziemię Jan Paweł II, gdy mówił: “Ta ziemia od lat była mi bardzo bliska. Tę ziemię otrzymała Kinga w darze w zamian za posag, który przekazała na ratowanie kraju i ta ziemia nigdy nie przestała być jej szczególną własnością. Ona wciąż troszczy się o ten lud wierny, który tu żyje”.
Nosił w sercu tę ziemię i wszystkich jej mieszkańców, dlatego po ojcowsku zawierzał wam troskę o tę dziedzinę, która jest szczególną własnością sw. Kingi. Za jej wstawiennictwem modlił się w sprawach każdego i każdej z was i wszystkich Polaków. Wszelka łaska od tego, który jest źródłem i celem naszej świętości niech będzie z wami
Spoczywa na nas obowiązek uświęcania tej ziemi przez dobre dzieła naszych rąk, przez oddany trud, przelany pot, przez poznawanie, uszanowanie i pomnażanie jej piękna, przez serdeczne przyjęcie tych, którzy z jej uroków i czystych źródeł pragną zaczerpnąć odpoczynek i pokój.
Są pośród nas ci, którym ta sprawa powinna szczególnie leżeć na sercu,, gdyż zostali wybrani na strażników wielu małych Ojczyzn, tych terytorialnych - gmin, miast i wsi. to samorządowcy, którzy jeszcze przed kanonizacją prosili by św.Kingę Ojciec Święty uczynił szczególną ich patronką. Do nich zwracamy się dziś. Umiłowani, niech modlitwa Świętej wspiera was w codziennej służbie, niech przyświeca wam jej przykład. Ona zakładając miasta i wsie stawiała podwaliny pod demokratyczny ustrój samorządowy, oparty na lokalnych uprawnieniach sadowych, podatkowych i celnych. ale także sama w dużej mierze starała się o finansowanie lokalnych przedsięwzięć. Troszczyła się o lokalną kulturę - ostoję polskiej tożsamości narodu, a przy tym nie zapominała o potrzebach poszczególnych ludzi przychodząc z charytatywną pomocą, wszędzie tam, gdzie trzeba było zaradzić biedzie. Dziś drodzy bracia i siostry samorządowcy to wasze zadanie. Wypełniajcie je w duchu oddania, sprawiedliwie unikając wszelkich przejawów prywaty i nadużycia władzy. Tego was uczy Pani Sądecka i tego oczekuje Ona i lokalne społeczności, które reprezentujecie. Dziś obecność Polski w Unii Europejskiej daje regionom nowe możliwości i nowe szanse rozwoju. Prosimy was korzystajcie z nich - mądrze i roztropnie, ofiarnie i z oddaniem dla wspólnego dobra, dla dobra tej ziemi. Niech wasza praca i służba będzie jej błogosławieństwem i uświęceniem”.
Wśród pielgrzymów obecni byli również: poseł Marek Jurek z małżonką; prezes Związku Miast Polskich, prezydent Poznania Ryszard Grobelny; marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara oraz burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń.
Przed Mszą św. wystąpił starosądecki młodzieżowy zespół muzyczny “Pokolenie Jana Pawła II”
Tradycyjnie już na Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin, w dniu rocznicy kanonizacji, w swoim liście z 6 czerwca 2007 r. zaprosił ks.bp Skworc:
“Drodzy Bracia i Siostry! Ojciec Święty Benedykt XVI, drugiego kwietnia br., podczas Mszy św. sprawowanej w intencji swojego poprzednika Jana Pawła II, powiedział: “Pragniemy przede wszystkim raz jeszcze złożyć Bogu nasze dziękczynienie za to, że dał nam go na 27 lat jako ojca i niezawodnego przewodnika w wierze, gorliwego pasterza i odważnego proroka nadziei, niestrudzonego świadka i żarliwego sługę miłości Bożej. (…) Jego pontyfikat przebiegał pod znakiem szczodrości, wielkodusznego dawania siebie bez ograniczeń”.
W łączności z Namiestnikiem Chrystusa również my jako wspólnota Kościoła tarnowskiego dziękujemy Bogu za dar Jana Pawła Wielkiego. W sposób szczególny chcemy podziękować za jego obecność przed ośmiu laty na ziemi sądeckiej i kanonizację Matki Kingi. W jej osobie Jan Paweł II ukazał nam przykład zaangażowania w życie religijne, rodzinne oraz społeczne i przede wszystkim wzór w wypełnianiu powołania do świętości. Swoje słowa skierował do rodzin, prosząc je, aby nie zgasło w nich pragnienie świętości, a także do tych, którym powierzona jest odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny, aby nie brakło im “ducha służby, uczciwości, prawdy i troski o dobro wspólne nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego”.
Drodzy Diecezjanie! Nasze dziękczynienie pragniemy wyrazić - jak co roku - w trzecią niedzielę czerwca, która jest Diecezjalnym Świętem Rodziny.(...)
Z modlitwą dziękczynną za ogłoszenie Matki Kingi patronką samorządów, przybędą do Starego Sącza przedstawiciele władz samorządowych z wszystkich województw w kraju.
Po Mszy Świętej zaś, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej zaprasza na tradycyjny już festyn rodzinny.
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do pielgrzymowania na starosądeckie błonia. Zapraszam całe rodziny, a także władze samorządowe z naszej diecezji (...)”.
Diecezjalne spotkanie rodzin, w miłej atmosferze trwało do wieczora. Na festynie było wiele atrakcji dla dzieci, nie zabrakło tradycyjnej grochówki.
Starosądecki Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził aukcję wyrobów rękodzieła artystycznego, z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne.
Uczestnicy spotkania ze wzruszeniem mówili: “Do zobaczenia za rok”
Jolanta Czech
324428