Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Akcja Katolicka w Starym Sączu

Treść


.

AUKCJA NA RZECZ CHORYCH DZIECI
.
W 8. rocznicę kanonizacji bł.Kingi w ramach IV Festynu Rodzinnego, organizowanego przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, POAK przy parafii św.Elżbiety po raz drugi przeprowadził aukcję na rzecz chorych dzieci.
Aukcja ta była możliwa dzięki licznym ofiarodawcom, którzy podarowali wiele przedmiotów, często własnego wykonania. W licytacji najwyżej wyceniono obraz “Serce Pana Jezusa” autorstwa p.Józefy Kamińskiej. Również wielkim powodzeniem cieszyły się wyroby ceramiczne p.Jana Wilusza oraz serwety p.Marii Zygmunt.
Hojnymi ofiarodawcami aukcji byli członkowie AK, a zwłaszcza państwo Marissa i Bogdan Jamińscy.
Miłą atmosferę aukcji zawdzięczaliśmy p.Marcie Jodłowskiej i jej koledze z Radia RDN Małopolska, którzy wspaniale rozgrzali serca biorących udział w aukcji.
W imieniu obdarowanych chorych dzieci dziękujemy wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy. Wdzięczni jesteśmy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, które umożliwiło nam przeprowadzenie aukcji i z wielką sympatią chętnie współpracuje z nami.
Halina Borowska
Prezes POAK
.
.
KONFERENCJA nt.:
“SZKOŁA JAKIEJ CHCEMY DLA NASZYCH DZIECI
.
W dniu 6 czerwca br. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjym Diecezji Tarnowskiej w Gródku n/Dunajcem odbyła się konferencja pt.: “Szkoła jakiej chcemy dla naszych dzieci”. Oddział parafialny Akcji Katolickiej w Starym Sączu delegował do wzięcia udziału w konferencji Janinę i Zbigniewa Matys.
Prezentowane podczas konferencji referaty były owocem szerokiej dyskusji, jaka odbyła się w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej naszej diecezji, zgodnie z zaleceniem, aby głos laikatu chrześcijańskiego był słyszany, szczególnie w takich dziedzinach, jak: ochrona najuboższych, oświata, wychowanie itp. Podczas konferencji dotyczącej współczesnej szkoły referowali m.in.: p.Teresa Kwitowska, p.Józef Trytek i ks.Piotr Lisowski. Według ich opinii jaka więc powinna być współczesna szkoła?
  • Powinna wychowywać w oparciu o wartości chrześcijańskie.
  • Zasada “zero tolerancji” powinna obowiązywać nie tylko na zewnątrz ale i wewnątrz szkoły.
  • Konieczne jest opracowanie i wprowadzenie w życie programów opartych o formułę: “Bóg, Honor, Ojczyzna” (coraz więcej rodzin nie stawia dzieciom wymagań, nie wpaja wartości - licząc na samorealizację a jednocześnie prezentuje postawę roszczeniową wobec szkoły).
  • Warunkiem realizacji zadań szkoły jest jej elitarność. Trzeba zmienić zapis w ustawie o obowiązku nauki z 18 na 14 lat, gdyż część młodzieży chodzi do szkoły, bo musi i nie przykłada się do nauki.
  • Rodzice winni czynnie współpracować ze szkołą (w Radach, komitetach itp.).
Gimnazja były niewypałem. Chybiona jest “ścieżka awansu nauczycieli”. Amnestia maturalna spowodowała, że absolwenci nie potrafią pisać i czytać. Błędem było potraktowanie szkoły jako hipermarketu i wykonawcy usług. Potrzebny jest pakt stabilizacyjny - aby nie wprowadzać rewolucyjnych zmian w trakcie nauki. Bardzo potrzeba autorytetów - nie można zmarnować dziedzictwa Jana Pawła II.
Dobra szkoła ma wychowywać i uczyć szacunku dla drugiego człowieka, dla rodziców, dla życia. Ma uczyć dobrego rozumienia słowa tolerancja ale jednocześnie ocen moralnych. Szkoła powinna przeciwdziałać kryzysowi autorytetów, wskazywać osoby i postawy godne naśladowania (np. patron szkoły). Potrzebna jest współpraca szkoły z rodzicami, kapłanami i Kościołem (np. rekolekcje szkolne). Szkoła powinna kształtować chęć zdobywania wiedzy jako poszukiwania prawdy.
Wszystkie omówione głosy i postulaty zostały zawarte w stanowisku końcowym konferencji, który to dokument wraz z materiałami źródłowymi (referaty) został przekazany do MEN, Kuratorium i innych instytucji odpowiedzialnych za kształt szkoły.
Prezes Prażuch podkreślił, że środowiska związane z Akcją Katolicką Diecezji Tarnowskiej opowiadają się za słusznością działań obecnego ministra Edukacji Narodowej, sprowadzających się m.in. do wprowadzenia jednolitych strojów w szkołach. Cenią sobie też propozycję ministerstwa ujednolicenia podręczników, bo to wyraźnie obniży koszty funkcjonowania oświaty i ułatwi proces nauczania, jak również projekt wprowadzenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego.
Materiały z konferencji mają być dostępne na stronie internetowej www.diecezja.tarnow.pl
Konferencję zakończyła Msza św.
Zbigniew Matys
324428