Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Rozmowa z burmistrzem Marianem Cyconiem

Treść


.
“Jestem człowiekiem,
który chce integrować Sądecczyznę”
.
O JUBILEUSZU, INWESTYCJACH
I ZAMIERZENIACH
Rozmowa z burmistrzem Marianem Cyconiem
.
- Rozmawiamy przed sierpniowymi obchodami Wielkiego Jubileuszu Lokacji Miasta. Dzięki wydarzeniom kulturalnym, sympozjom naukowym i widowiskom plenerowym wielu mieszkańców, pielgrzymów i turystów miało okazję poznać bliżej historię Sącza. To dobry czas na świętowanie. Wiele imprez odbywa się na średniowiecznym Rynku, który jest wizytówką miasta.
- To wizytówka, której wielu nam zazdrości. A jest czego. Takich miejsc niewiele na świecie pozostało - szczególnie “kocie łby” robią wrażenie na przyjezdnych. Pod nimi jednak jest już wiek XXI, jest zmodernizowana cała infrastruktura: sieć wodociągowo - kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna, są światłowody i szerokopasmowy internet. Ale to już przeszłość i dobrze, że udało się nam z tym uporać w minionym roku, gdyż tegoroczne wyższe ceny materiałów i usług nie pozwoliłyby na to. Dziś idziemy w przyszłość, mimo historii, którą pielęgnujemy i która nas zewsząd otacza.
Ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego buduje się 3.5 kilometrowa obwodnica Starego Sącza, łącznie z ponad 300 metrowym, najnowocześniejszym w Europie mostem. Koszt tego przedsięwzięcia to około 20 mln euro!
Jak usprawni ona ruch przez miasto nie trzeba nikogo przekonywać.
.
Co słychać w sprawie budowy lotniska i jak przebiegają inne inwestycje w mieście?
- Niektórzy mówią, że lotnisko to wizja i marzenia, ale nie ukrywam, ze szansa jest i wierzę, że uda się ją zrealizować. Inwestycję tę popierają 43 gminy z trzech powiatów. Ma to być normalne lotnisko pasażerskie, którego działalność opierałoby się nie tylko na ruchu turystycznym, bo z tego trudno byłoby je utrzymać, ale na cargo i podstrefie krakowskiego parku technologicznego. Aktualnie wykonywana jest zmiana planu przestrzennego zagospodarowania umożliwiająca lokalizacje lotniska. W dalszej kolejności zostanie opracowane szczegółowe studium wykonalności.
Póki co realizujemy rozpoczęte prace i planujemy nowe, i wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończyliśmy gruntowną modernizację ulicy Powstańców Chochołowskich, przebudowę parku miejskiego i skrzyżowania przy cmentarzach u zbiegu ulic Węgierskiej, Sobieskiego, Mickiewicza i Nowej. Trwają: przebudowa ulicy Bandurskiego, która kosztem około 800 tysięcy złotych ma być ukończona we wrześniu; modernizacja 11 budynków w Rynku - (wymieniane są dachy, rynny, okna, drzwi, budynki otrzymają nowe elewacje). Po ukończeniu prac stary Rynek odmłodnieje.
Trwa przebudowa i adaptacja dawnego przedszkola w Cyganowicach dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy, którego powstanie jest wielką szansą i nadzieją dla żyjących w naszej gminie osób niepełnosprawnych umysłowo. Chciałbym, aby zaczął funkcjonować już w 2008 roku i był żywym pomnikiem wizyty Jana Pawła II w naszym mieście.
Wspólnie z gminami Nowy Sącz, Nawojowa i Kamionka dostaniemy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko około 51 mln euro na system sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Planujemy zakończenie wyposażenia domu przedpogrzebowego - kaplicy na cmentarzu.
Na pierwszy rzut oka widoczny jest remont wieży i murów Klasztoru Sióstr Klarysek, na który środki otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stąd na remont prospektu organowego w kościele parafialnym pw.św.Elżbiety, dotacje sięgają 50 % wartości przedsięwzięcia, czyli około 70 tysięcy złotych musi zainwestować parafia. To duży wydatek i dlatego wierzę w zrozumienie mieszkańców miasta, i w to, że wspomogą to wielkie przedsięwzięcie.
Przypomnę tylko fakt, iż przed II wojną światową, niezbyt zamożni wtedy mieszczanie, zebrali pieniądze na poprzedni remont klasztornej wieży.
.
A co z budynkiem “Sokoła”?
- Mieszkańcy i goście mogą podziwiać projekt “nowego” budynku - już po przebudowie. Prawda, że to pałac? Pałac sztuki - może i sztuki wokalnej im.Ady Sari. W tym roku odbył się już XII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej jej imienia - niestety w Nowym Sączu, gdyż nasze miasto do tej pory nie posiadało stosownej sali koncertowej. Uczestnicząc w Koncercie Laureatów i widząc wśród słuchaczy znajome twarze starosądeczan, rozmarzyłem się, że może to już koncert w starosądeckim “Sokole”. Wierzę, że niedługo tak będzie i u nas.
.
Nazwanie tak pięknej sali imieniem światowej sławy, wielkiej polskiej śpiewaczki operowej Ady Sari - córki starosądeckiego burmistrza Edwarda Szayera, byłoby kolejnym wielkim wydarzeniem w dziejach miasta i zapewne ściągnęłoby do nas wielkich wykonawców a jednocześnie uczciłoby pamięć tego wielkiego pedagoga, człowieka wielkiej skromności i kultury.
... Chwila zadumy...
- Tak, to dobry pomysł. Zapewne byłoby to kolejne święto Starego Sącza. Na razie mamy projekt, rozmieszczony na stelażach przy naszym deptaku na ul.Kazimierza Wielkiego.
Starosądeczanie na 750-lecie lokacji miasta otrzymali prezent w wysokości 1 mln złotych, z budżetu województwa od marszałka Marka Nawary, na remont i modernizację budynku siedziby “Sokoła” mieszczącego się przy ul.Stefana Batorego. Ma to związek z trwającym w Małopolsce Rokiem Starego Sącza. Koszt inwestycji szacuje się na 6 mln złotych.
Wzniesiony w 1908 r. według projektu Zenona Remiego (którego potomek projektował Ołtarz Papieski), Dom Kultury “Sokół” jest w bardzo kiepskim stanie i aby służył przyszłym pokoleniom należy go rozbudować i zmodernizować. Myślę, że będzie to pomnik - pamiątka z obchodów 750-lecia lokacji miasta, w którym przy zachowaniu historycznej fasady budynku, mieścić się będzie nowoczesny, funkcjonalny obiekt potrzebny wszystkim mieszkańcom. Będzie to piękna sala widowiskowo - kinowa, w której można będzie organizować koncerty, sympozja i spektakle teatralne.
.
Jaki jest społeczny odbiór obchodów Jubileuszu, jakie echa dochodzą do Burmistrza?
- Odbiór jest bardzo pozytywny. Otrzymaliśmy bardzo wiele listów gratulacyjnych, zawierających wyrazy uznania i podziwu dla dokonań wraz z serdecznymi życzeniami na przyszłość - pomyślności dla wszystkich mieszkańców naszego Grodu. Gratulacje i życzenia nadesłał również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańców i gości cieszył wystrój miasta - bryły przestrzenne (Pracownia Projektowa Bogusława Koperskiego z Krakowa) - wraz z proporcami i chorągwiami tworzyły niepowtarzalny, odświętny klimat.
Zauważono podniosłe powiązanie uroczystości religijnych i świeckich, było wiele spotkań, sympozjów. Odbył się drugi Międzynarodowy Plener Malarski w którym uczestniczyli artyści plastycy z różnych krajów Europy ale także z Japonii i Korei Południowej.
Wydaliśmy wiele wydawnictw jubileuszowych: kalendarz starosądecki, który ukazał się w stu egzemplarzach (pierwszy numer przekazaliśmy do Klasztoru a setny do Muzeum Regionalnego), przewodnik Beskid Sądecki, książka Danuty Sułkowskiej “Za klauzurą”, wybór poezji Agaty Konstanty “Moje miasteczko” i nowość wydawnictwa Biały Kruk album “Gród św.Kingi”. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza wznowiło wartościową pozycję “Historia Starego Sącza” a p.Andrzej Długosz - kustosz Muzeum wydał wybór kazań starosądeckich ks.Józefa Tischnera “Szukajcie najpierw Królestwa Bożego”, którego okładkę zdobi grafika Jana Czecha.
Na lipcowe obchody Jubileuszu Poczta Polska wydała datownik, według projektu, który na naszą prośbę wykonał Jan Czech. Jego projekty znalazły się również w naszych wydawnictwach, zaproszeniach, a charakterystyczny wizerunek św.Kingi - na proporcach zdobiących miasto i w wielu wydawnictwach jako logo jubileuszu.

Wybito również pamiątkowy medal jubileuszu lokacji Starego Sącza
TVP 3 Kraków wyemitowała film “Stary Sącz - 750 lat lokacji miasta”, który również został wydany na płycie. Jej okładkę zdobi zdjęcie klasztoru Adama Bujaka i logo jubileuszu.
Na dzień 2 marca 2007 - dzień przekazania św.Kindze Ziemi Sądeckiej, przygotowana została płyta w wykonaniu Capelli Cracoviensis pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego “Początki polifonii europejskiej - Stary Sącz - Kraków - Paryż - Santiago de Compostella”, gdyż trzeba wiedzieć, że muzyczna tradycja starosądeckich klarysek sięga czasów św.Kingi, a uczestnictwo w koncercie pod tym samym tytułem, który odbył się w kościele klasztornym, był prawdziwą ucztą dla ucha i ducha.
.
Mijający rok upływa w atmosferze święta, pod znakiem Jubileuszu. Jakim działaniom poświecony zostanie rok następny?
- Mimo świętowania trwały prace na różnych frontach. W sierpniu czekają nas przetargi na prace przy przebudowie dachu na Ośrodku Zdrowia w Gołkowicach, na wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Gaboniu, na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Miejskiej w Starym Sączu i dwa przetargi na dokończenie robót budowlanych i instalacyjnych. Dokańczane są prace w Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Barcicach. Wierzę, że będzie ona funkcjonowała już w pierwszych miesiącach nowego roku.
Ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest przebudowywana droga krajowa od przejazdu kolejowego do cmentarza w Barcicach. Rozpocznie się usuwanie i stabilizacja czynnych osuwisk na terenie gminy. To wielki problem. Jest ich pięć na terenie Popowic (zagrożone są droga, szkoła i kościół), jedno w Barcicach i jedno w Przysietnicy.
Przyszły rok będzie poświecony pomocy dla służby zdrowia, gdyż właśnie do końca 2008 r. muszą być spełnione wymogi unijne w tym zakresie. Planujemy wymianę kotłowni i zamontowanie 35 nowych okien budynku przychodni w Starym Sączu, a w przyszłości docieplenie obiektu. Od strony Moszczeniczanki planujemy zamontowanie windy, prosi się także nowa karetka. Wiele zadań czeka na wykonanie w ośrodkach w Barcicach i Gołkowicach m.in. wymiana dachu.
.
Co chciałby Pan przekazać naszym Czytelnikom?
- Chciałbym podkreślić życzliwość z jaką spotykają się moje działania i cieszę się, że mogłem dzięki szczodrości pozyskanych sponsorów zaprosić wszystkich na bezpłatne imprezy związane z Jubileuszem, w tym również na koncerty związane ze Starosądeckim Festiwalem Muzyki Dawnej i występem Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Podkreślam, że z różnych źródeł pozyskiwaliśmy pieniądze, ale nie z kieszeni starosądeckiego podatnika.
Dzisiaj, w czasie trwania imprez jubileuszowych, miasto w którym powstał pierwszy w Polsce utwór polifoniczny Omnia beneficia, rozbrzmiewa różnoraką muzyką, od tej najdawniejszej do współczesnej; od ludowej, przez młodzieżową, do klasycznej. Mam powód do radości, że zwieńczeniem muzycznych tradycji naszego miasta będzie otwarcie 1 września Samorządowej Szkoły Muzycznej, której tu nigdy nie było. Zapisało się już kilkudziesięciu uczniów do klas: fortepianu, skrzypiec, trąbki, klarnetu i wokalu.
.
A marzenia na przyszłość?
- Marzyłyby mi się jeszcze dwie fontanny w Starym Sączu - na skwerkach przed Bankiem Spółdzielczym i przy ul.Powstańców Chochołowskich przy alejce spacerowej na Osiedle Słoneczne.
.
Dziękując za rozmowę życzę spełnienia marzeń i realizacji zamierzeń.
Jolanta Czech
327409