Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Jubileusz 750-lecia lokacji Starego Sącza

Treść


.
JUBILEUSZ 750-LECIA LOKACJI
STAREGO SĄCZA
 
“Cała ziemia rozśpiewana, niechaj Bogu korne dzięki składa.
Głosząc cześć Imienia Pana, niech o cudach opowiada!
Więc chwała Mu na wieczny czas!”             Thomas Lindley

Oratorium “Stworzenie świata” Josepha Haydna (którego finałowe słowa widnieją powyżej) w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją Volodymira Syvochipa, zainaugurowało obchody Wielkiego Jubileuszu.
Było to 6 lipca 2007 r.
W wypełnionym po brzegi kościele parafialnym pw.św.Elżbiety podniosły, uroczysty nastrój udzielił się wszystkim obecnym, jak zwykle licznie zgromadzonej publiczności XXIX Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej i zaproszonym gościom.
Po koncercie oficjalnego rozpoczęcia obchodów Jubileuszu dokonał burmistrz Marian Cycoń, który powiedział m.in.: “Jubileusz kieruje myśli ku początkom naszego Grodu. Ku Matce Kindze, która to miasto wraz ze swoim mężem Bolesławem lokowała i zadbała o jego niezwykle dynamiczny rozwój a nade wszystko ufundowała w nim dwa klasztory franciszkańskie. Na koniec wybrała Stary Sącz jako miejsce swojego całkowitego oddania się Bogu oraz wiecznego spoczynku.
Jej szczególnej matczynej opieki doznawali mieszkańcy tego Grodu przez całe wieki. Jakże jednak nie zauważyć, że tak jak szczególnie Stary Sącz odczuwał działanie Kingi u swego początku, w czasie jej ziemskiego życia, podobnie swoistej eksplozji jej błogosławionej aktywności w życiu miasta doświadczyliśmy dzisiaj u progu Wielkiego Jubileuszu. Czy można bowiem inaczej myśleć o fakcie, że 8 lat temu, właśnie ona sprowadziła do Starego Sącza głowę Kościoła świętego, naszego umiłowanego rodaka, Jana Pawła II. Że właśnie my mogliśmy być świadkami Jej kanonizacji, która odbyła się u stóp założonego przez nią klasztoru? Że właśnie teraz, w roku jubileuszu miasta, została przez Kościół ogłoszona Patronką Samorządów Polskich.
Święta Kinga ponad wszelką pewność włączyła się w przygotowania i obchody Wielkiego Jubileuszu”.
Podczas obchodów wielokrotnie, na różne sposoby, wszyscy razem i każdy z osobna dziękowaliśmy Opatrzności za dar Świętej Kingi. Za to, że jako Matka i Pani Sądeckiej Ziemi lokowała to miasto, w którym dane jest nam żyć, za to że jest jego opiekunką i wspaniałą patronką, i że Jej Gród jest nadal średniowieczną perłą w koronie Beskidów.
W sobotę 7 lipca o godz. 15.00 uroczysty korowód aktorów w historycznych strojach wkroczył na odświętnie udekorowany starosądecki Rynek. Wystawiono widowisko Antiqua Civitas, w którym najpierw przedstawiono opowieść o powstaniu Sącza i założeniu klasztoru; wykorzystano teksty dokumentów lokacyjnych miast małopolskich powstałych w XIII wieku oraz dokumenty: nadania księżnej Kindze Ziemi Sądeckiej i Żywot św.Kingi w przekazach kronikarskich Wincentego Kadłubka i Jana Długosza.
Następnie kolejno, oczami wyobraźni, uczestnicy tego plenerowego widowiska obejrzeli i wysłuchali opowieści o napadzie Węgrów na Sącz w 1410 r., pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Rycerstwa Kasztelanii Sądeckiej z Nowego Sącza; inscenizację pokazującą Stary Sącz w drugiej połowie XVI wieku w oparciu o zachowane teksty z tamtych czasów, opis miasta w XVI wieku - opis dróg prowadzących do Nowego Sącza i skargę mniszek starosądeckiego klasztoru na łamanie ich praw.

Z czasów Sobieskiego popłynął komentarz oparty na ówczesnych zachowanych kronikach i wspomnieniach, a Wolna Kompania Sarmacka z Wrocławia oraz Szkoła Fechtunku “Aramis” z Krakowa zademonstrowały pokazy walk bronią dawną. Czasy galicyjskie w miasteczku pokazano w oparciu o opowieść skomponowaną na podstawie opisów miasta publikowanych w dziewiętnastowiecznej prasie m.in. wykorzystano relację z “Podróży po Galicji” Żegoty Paulego z “Czasu”, korzystano z opisu zabytków Starego Sącza na podstawie inwentarza zabytków w “Tece konserwatorów w Galicji Zachodniej” i sięgnięto do artykułów z “Tygodnika Ilustrowanego”.
Po przemarszu barwnego korowodu wokół odrestaurowanego Rynku wystąpił polsko - niemiecki big - band (Lörach - Nowy Sącz) pod dyrekcją Georga Weissa prezentując muzykę popularną, filmową i standardy jazzowe.
Wieczorem w kościele klasztornym pw.Trójcy Przenajświętszej wystąpił zespół “Dekameron” pod kierownictwem artystycznym Tadeusza Czechaka, który zaprezentował zabytki polskiej muzyki religijnej - rękopis Jana z Jasiennej i muzykę Piotra z Grudziądza.

Kulminacja obchodów przypadła na niedzielę 8 lipca, kiedy to na ołtarzu polowym na dziedzińcu klasztornym, pod przewodnictwem ks. bpa Wiktora Skworca w asyście wielu księży, została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji miasta Stary Sącz.
W wygłoszonej homilii Biskup Ordynariusz zachęcał do dziękczynienia Bogu za dar św.Kingi, która otrzymawszy to miasto w posagu, założyła w nim klasztor klarysek. Zachęcając władze i mieszkańców do budowania przyszłości na Bogu i wartościach ewangelicznych, przypomniał, że dzieje Starego Sącza zostały głęboko związane z chrześcijaństwem, które stało się fundamentem miasta przez świadectwo życia i świętości księżnej Kingi, przez modlitwę Sióstr Klarysek - duchowych córek św.Franciszka i św.Klary, których starosądecki klasztor po dziś dzień jest nie tylko emblematem miasta, lecz również świadkiem jego chrześcijańskiej historii. Jednocześnie podkreślił, że dar chrześcijańskiej wiary, który przenikał kulturę przodków jest dziedzictwem, zadaniem i wezwaniem dla współczesnych, aby “ten dobry i jasny nurt dziejów” wypełniali świętym życiem, budowaniem chrześcijańskiej wspólnoty lokalnej w duchu poszanowania każdego, w duchu solidarności i miłości.
“Przeszłość Starego Sącza ogarniamy naszą modlitwą i dziękujemy Bogu, że w tym miejscu zajaśniała świętość Matki Kingi, uroczyście ogłoszona także tutaj przez sługę Bożego Jana Pawła II. Niech ośrodkiem codzienności, osią starosądeckiej małej ojczyzny będzie wierność Bogu, wyrażająca się w świętym życiu, w szacunku dla wartości chrześcijańskich, stanowiących fundament naszej moralności. Najważniejsze zadanie dla starosądeczan to - podtrzymywanie łączności z Bogiem i troska o korzenie wiary, nadziei i miłości” - powiedział bp Skworc.
Po Mszy zaproszeni goście udali się na obiad, po którym w Domu Parafialnym odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Starego Sącza. Uczestniczyli w niej wszyscy radni, zaproszeni goście, a wśród nich m.in. ks.bp.Wiktor Skworc, ks.prałat Alfred Kurek, burmistrz Marian Cycoń i przewodniczący Rady Miejskiej Marian Lis. Obecny był wojewoda małopolski Maciej Klima, marszałek województwa Marek Nawara i jego zastępca Leszek Zegzda oraz senator Stanisław Kogut i posłowie Anna Paluch, Genowefa Wiśniowska, Andrzej Czerwinski i Wiesław Ciągło. Nie zabrakło władz samorządowych i radnych z Nowego Sącza z prezydentem Ryszardem Nowakiem, jego zastępcą Bożeną Jawor oraz burmistrzów i wójtów zaprzyjaźnionych miast i gmin. Obecni byli również przedstawiciele węgierskiego parlamentu z wicemarszałkiem Lezsak Sandor, który poinformował, że Stary Sącz został wpisany na listę węgierskich atrakcji turystycznych i miejsc pielgrzymkowych. Zapewnił jednocześnie, że każdy uczestnik ich 40 osobowej grupy wędrującej po polskich miejscach kultu, po powrocie na Węgry spróbuje zorganizować następną grupę na wyjazd do Polski i do Starego Sącza. Obietnica została przypieczętowana gąsiorem węgierskiego wina, który Lezsak Sandor postawił na prezydialnym stole.

Głównym punktem obrad tej uroczystej sesji starosądeckiego samorządu było wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Stary Sącz kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi (który nie mogąc przybyć przeprosił listownie za nieobecność) i ks.biskupowi Wiktorowi Skworcowi: “za ogromną pomoc w zorganizowaniu 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu pamiętnej wizyty Jana Pawła II i kanonizacji bł.Kingi.”
Dziękując za wyróżnienie ks.Biskup powiedział m.in.: “Możliwość posługi Kościołowi tarnowskiemu, jaka została mi dana dziewięć lat temu, przyjąłem jako łaskę stanu. Ziemia Sądecka i Stary Sącz mają w tym Kościele szczególne miejsce i gdybym miał zliczać moje wyjazdy w tzw. teren, na pewno Sądecczyzna byłaby na pierwszym miejscu”. Ksiądz Biskup przypomniał także, że to sam Jan Paweł II wpisał Stary Sącz jako miejsce kanonizacji bł.Kingi i wyraził także nadzieję, że Ołtarz Papieski a wraz z nim Gród św.Kingi będą miejscem kultu dwojga świętych - księżnej Kingi i Jana Pawła II.
Z okazji 750-lecia lokacji miasta Samorząd Województwa Małopolskiego, w osobach przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Andrzeja Sztorca i marszałka województwa małopolskiego Marka Nawary, w uznaniu za pracę na rzecz miasta i społeczności lokalnej przyznał wspaniałe, okolicznościowe medale matce ksieni starosądeckiego klasztoru Teresie Izworskiej, ks.prałatowi Alfredowi Kurkowi i burmistrzowi Marianowi Cyconiowi.
Następnie odczytano okolicznościowe listy gratulacyjne i złożono życzenia od zaprzyjaźnionych miast i gmin m.in. Nowego Targu i Sandomierza, Nowego Sącza i Wieliczki oraz Bochni.
Po sesji na Rynku koncertowała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i jej soliści, pod dyr. Leszka Mieczkowskiego, która również zapewniła oprawę muzyczną Mszy w intencji miasta.
Wystąpili również: Grupa Tańca Nowoczesnego BEST i starosądecki zespół WHITE TOWER działający przy PMDK a wyjątkowym wydarzeniem był koncert zespołu KOMBI, który zgromadził na starosądeckim Rynku tysiące sympatyków.
Przed koncertem słychać było głosy podziwu przyjezdnych - byli zachwyceni pięknie odnowioną Starówką, jej oświetleniem, dekoracjami i kwiatami oraz miłą atmosferą święta, któremu towarzyszył jarmark sztuki. Zauroczeni miastem, jego klimatem, postanowili tu wracać.
Jolanta Czech
327409