Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Wybór kazań starosądeckich ks.Józefa Tischnera

Treść


.
“SZUKAJCIE NAJPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO”
Wybór kazań starosądeckich ks.Józefa Tischnera
.
Wydany staraniem kustosza Muzeum Regionalnego w Starym Sączu p.Andrzeja Długosza, to jego kolejne “dzieło” w propagowaniu postaci i nauk głoszonych przez Księdza Profesora. Poprzednie to Izba Pamięci ks. Józefa Tischnera w “Domu na Dołkach” i strona internetowa Starosądecki Szlak Tischnerowski (www.tischner.sacz.pl).
Pierwszą z przedstawionych homilii: “Przyszliśmy do miejsca świętego” wygłosił ks. Józef Tischner w kościele klasztornym 22 lipca 1981 r., a drugą - “Franciszkańska zależność” - 26 lipca tegoż roku.
Pozostałych sześć z prezentowanych w książce kazań usłyszeliśmy podczas tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, trwającego w dniach 20-25 września 1994 r. dla uczczenia 700-lecia śmierci bł.Kingi. Jego myślą przewodnią były właśnie słowa: “Szukajcie najpierw królestwa Bożego” - tydzień refleksji nad duchem franciszkańskim.
Uczestnicy tych rekolekcji doskonale pamiętają ten błogosławiony czas i poszukiwanie miejsca pod głośnikiem, aby móc nagrać na kasetowy magnetofon głoszone słowa. Żeby jeszcze raz móc ich wysłuchać w skupieniu, aby móc bardziej rozważyć, zrozumieć i zapamiętać. Oczywiście nagrania były kiepskie, jednak odsłuchiwane i przekazywane z rąk do rąk. Nikt się nie spodziewał, że nagrywają również Siostry Klaryski i dzięki temu, wtedy wypowiedziane słowa Kaznodziei zachowane zostały od zapomnienia. Dzięki benedyktyńskiej pracy s.Salomei Stompel homilie głoszone w klasztorze zostały spisane z taśm i dzięki temu można mieć nadzieję, że i kolejne z nich - dzięki życzliwości braci ks.Józefa Tischnera, również będą mogły być wydane w formie książkowej.

Książkę uzupełniają kazania: ks.bpa Juliana Groblickiego wygłoszone 29 marca 1980 r., podczas pogrzebu ojca Księdza Profesora - “Nad trumną Nauczyciela” i homilia ks.prof.Władysława Zuziaka wygłoszona podczas Mszy św. z okazji wmurowania tablicy pamiątkowej na domu, w którym urodził się ks.Józef Tischner. Wspomnienie byłej ksieni starosądeckiego konwentu S.B. Bernadety Głąb OSC jest dopełnieniem całości.
Książka, której okładkę zdobi grafika Jana Czecha przedstawiająca Klasztor Sióstr Klarysek, ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy i jest do nabycia w Muzeum Regionalnym. Całkowity dochód z jej sprzedaży jest przeznaczony na potrzeby Izby Pamięci Księdza Profesora.
Pan Andrzej Długosz przekazał po egzemplarzu książki niektórym polskim hierarchom. Do tej pory odpowiedzieli:
ks.kard.Stanisław Dziwisz - “Drogi Panie magistrze, Bardzo dziękuję za przysłaną mi książkę ze starosądeckimi kazaniami ks.prof.Józefa Tischnera “Szukajcie najpierw Królestwa Bożego”. Dobrze, że w Starym Sączu działa Stowarzyszenie Drogami Tischnera, dbające o zachowanie pamięci i wdrażanie jego nauczania w życie codzienne. Życzę Bożego błogosławieństwa w Waszym działaniu. Serdecznie pozdrawiam Szczęść Boże!
ks.bp Józef Guzdek - “Drogi Panie Kustoszu, Z ogromną radością i wdzięcznością przyjmuję “Wybór kazań starosądeckich” ks.prof.Józefa Tischnera. Na drodze mojego kapłańskiego życia Ksiądz Profesor jest jednym z niewielu “Wielkich”. Zawsze - i tak jest po dzień dzisiejszy - imponował mi odwagą w myśleniu, precyzją wypowiedzi i proroczym widzeniem dalej i głębiej. Jego analizy , dotyczące np.wiary i Kościoła na naszej ziemi, są nadal aktualne. Jedno zdanie ks.prof.Tischnera nierzadko więcej znaczy aniżeli cała książka innego autora. Gratuluję inicjatywy, wspieram modlitwą i zarazem proszę o “podzielenie się” przynajmniej informacją na temat kolejnych wydań. Z wdzięcznością i pasterskim błogosławieństwem”;
ks.kard.franciszek Macharski - “Szanowny Panie, serdecznie dziękuję za kazania starosądeckie - jako znak twórczej pamięci o Sądeczaninie. Bóg zapłać!”;
ks.kard.Stanisław Nagy SCJ - “Szanowny Panie, Dziękuję za cenną broszurkę z kazaniami ks.prof.J.Tischnera. Cieszę się, że pamięć o Nim także w kochanym przez Niego Starym Sączu jest tak pięknie pielęgnowana. Łączę wyrazy głębokiego szacunku”;
ks.bp Wiktor Skworc - “Szanowny Pan Andrzej Długosz - Serdecznie dziękuję za przesłany do Tarnowa wybór kazań starosądeckich ks.prof.Józefa Tischnera. Cieszę się z inicjatyw, dzięki którym osoba i dzieło ks.Tischnera są promowane w starosądeckim środowisku. Mam nadzieję, ze spotkają się one z życzliwym przyjęciem mieszkańców i gości, przybywających do grodu Świętej Kingi. Życzę obfitości darów Bożych, z serca błogosławię!”;
ks.bp Tadeusz Rakoczy - “Szanowny Panie! Dziękuję za przesłaną książkę ze starosądeckimi kazaniami ks.prof.Józefa Tischnera. Ta interesująca, a przede wszystkim wartościowa pozycja ma znaczenie nie tylko historyczne ale także formacyjne. Jestem przekonany, że z zawartych w niej kazań skorzysta wielu duszpasterzy i katechetów. Z zainteresowaniem przyjąłem informację, ze pełni Pan także funkcję Kustosza Izby Pamięci ks.prof.Józefa Tischnera. Niech ta działalność, jak również Pana praca w stowarzyszeniu, które ma na celu wdrażanie w życie nauczania Księdza Profesora, przyczynia się do pogłębienia życia duchowego, religijnego oraz kulturalnego. Na dalszą owocną działalność dla dobra i rozwoju Kościoła z serca błogosławię”;
ks.bp Sławoj Leszek Głódź - “Szanowny Panie, dziękuję za przesłaną mi książkę, zawierającą kazania księdza Józefa Tischnera, wygłoszone w starosądeckim klasztorze Sióstr Klarysek oraz za informacje dotyczące pracy Stowarzyszenia Drogami Tischnera. Cieszę się, że myśl księdza Józefa zapisała się trwale w Waszej pamięci i sercach tak, iż chcecie się nią nie tylko sami karmić, lecz na różne sposoby dzielić z innymi. Myślę, że ksiądz Tischner uśmiecha się z domu Ojca do wszystkich, którzy za pomocą jego słów starają się pogłębić miłość do Chrystusa i Kościoła. Gratuluję podjętych inicjatyw i z serca błogosławię”;
ks.bp Tadeusz Płoski - “Panie Przewodniczący, Proszę przyjąć podziękowanie za przekazany mi egzemplarz książki Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, która zawiera starosądeckie kazania księdza profesora Józefa Tischnera. Jestem wdzięczny za podzielenie się ze mną owocami Państwa starań i pracy dla wdrażania w życie nauczania księdza profesora Józefa Tischnera. Proszę o przyjęcie życzeń - niech Pan Bóg błogosławi w podejmowanych dalszych działaniach, obdarza zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Z Chrystusowym pozdrowieniem”.
Niech z lektury tej książki wyniknie autentyczna potrzeba zgłębiania myśli i nauczania ks.Tischnera, a ich poznawanie przybliży nas do ludzi i Boga.
Jolanta Czech
327580