Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Mając św.Kingę za Patronkę

Treść


.
MAJĄC ŚWIĘTĄ KINGĘ ZA PATRONKĘ
.
Przedszkole w Podłężu ma już ponad 60 letnią tradycję. Jednak jedno z ważniejszych wydarzeń w jego historii miało miejsce całkiem niedawno bo 1.VI 2005 roku, kiedy to otrzymało imię troskliwej opiekunki biednych i dzieci, niezwykłej i pięknej postaci, skromnej i bohaterskiej świętej Kingi.
W przygotowanie do tej uroczystości włączona był cała społeczność przedszkola wraz z rodzicami, a czuwała nad ich przebiegiem dyrektor przedszkola p. mgr D.Gąska.

Aby nasi wychowankowie lepiej poznali postać patronki organizowaliśmy wycieczki do miejsc z nią związanych np. do Wieliczki, Starego Sącza - Klasztoru Sióstr Klarysek. Zapoznawaliśmy dzieci z licznymi legendami mówiącymi o niezwykłych wydarzeniach związanych ze Świętą.
Pani dyrektor podpisała porozumienie z dyrektorem Kopalni Soli Wieliczka p. Z.Zarębskim na mocy którego, przedszkole zostało objęte honorowym patronatem.
W dniu 1.VI 2005 r. gościliśmy w przedszkolu wyjątkowych gości ówczesną kurator E.Lęcznarowicz, konsula generalnego Węgier Z.Nagyivayi, przedstawicieli Kopalni Soli w Wieliczce, burmistrza MiG Niepołomice S.Kracika, dyrektorów przedszkoli i szkół z gminy Niepołomice wielu przyjaciół przedszkola, rodziców oraz społeczeństwo wsi.
Po uroczystej Mszy świętej odprawionej przez biskupa A. Małysiaka wszyscy goście przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej udali się do przedszkola.
Tu odsłonięta została tablica pamiątkowa ufundowana przez burmistrza Niepołomic oraz poświecony został proporzec przedszkola, na który po raz pierwszy ślubowały przedszkolaki.
Obranie takiej patronki zaowocowało dla przedszkola pozyskaniem wielu przyjaciół. Nawiązaliśmy bardzo ścisłą współpracę z Siostrami Klaryskami ze Starego Sącza, które wspierają nas swoja modlitwą i zapraszają na uroczystości związane z naszą Patronką. W tym roku już po raz trzeci nasze przedszkolaki wzięły udział w uroczystej Mszy świętej wraz z orszakiem św. Kingi, pocztem proporcowym oraz rodzicami i gronem pedagogicznym. Dzięki życzliwości Matki Przełożonej dzieci zwiedziły Dom Kingi były gościnnie przyjęte oraz miały możliwość wystawienia swoich prac plastycznych dotyczących Patronki.
Przedszkole bardzo ceni sobie współpracę z Siostrami, które obdarowują nas pięknymi publikacjami dotyczącymi św. Kingi.
W historii naszego przedszkola następną ważną datą jest 1.VI 2006 r., nie tylko iż tego dnia obchodziliśmy I rocznicę nadania imienia przedszkolu , ale w dniu tym zostało podpisane porozumienie między przedszkolem a Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie o honorowym patronacie oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej ten dzień.
W dalszym ciągu przedszkolaki poznają postać niezwykłej Patronki, znają ją z licznych legend a jedną tę o “Pierścieniu św. Kingi” same przedstawiają dla innych (Barbórka w Kopalni Soli XII 2005, Przegląd Małych Form Teatralnych - Kraków 2005, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych “Bajdurek” - Niepołomice 2006).
Patronat Kopalni Soli w Wieliczce nad naszym przedszkolem to wielka korzyść dla dzieci, jesteśmy bowiem zapraszani na zwiedzanie trasy, zjazdy zdrowotne i udział w zajęciach edukacyjnych dla dzieci (Śladami Skarbnika, Solilandia) na koncerty i imprezy organizowane przez Kopalnię i Trasę Turystyczną (Ziarno, Koncert dla Asów czytelnictwa). Bierzemy udział w konkurach plastycznych organizowanych na terenie Wieliczki a związanych ze św.Kingą. Rokrocznie bierzemy udział w Dniach Kingi organizowanych w Wieliczce.
My jako wychowawcy mamy nadzieję, że postać św.Kingi jako Patronki naszego przedszkola pozwoli naszym wychowankom na czerpanie właściwych wzorców do naśladowania i to zaowocuje w przyszłości.
 
Przedszkole Samorządowe im.Św.Kingi w Podłężu
Nauczyciel Renata Balawender
Fot. Jolanta Czech
327409