Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

Śpiewajcie Panu pieśń nową
Psalm 1
. lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. . Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.
1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,
2
3
4. Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. . Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych
5
6
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
.
Psałterz Floriański
1. Błogosławiony mąż, jen jest nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał jest, i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział jest,
2. ale w zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy.
3. A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekących wod, jeż owoc swoj da w swoj czas,
4. a list jego nie spadnie; i wszystko, cokoli uczyni, prześpieje.
5. Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, jenże rzuca wiatr od oblicza ziemie.
6. Przeto nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzesznicy w radzie prawych,
7. bo znaje Gospodzin drogę prawych, a droga złych zginie.
8. Sława Oćcu i Synowi, i Świętemu Duchu,
9. jako była z początka i ninie, i wżda, i na wieki wiekom.
.
Psalm 1 należy do pieśni dydaktycznych (pouczanych) wyraża wiarę w sprawiedliwą odpłatę za postępowanie człowieka. Stanowi ona wstęp do całego Psałterza.
1Występnymi nazwani są Izraelici, którzy sprzeniewierzyli się Prawu Bożemu i obyczajom ojców. Wyraz “szydercy” jest tu użyty w sensie religijnym; oznacza on ludzi, którzy wprawdzie wierzą w Boga, ale postępują tak, jak gdyby nie istniał.
2. Bezustanne studiowanie Prawa Mojżeszowego, spisanego z natchnienia Bożego, pozwala coraz lepiej poznać wolę Bożą i stosować się do niej
3. W czasie długotrwałej suszy, jaka nieraz nawiedza Palestynę, drzewa owocowe marnieją. Te jednak, które rosną nad wodą, zachowują świeżość i wydają owoce. Podobnie człowiek, który żyje według Prawa Bożego cieszy się powodzeniem w życiu.
4. Dla oczyszczenia ziarna z plew podrzucano je łopatą w górę, aby wiatr oddzielił plewy od ziarna (por. Rt 3,2; Jr 4,11; Mt 3,12). Jak plewa porwana przez wiatr ginie bezpowrotnie, tak też zginie grzesznik.
5-6. Jest rzeczą wątpliwą, czy Autor ma na myśli dzień sądu, który Prorocy nazywali “dniem Jahwe” i który ma nadejść w czasach ostatecznych. Chodzi tu może raczej o sąd, jaki Bóg nieustannie sprawuje nad światem. Z wyroku Bożego grzesznicy podlegają karze przedwczesnej śmierci, sprawiedliwi zaś cieszą się długim życiem. Rozważajmy często “Słowo Boże” w myśl psalmu; ”lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą”
Ks.Paweł Tyrawski
.*, . bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
327409