Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Wota jubileuszowe z okazji 750-lecia Starego Sącza

Treść


.
WOTA JUBILEUSZOWE
Z OKAZJI 750-LECIA STAREGO SĄCZA
.
Rok 2007 przejdzie do historii Starego Sącza jako jubileuszowy z okazji 750-lecia lokacji miasta, a także Jubileuszu 800-lecia urodzin Świętej Elżbiety Węgierskiej, patronki Parafii i kościoła parafialnego.
Jubileusz łączy się z wotum, czyli darem wdzięczności. Ten dar może być materialny, a także duchowy. Jakże często po kościołach, sanktuariach widzimy w gablotach wota - to widzialne znaki wdzięczności dla Pana Boga za otrzymane różne dary i łaski. Ale wotum może być także duchowe, podejmowanie różnych zobowiązań wobec Boga w duchu pokuty, wynagrodzenia i dziękczynienia.
Co będzie naszym jubileuszowym wotum wdzięczności za 750 lat istnienia Starego Sącza? Tym znakiem widzialnym, materialnym jest renowacja Rynku, ulic, domów budynków klasztornych oraz kościołów klasztornego i parafialnego, w co z ogromnym sercem i poświęceniem zaangażował się burmistrz Miasta i Gminy p.Marian Cycoń i do czego skutecznie zachęcił wielu mieszkańców Grodu Świętej Kingi.
Duchowym wotum to uroczystości religijne, dziękczynne nabożeństwa, które rozpoczęły się w Stary Rok 31 grudnia 2006 w kościele Świętej Elżbiety. Jubileuszowe nabożeństwo 8 lipca 2007 roku z udziałem biskupa ordynariusza Wiktora Skworca na dziedzińcu klasztornym, z wyśpiewanym Te Deum. Wotum to dzień polsko-węgierski, który przeżyliśmy 12 sierpnia 2007 roku w kościele parafialnym w czasie uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Juliusza Janusza, nuncjusza apostolskiego na Węgrzech, z udziałem delegacji węgierskiej.
Dziękczynieniem była także nowenna ku czci św.Kingi i uroczystości odpustowe związane z Jej świętem w lipcu. Dziękujemy Bogu w czasie różnych nabożeństw parafialnych, za opiekę nad miastem i parafią Świętej Elżbiecie i Świętej Kindze.
Wotum duchowym, jak podkreślił ksiądz biskup ordynariusz Wiktor Skworc w homilii 8 lipca br. będzie przekazanie następnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego, chrześcijańskiej tradycji naszych przodków. Mieszkańcy Starego Sącza, od 750 lat związani z kościołem, katolicką religią, wielkim przywiązaniem do Boga, mają obowiązek te dary przekazać tym, którzy po nas przyjdą.
Obchody jubileuszowe zakończymy w Stary Rok 31 grudnia 2007 roku.
.
Ksiądz Proboszcz
327580