Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

MAJ - kalendarium

Treść


.
1 maja - Beatyfikacja Jana Pawła II
Już 2 kwietnia 2005 wiadomo było, że beatyfikacja Jana Pawła II to tylko kwestia czasu. 14 stycznia tego roku Benedykt XVI wyraził zgodę na ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem Ojca Świętego, co formalnie zakończyło proces wyniesienia polskiego Papieża na ołtarze. Obecnie wiadomo, że we wszystkich diecezjach w Polsce wspomnienie bł.Jana Pawła II będzie obchodzone 22 października, czyli w rocznicę inauguracji Jego pontyfikatu. Ogłoszono także tekst oficjalnej modlitwy, która będzie odmawiana podczas Mszy św. odprawianych ku Jego czci.
 
Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
.

.
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
Dzień Flagi RP to stosunkowo młode święto -  ma zaledwie 8 lat. Dlaczego właśnie 2 maja? Tego dnia 1945 roku o godzinie 6. rano zdobywający Berlin żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej wetknęli biało-czerowny sztandar na kolumnie zwycięstwa (Siegessäule) w Berlinie. Barwy te, nieoficjalnie, zostały uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji - 3 maja 1792 roku. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami, kolory nawiązywały do herbu Królestwa Polskiego - Białego Orła na czerwonym tle.
 
Jedna była - gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była - hej! Pod Narvikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino,
A każda jak zorza szalona,
biało-czerwona, biało-czerwona! (…)
                (K.I.Gałczyński „Pieśń o fladze”)
 
3 maja – Święto NMP Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja Polacy obchodzą i święto kościelne, i państwowe. Oba w szczególny sposób nakładają się na siebie, oba się uzupełniają. Tytuł NMP Królowej Polski ma dla katolików w Polsce szczególne znaczenie. Już kronikarz Jan Długosz nazwał Maryję Panią świata i naszą. 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram”. W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski, z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego, dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
 
Królowo Polski, Królowo Aniołów!
Ty, coś na świecie przebolała tyle,
Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów,
Skróć umęczonej Polsce Twej - mąk chwile!
Królowo Polski, Królowo Aniołów,
Roztocz ponad nią tęczę Twej opieki,
Odwiąż jej ręce od katowskich kołów;
Bądź jej Aniołem, teraz i na wieki!
(...)
Królowo Polski, Królowo Aniołów!
Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie,
Lecz żadna z jego rozerwanych połów
Już się nie modli, o Mario, do Ciebie!
My jedni tylko, paląc się na stosie,
Wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki -
Poznasz, Królowo, poddanych po głosie;
Bądź mym Aniołem, teraz i na wieki!
                                    (Z.Krasiński, „Hymn”)
Kinga Bednarczyk
324020