Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Kalendarium MAJ

Treść


.
Kalendarium - maj 2011 r.
 
Intencje Apostolstwa modlitwy
.
  • Ogólna: Aby osoby, pracujące w środkach przekazu, zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby.
  • Misyjna: Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać w jedności.
 .

.
   
    1 - niedziela   2 niedziela Wielkanocy - Biała, (Ew.J.20, 19-31) „Pan mój i Bóg mój”  - Niedziela
                             Miłosierdzia Bożego
    2 - poniedz.   św.Wojciecha - biskupa i męczennika, patrona Polski *956 +997
    3 - wtorek       Najświętszej Marii Panny Królowej Polski - głównej patronki Polski
    6 - piątek       śś.Apostołów Filipa i Jakuba - św.Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy
                            i czapników, św.Jakub jest patronem dekarzy
    8 - niedziela   3. niedziela Wielkanocy, (Ew. Łk. 24,13-35) „Zostań z nami, gdyż ma się ku
                            wieczorowi i dzień się już nachylił”, „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał
                            z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"
    9 - poniedz.   św.Stanisława - bpa i męcz., patrona Polski *1030 +1079, patrona chrześcijańskiego
                             ładu moralnego
  14 - sobota      św.Macieja Apostoła, patrona Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali,
                            cukierników i rzeźników
  15 - niedziela   4. niedziela Wielkanocy, (Ew. J. 10, 1-10) „Ja jestem dobrym Pasterzem
                             i znam owce moje...”
  16 - poniedz.    św.Andrzeja Boboli, - kap. i męcz. Patrona Polski *1591 +1657, patrona kolejarzy
  22 - niedziela   5. niedziela Wielkanocy, (Ew. J. 14, 1-12) „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”
  24 - wtorek       NMP Wspomożycielki Wiernych. Wielkimi Jej czcicielami byłi prymasi Polski:
                            A.Hlond i S.Wyszyński
  26 - czwartek   św.Filipa Nereusza - kapłana *1515 +1595, kanonizowany przez papieża
                            Grzegorza XV w 1622 r.
  29 - niedziela   6. niedziela Wielkanocy, (Ew. J.14, 15-21) „Kto ma przykazania moje
                            i zachowuje je, ten Mnie miłuje”
  31 - wtorek      Nawiedzenie NMP, święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności
                          chrześcijańskiego Wschodu
    Przysłowia:    Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj. Wesoło w maju, ze słowikiem
                           w gaju. Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Gdy maj jest przy
                           pogodzie, nie bywają siana w szkodzie

M   A   J
 
Nazwa tego miesiąca pochodzi z kalendarza rzymskiego, w którym to miesiąc ten ma nazwę bogini Mai  matki Merkurego. W polskim języku określenie maić oznacza tyle samo, co stroić (maić).
Łąki w maju mienią się różnymi kolorami. Barwy te zmieniają się w krótkich odstępach czasu. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski zwany dmuchawcem, to na łąkach dominuje kolor żółty. Po przekwitnięciu mniszka jego kwiaty zamieniają się w delikatne kule białego puchu. Bardziej podmokłe łąki bywają w tym czasie różowe od kwitnących firletek. Z kolei zaczynają kwitnąć jaskry, nadając łące żółtą barwę.. Po rowach i brzegach strumieni niebieszczą się wstęgi niezapominajek. Miejscami masowo kwitnie szczaw zwyczajny, nadając łące rdzawy odcień. Później zaczyna kwitnąć koniczyna, o kwiatach czerwonych, ciemnoróżowych lub białych. W lasach masowo kwitnie borówka czernica oraz borówka brusznica. Pojawiają się coraz liczniejsze kwiaty, zwłaszcza w lasach mieszanych, gdzie masowo kwitną konwalie, poziomki i żarnowce. Na leśnych polanach spotyka się liczne motyle: paź królowej, rusałka admirał i inne. Pod wieczór rozpoczynają swe loty chrabąszcze. Spacerując po lesie nietrudno natknąć się na jaszczurki, padalce i zaskrońce. Dla ptaków leśnych maj jest porą lęgów. Często na polankach, zrębach i przy drogach leśnych można trafić na skupiska kwitnących na biało krzewów maliny.
Nic dziwnego, że z serca wyrywa się pieśń: „Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone… chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.”
Ks.Paweł Tyrawski
Na podstawie relacji internetowej „Przysłowia Ludowe”
 
322714